Konferencja niepoprawna politycznie

1

W myśl oficjalnych poglądów żyjemy obecnie w Polsce, w czasach oczekiwanej  wolności, ale w rzeczywistości funkcjonuje powszechnie jeden tylko pogląd w wielu fundamentalnych kwestiach. Przykładem jest apologia Stanów Zjednoczonych i jej byłego prezydenta oraz budowanie wypaczonego obrazu Chin.

Zorganizowana w Warszawie 19 lutego bieżącego roku przez profesora Wojciecha Pomykało konferencja naukowa, przy współudziale prezesa Brylla {Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód) była wyrazem nie powielania stereotypowych ocen funkcjonujących w naszym życiu politycznym. Wydarzeniem był udział w tej konferencji przedstawicieli Chin w osobach: Jego Ekscelencji Pana Vice Ambasadora ChRL Yao Dongye oraz Pana Radcy Ambadasy ChRL   Zhou Lihua. Tematem konferencji było współzawodnictwom dwóch najpotężniejszych mocarstw, czyli Chin i USA.

Dociekliwość Wojciecha Pomykało i poszukiwanie przez tego Profesora prawdziwego oblicza dzisiejszego świata – wraz z prognozowaniem przyszłych lat – doprowadziło do wydania jeszcze przed konferencją książki „Wyścig gigantów”. Ta publikacja Wojciecha Pomykało jest następstwem problematyki podjętej tego autora w książce „Wizje człowieka przyszłości”, a opublikowanej w ubiegłym roku.

Zastępca Ambasadora Chin w Polsce Pan Yao Dongye, podkreślił w swoim wystąpieniu, że nie Chiny a koronawirus jest wrogiem USA. W duchu filozofii Konfucjusza podważył sens rywalizacji i konkurencji, czyli konfrontacji. Pokój jest bowiem wartością ,i a za niego odpowiedzialne są Stany Zjednoczone i Chiny. Należy więc poszukiwać punktów łączących dwa mocarstwa, a nie różnic.

Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią, większość uczestników z kraju i zza granicy brała udział w konferencji za pośrednictwem internetu. Dzięki profesorowi z Ukrainy Valaremu Bebykovi okazało się, że konferencja odbywa się w przeddzień urodzin profesora Wojciecha Pomykało i że Uniwersytet w Kijowie „UKRAINA”   przyznał Mu Doktorat Honoris Causa. Należą się  gratulacje  Uczonemu! Zarazem nasuwa się smutna myśl o tym, że zmieniają się epoki, ale nie zmienia się pewna prawidłowość. Otóż wielcy Polacy z reguły cieszą się za życia bardziej uznaniem obcych niż swoich. Księga Jubileuszowa ku czci profesora „ Ważne wybory” została wręczona uczestnikom konferencji.

Profesor V.Bebyk z Ukrainy podkreślił, że współzawodnictwo dwóch mocarstw należy uznać za ścieranie się liberalnego kapitalizmu z socjalnym kapitalizmem Chin. W zmaganiu się z epidemią, większą sprawność – dodał – wykazuje scentralizowana władza w Chinach.

Również profesor Jerzy Jaskiernia podkreślił w swoim wystąpieniu, że gospodarka wolnorynkowa nie rozwiązuje wielu istotnych problemów. Korzystniejsza znacznie jest sytuacja w Chinach, bowiem mechanizmy wolnorynkowe zostały zespolone z kontrolą zysków przez państwo. Służy to ograniczaniu ubóstwa i zaspokaja poczucie sprawiedliwości.

Otwierając konferencję, profesor Pomykało podkreślił różnice ustrojowe Chin, ZSRR i Stanów Zjednoczonych, Zwrócił też uwagę na to, że Chiny nie wprowadzają przemocą własnych rozwiązań ustrojowych w innych krajach. Mogą one i powinny wywoływać chęć naśladownictwa, korzystania z chińskich doświadczeń.

