Konferencja niepoprawna politycznie

0

W myśl oficjalnych poglądów żyjemy obecnie w Polsce, w czasach oczekiwanej  wolności, ale w rzeczywistości funkcjonuje powszechnie jeden tylko pogląd w wielu fundamentalnych kwestiach. Przykładem jest apologia Stanów Zjednoczonych i jej byłego prezydenta oraz budowanie wypaczonego obrazu Chin.

Zorganizowana w Warszawie 19 lutego bieżącego roku przez profesora Wojciecha Pomykało konferencja naukowa, przy współudziale prezesa Brylla {Stowarzyszenie Współpracy Polska – Wschód) była wyrazem nie powielania stereotypowych ocen funkcjonujących w naszym życiu politycznym. Wydarzeniem był udział w tej konferencji przedstawicieli Chin w osobach: Jego Ekscelencji Pana Vice Ambasadora ChRL Yao Dongye oraz Pana Radcy Ambadasy ChRL   Zhou Lihua. Tematem konferencji było współzawodnictwom dwóch najpotężniejszych mocarstw, czyli Chin i USA.

Dociekliwość Wojciecha Pomykało i poszukiwanie przez tego Profesora prawdziwego oblicza dzisiejszego świata – wraz z prognozowaniem przyszłych lat – doprowadziło do wydania jeszcze przed konferencją książki „Wyścig gigantów”. Ta publikacja Wojciecha Pomykało jest następstwem problematyki podjętej tego autora w książce „Wizje człowieka przyszłości”, a opublikowanej w ubiegłym roku.

Zastępca Ambasadora Chin w Polsce Pan Yao Dongye, podkreślił w swoim wystąpieniu, że nie Chiny a koronawirus jest wrogiem USA. W duchu filozofii Konfucjusza podważył sens rywalizacji i konkurencji, czyli konfrontacji. Pokój jest bowiem wartością ,i a za niego odpowiedzialne są Stany Zjednoczone i Chiny. Należy więc poszukiwać punktów łączących dwa mocarstwa, a nie różnic.

Z powodu ograniczeń wywołanych epidemią, większość uczestników z kraju i zza granicy brała udział w konferencji za pośrednictwem internetu. Dzięki profesorowi z Ukrainy Valaremu Bebykovi okazało się, że konferencja odbywa się w przeddzień urodzin profesora Wojciecha Pomykało i że Uniwersytet w Kijowie „UKRAINA”   przyznał Mu Doktorat Honoris Causa. Należą się  gratulacje  Uczonemu! Zarazem nasuwa się smutna myśl o tym, że zmieniają się epoki, ale nie zmienia się pewna prawidłowość. Otóż wielcy Polacy z reguły cieszą się za życia bardziej uznaniem obcych niż swoich. Księga Jubileuszowa ku czci profesora „ Ważne wybory” została wręczona uczestnikom konferencji.

Profesor V.Bebyk z Ukrainy podkreślił, że współzawodnictwo dwóch mocarstw należy uznać za ścieranie się liberalnego kapitalizmu z socjalnym kapitalizmem Chin. W zmaganiu się z epidemią, większą sprawność – dodał – wykazuje scentralizowana władza w Chinach.

Również profesor Jerzy Jaskiernia podkreślił w swoim wystąpieniu, że gospodarka wolnorynkowa nie rozwiązuje wielu istotnych problemów. Korzystniejsza znacznie jest sytuacja w Chinach, bowiem mechanizmy wolnorynkowe zostały zespolone z kontrolą zysków przez państwo. Służy to ograniczaniu ubóstwa i zaspokaja poczucie sprawiedliwości.

Otwierając konferencję, profesor Pomykało podkreślił różnice ustrojowe Chin, ZSRR i Stanów Zjednoczonych, Zwrócił też uwagę na to, że Chiny nie wprowadzają przemocą własnych rozwiązań ustrojowych w innych krajach. Mogą one i powinny wywoływać chęć naśladownictwa, korzystania z chińskich doświadczeń.

 

Nie jest możliwe w krótkim tekście przytoczenie wywodów wszystkich Uczestników konferencji, a w tym najwybitniejszego amerykanisty profesora Longina Pastusiaka, czy redaktora naczelnego „Przeglądu Socjalistycznego” Andrzeja Ziemskiego. Autorka niniejszego tekstu wskazała w swoim wystąpieniu na różnice między Stanami Zjednoczonymi a Chinami płynące  z odmiennych systemów filozoficznych, warunkujących poczynania polityczne tych dwóch mocarstw. Wpływ w Chinach nie tylko marksizmu, ale siła oddziaływania Konfucjusza, a także taoizmu i buddyzmu decyduje o rzeczywistym kultywowaniu pokoju, wspólnot, czy na przykład szacunku dla świata przyrody. Nie mniejsze znaczenie ma funkcjonująca w Chinach wartość piękna, o której zapomniano w kulturze euroamerykańskiej sławiąc pieniądze i funkcjonalność. Dla ludzkości byłoby korzystniejsze, by w tej rywalizacji zwycięzcą okazały się Chiny również dlatego, że wartość ideałów funkcjonuje w tym państwie uszlachetniając człowieka.

Wszyscy zainteresowani  poznaniem internetowym całego przebiegu tej konferencji znajdą jej zapis  na stronach  internetowych Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, a w najbliższym czasie też na internetowym „Portalu profesora Pomykało”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here