FAQ – Regulamin

Najczęściej zadawane pytania (przez czytelników blogu):

  • Czym jest Blog Dziennikarski?

Blog Dziennikarski to platforma dla niezależnych redaktorów, którzy wraz z dziennikarzem i redaktorem naczelnym BD Pawłem Rogalińskim tworzą wyjątkową w Internecie witrynę: nastawioną na wysokiej jakości materiały, stroniące od populizmu i „tanich nowinek”. Blog Dziennikarski to strona otwarta na różnorodność, promująca polskie osiągnięcia, historię, kulturę, i naukę. To witryna bez określonych sympatii politycznych czy religijnych. Z pewnością jest jednak proeuropejska i otwarta na wartościowe osoby o interesujących poglądach. Jednym słowem Blog Dziennikarski wyznacza nową jakość w polskim Internecie.

  • Czy na blogu można zamieścić apel o zbiórkę pieniędzy na moje chore dziecko?

Każda osoba będąca podopiecznym jednej z fundacji działających w kraju ma prawo do ubiegania się o jeden wpis charytatywny na Blogu Dziennikarskim w celu zorganizowania publicznej zbiórki pieniędzy. Aby zamieścić taki wpis, należy przesłać gotowy do zamieszczenia na stronie tekst w pliku docx (najlepiej, aby nie był wcześniej publikowany na innych stronach www), zdjęcie osoby, której dotyczyć ma wpis a także odnośnik do strony fundacji, na której jest podane subkonto bankowe.
Niestety nie jest możliwe wsparcie medialne dla osób, które chcą zorganizować podobną zbiórkę na własną rękę bez wymaganych prawnie pozwoleń.

  • Czy redakcja usuwa krytyczne komentarze?

Dbając o wolność słowa redakcja zazwyczaj nie usuwa krytycznych komentarzy, o ile nie są one spamem, nie są wulgarne lub nie łamią prawa.

 

Najczęściej zadawane pytania (przez redaktorów):

  • Jakie są przywileje redaktorów?

Redaktorzy publikują swoje artykuły na stronie, która może się pochwalić tysiącami czytelników i wysoką pozycją w wyszukiwarkach (m.in. Google), dzięki czemu opublikowane teksty są dobrze widoczne w Internecie. Wpisy redaktorów są również szeroko promowane na portalach społecznościowych, m.in. na Facebooku i NK.pl (ponad 260 tys. fanów), co zapewnia dodatkową promocję i gwarantuje poczytność.

  • Jak powinien wyglądać prawidłowo dodany wpis?

– Zarówno tytuł, jak i tekst muszą być zgodne z zasadami polskiej ortografii.
– Tytuł wpisu nie może być wpisany DRUKOWANYMI literami.
– Powyższa zasada dotyczy również całego tekstu wpisu.
– Redaktor musi posiadać pełnię praw autorskich i majątkowych do zamieszczonego wpisu (niedozwolone jest publikowanie czyichś tekstów).
– Tekst nie może zawierać żadnych aktywnych odnośników.
– Opublikowany wpis powinien posiadać tzw. „zajawkę”, czyli wstęp do tekstu wyróżniony wytłuszczonym drukiem.
– Tekst opatrzony jest jedną (i wyłącznie jedną) ilustracją o niewielkich rozmiarach (w wyjątkowych sytuacjach może posiadać galerię zdjęć).
– Tekst powinien być wyjustowany.

  • Inne uwagi przydatne redaktorom podczas publikacji wpisów:

– Po opublikowaniu wpisu redaktor traci techniczną możliwość jego edycji.
– Redaktorzy publikujący swoje wpisy na Blogu Dziennikarskim zgadzają się na publikację pod nimi komentarzy czytelników, nawet, jeśli te ostatnie są krytyczne w stosunku do nich.
– Blog nie może stać się platformą do bezkarnego oczerniania osoby (fizycznej, prawnej) lub grupy osób, więc redaktorzy muszą sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności, jaką ponoszą publikując dany artykuł. Tym samym redaktor naczelny może usunąć lub odmówić publikacji danego wpisu.
– Blog nie może także stać się platformą do promocji danej religii czy kodeksu etycznego, gdyż ma on charakter otwarty i tolerancyjny.

 

Regulamin korzystania z blogu:

1. Każdy, kto zakłada konto na witrynie www.przegladdziennikarski.pl (dalej nazywanej: Blogiem Dziennikarskim, blogiem, serwisem, witryną, stroną), jednocześnie akceptuje poniższy regulamin.

2. Witryna www.przegladdziennikarski.pl to społeczno-polityczny blog o charakterze publicystycznym z elementami serwisu dziennikarstwa obywatelskiego. Został stworzony w celu publikacji przez autorów swych artykułów, zdjęć oraz materiałów audio i wideo.

3. Użytkownik przed rozpoczęciem aktywnego korzystania z witryny www.przegladdziennikarski.pl zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, działem FAQ a także do zarejestrowania się w serwisie. Rejestracja oznacza, że użytkownik zapoznał się z regulaminem oraz że wyraża zgodę na jego przestrzeganie.

4. Regulamin dotyczy warunków i zasad korzystania oraz tworzenia witryny Blogu. Redaktor naczelny zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.

