Jak reklamy przedstawiają społeczny dowód słuszności?

0

Czym jest społeczny dowód słuszności i jaki ma wpływ na nasze życie codzienne? W jaki sposób komunikaty i przekazy reklamowe wykorzystują go, by nakłonić nas do określonego działania?

Piętnastoletnie badania technik wywierania wpływu na ludzi, które przeprowadził Robert Cialdini, amerykański profesor psychologii, przyniosły owoce w postaci sformułowania sześciu reguł, które są w stanie wywołać w nas określone działanie. Jedną z nich jest tak zwany społeczny dowód słuszności – bardzo często wykorzystywany w wielu przekazach reklamowych. Czym jest i jak się go zazwyczaj przedstawia?

Jeśli wszyscy, to i ja

Społeczny dowód słuszności jest niczym innym jak potwierdzeniem słuszności danej tezy czy działań przez wiele osób. Jeżeli widzimy, że coś zyskuje społeczne uznanie i wiele osób uznaje to za słuszne, to trudniej jest nam przeciwstawić się tej opinii. Bardzo często zgadzamy się – jak gdyby podświadomie – z tym, co przyjęły inne osoby. Bardzo sprytnie wykorzystują to reklamy, zamieszczając w przekazach wielu aktorów potwierdzających skuteczność działania danego produktu czy dobry smak reklamowanych słodyczy.

Zasada społecznego dowodu słuszności widoczna jest również w wielu hasłach reklamowych. Za dobry przykład może posłużyć slogan Mamby: „Wszyscy mają Mambę – mam i ja!”, który może posłużyć jak gdyby za definicję dowodu społecznego dowodu słuszności – jeżeli wszyscy mają już wspomnianą mambę, to dlaczego ja miałbym jej nie mieć?

Badania

Bardzo często w różnych reklamach przedstawiane są wyniki ankiet i przeprowadzonych badań. Zdecydowana większość z nich prezentuje je jako społeczny dowód słuszności, informując, że 99% konsumentów poleca przedstawiany produkt czy tysiące osób już zdążyło go kupić. Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że duże liczby nie są w stanie tak przemówić, jak mniejsze – łatwiejsze do wyobrażenia. Właśnie z tego względu o wiele częściej podaje się procentowy wyraz liczby zadowolonych osób.

Należy jednak zauważyć, że reklamy nie są odpowiedzialne za stworzenie społecznego dowodu słuszności – on jest po prostu narzędziem, które firmy i agencje reklamowe wykorzystują do promowania marek, produktów czy firm. To uwarunkowania psychologiczne determinują siłę jego oddziaływania – nierzadko słyszymy zdania w rodzaju: „Kupię sobie, bo wszyscy już to mają”, „Wszyscy moi koledzy mają już samochód, więc pora, żebym też sobie kupił”.

Warto również podkreślić, że społeczny dowód słuszności jest jedną z sześciu zasad, które Cialdini wymienił w swojej książce. Świat reklamy wykorzystuje je wszystkie, począwszy od zasady autorytetu a skończywszy na zasadzie niedostępności. Należy również uwzględnić fakt, że bardzo często zasadami tymi kierują się osoby w relacjach interpersonalnych, szczególnie kiedy chcą nakłonić kogoś do określonego działania. Warto również uzmysłowić sobie, że osoby te mogą posługiwać się zasadami Cialdiniego zupełnie nieświadomie – wynika to bowiem z uwarunkowań psychologicznych każdego człowieka.

profesjonalnycopywriter.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here