 

Nie jest możliwe w krótkim tekście przytoczenie wywodów wszystkich Uczestników konferencji, a w tym najwybitniejszego amerykanisty profesora Longina Pastusiaka, czy redaktora naczelnego „Przeglądu Socjalistycznego” Andrzeja Ziemskiego. Autorka niniejszego tekstu wskazała w swoim wystąpieniu na różnice między Stanami Zjednoczonymi a Chinami płynące  z odmiennych systemów filozoficznych, warunkujących poczynania polityczne tych dwóch mocarstw. Wpływ w Chinach nie tylko marksizmu, ale siła oddziaływania Konfucjusza, a także taoizmu i buddyzmu decyduje o rzeczywistym kultywowaniu pokoju, wspólnot, czy na przykład szacunku dla świata przyrody. Nie mniejsze znaczenie ma funkcjonująca w Chinach wartość piękna, o której zapomniano w kulturze euroamerykańskiej sławiąc pieniądze i funkcjonalność. Dla ludzkości byłoby korzystniejsze, by w tej rywalizacji zwycięzcą okazały się Chiny również dlatego, że wartość ideałów funkcjonuje w tym państwie uszlachetniając człowieka.

Wszyscy zainteresowani  poznaniem internetowym całego przebiegu tej konferencji znajdą jej zapis  na stronach  internetowych Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a w najbliższym czasie też na internetowym „Portalu profesora Pomykało”.

Poprzedni artykułDegeneracja społecznej funkcji mediów
Następny artykułRafał Mokrzycki: „Night Songs” jest nocną wędrówką przez świat”. Wywiad
Maria Szyszkowska
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - filozofka, działaczka polityczna i społeczna, nauczycielka akademicka. Ukończyła Wydział Filozofii w Akademii Teologii Katolickiej oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitowała się na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia prawnicze ukończyła w 1961, a studia filozoficzne w 1962. Tematami jej prac magisterskich były Filozofia prawa Kanta (prawo) oraz Intelligibile według Kanta i Tomasza z Akwinu (filozofia chrześcijańska). W roku akademickim 1989/1990 gościnnie wykładała na wydziale filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu. Od 1992 zaczęła pracować na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie została wykładowczynią filozofii współczesnej, filozofii kultury i filozofii prawa. W latach 1993–1997 była członkiem Trybunału Stanu RP, a w 2001 roku została wybrana na senatora RP V kadencji z okręgu warszawskiego; Nominowana w 2005 r. do Pokojowej Nagrody Nobla; W 1999 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest prezesem Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji (SEC), członkinią honorową stowarzyszenia ATTAC Polska i jednym z założycieli Polskiego Forum Społecznego. W 1992 r. utworzyła Zakład Filozofii Polityki ISP PAN. Opublikowała ponad 30 monografii, ponad 90 prac zbiorowych i kilkaset artykułów. Uformowała filozofię codzienności, filozofię farmacji i wniosła wkład do rozwoju filozofii prawa. Organizuje ogólnopolskie konferencje. Członkini m.in. Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Internationale Gesellschaft „System der Philosophie”. Założycielka „Inicjatywy Otwarci”.

1 KOMENTARZ

  1. Ciekawe, zwłaszcza z ekonomicznego punktu widzenia. Zdanie o kontroli przez państwo zysków osiąganych za pomocą mechanizmów wolnorynkowych daje do myślenia. Niestety totalna zmiana mentalności środkowoeuropejskiej nam nie grozi, na tym etapie rozwoju, więc pozostaje funkcjonowanie w ramach UE. Chiny -jak by nie patrzeć – to całkiem inna para kaloszy.
    Pieniądze i funkcjonalność…to z pewnością dobry kierunek, bo pozwala na dbałość o środowisko i rozwój myśli twórczej.
    Te różnice ustrojowe mnie nieco zbiły z tropu…cyt:”Otwierając konferencję, profesor Pomykało podkreślił różnice ustrojowe Chin, ZSRR i Stanów…..” ale być może gdyby przyjrzeć się całości wypowiedzi, wyjaśniło by się więcej…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here