5. Wymagane jest, aby każdy zarejestrowany użytkownik publikował wpisy pod swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem a także załączył zdjęcie twarzy jako awatar. W przypadku przedstawicieli organizacji, zespołów, firm itp. można stosować w profilu ich oficjalne nazwy (a w awatarze – logo), jednak imię i nazwisko osoby zarządzającej kontem musi się w takim przypadku pojawić w opisie profilu. Jeden użytkownik nie może posiadać na Blogu Dziennikarskim więcej niż jednego konta, tj. jednego identyfikatora i hasła pozwalających na korzystanie z serwisu.

6. Rejestrując się na Blogu Dziennikarskim użytkownik zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych wyłącznie w celach związanych z działaniem serwisu i jego obsługą oraz w celach statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Wypełniając formularz rejestracji użytkownik jednocześnie oświadcza, że dane, które podał są zgodne z prawdą oraz że został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane, oraz prawie ich poprawiania a także żądania usunięcia. Blog Dziennikarski może przekazać dane użytkowników blogu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazuje natomiast innym osobom lub instytucjom w jakimkolwiek innym celu zgromadzonych danych użytkowników blogu. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie danych w celach marketingowo – reklamowych.

7. W wyjątkowych sytuacjach redakcja blogu zastrzega sobie możliwość zaistnienia przerw w pracy serwisu bez wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

8. Właściciel i redaktor naczelny strony nie ponoszą odpowiedzialności za treści zamieszczane przez użytkowników/blogerów/redaktorów obywatelskich, którzy publikują swoje treści w charakterze gościnnych wpisów. Treści zamieszczane w serwisie publikowane są (w formie nieodpłatnej) na wyłączną odpowiedzialność użytkowników i to oni są w pełni odpowiedzialni za nie.

9. Redakcja Blogu Dziennikarskiego nie ponosi odpowiedzialności za umieszczane komentarze. Za komentarze odpowiedzialność ponoszą użytkownicy serwisu. Wszelkie poglądy i opinie są prywatnymi opiniami użytkowników strony. Redakcja regularnie usuwa komentarze wulgarne i naruszające prawo.

10. Użytkownik zamieszczając artykuły na Blogu Dziennikarskim zobowiązuje się do utrzymania staranności w redagowaniu tekstu. Na witrynie będą zamieszczane wyłącznie materiały poprawnie zredagowane. Zamieszczane przez użytkowników wpisy reklamowe – zawierające teksty niepełne (zajawki) a także aktywne odnośniki (o charakterze reklamowym) do innych prywatnych serwisów nie będą publikowane. Użytkownik zgadza się też na odgórną korektę i dokonanie wszelkich zmian w swoim wpisie, które mają na celu poprawić estetykę artykułu. Użytkownik nie może  domagać się publikacji wpisu, jeśli redaktor naczelny uzna, że tekst nie nadaje się do zamieszczenia na stronie. Decyzja redaktora naczelnego jest ostateczna.

11. Użytkownik zamieszczając artykuł, potwierdza, że publikowany przez niego artykuł jest jego autorstwa. Zabrania się publikacji artykułów cudzych, podlegających ochronie praw autorskich. W przypadku plagiatu lub naruszenia własności intelektualnej osób trzecich konto właściciela zostanie zablokowane lub usunięte.

12. Użytkownik zamieszczając artykuł, zdjęcie czy materiały audio i wideo oświadcza, że udziela właścicielowi Blogu Dziennikarskiego nieodpłatnie licencji z prawem udzielania sublicencji na okres 10 lat na korzystanie z zamieszczonych utworów na następujących polach eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.

13. Użytkownik zamieszczając artykuł w serwisie oświadcza, że informacje w nich zawarte są zgodne z prawdą. W przypadku złamania tej zasady wyłączną odpowiedzialność ponosi autor artykułu.

14. W przypadku, gdy treść artykułu, zdjęcia lub materiały audio i wideo budzą jakąkolwiek wątpliwość pod względem zawartości, prawdomówności lub zgodności z obowiązującym prawem, mogą zostać odrzucone bądź usunięte przez redakcję serwisu.

15. Zabronione jest umieszczanie w serwisie artykułów, zdjęć, materiałów audio i wideo o treściach niedozwolonych z punktu widzenia obowiązującego prawa, łamiących powszechnie obowiązujące normy społeczne i obyczajowe oraz zawierające treści o charakterze dyskryminującym i wykluczającym. Nie będą też akceptowane treści o charakterze erotycznym/pornograficznym, zawierające treści wulgarne, obraźliwe, związane z przemocą, treści komercyjne/reklamowe czy też naruszające prawa autorskie osób trzecich.

16. Redakcja zastrzega sobie możliwość usunięcia zamieszczonego materiału w przypadku niedopełnienia któregoś z powyższych ustaleń i zablokowania lub usunięcia konta.

17. Użytkownicy wyrażają zgodę na zamieszczanie treści reklamowych na Blogu Dziennikarskim.

18. Redakcja serwisu zastrzega sobie możliwość usunięcia treści zamieszczonych przez użytkowników serwisu bez podania przyczyny.