Analiza językowa przemów politycznych (cz. 1): Ronald Reagan, Bill Clinton, Donald Trump, Declan Ganley, David Cameron

4

Porównanie językowe politycznych przemów z USA i Wielkiej Brytanii, które były szczegółowo omawiane na Blogu Dziennikarskim może okazać się niezwykle cenne, a wnioski wyciągnięte z porównania – także zaskakujące.

Aby zbadać opisane wcześniej przemowy mówców, należy je podzielić na dwie grupy. Pierwsza z nich obejmuje swoim zasięgiem polityków z działów obrazujących specyfikę przemówień w USA i na Wyspach Brytyjskich (Ronald Reagan, Bill Clinton, Donald Trump, Declan Ganley, David Cameron). Analiza tego zbioru ma charakter ogólny, bazujący jedynie na wycinkach danych i na ich podstawie rozpościerający wnioski na całość tematu. W skład drugiej grupy wchodzą: Barack Obama oraz Tony Blair. Badanie w tym przypadku jest szczegółowe, oparte na szerokim wachlarzu informacji uzyskanych z omówionych już przemów. Dopełnia ono celu tejże pracy – przedstawia metody polityków anglojęzycznych, dzięki którym mogą oni manipulować swoimi wyborcami. Dodatkowo, wieńczy analizę struktury lingwistycznej, akcentu i oceny jakości danej wypowiedzi. Poniżej przedstawiona jest pierwsza tabela, w pełni poświęcona wspomnianym już pięciu mówcom:
Tab. 6 Porównanie technik perswazji pierwszej grupy mówców.

Mówcy:

Użyte techniki perswazji:

Inne metody lub silne strony:

Ronald Reagan

wykorzystanie słowa nie, metoda klakiera, metoda grupowa

poczucie humoru, fantazja, kreatywność, dobry styl,

Bill Clinton

technika współczucia (chłopak z biednej rodziny), technika aktualizacji, metoda kłamstwa,

obraz „zwykłego faceta”, odpowiednio wczesne i bardzo dobre przygotowanie, dbałość o szczegóły, własna ekipa telewizyjna, populistyczne hasło „zmiana”

Donald Trump

technika autorytetu („żywa legenda świata biznesu”), technika atrakcyjności (przemówienia „szyte na miarę”), technika kaznodziei (wyznacza wspólne cele do zrealizowania), metoda obrazu wroga („my i oni”)

populizm (mówi to, co ludzie chcą usłyszeć)

Declan Ganley

technika obrazu wroga

populizm

David Cameron

technika kozła ofiarnego, technika obrazu wroga

<brak>
            Jak widać na powyższym zestawieniu, politycy bardzo chętnie wykorzystują technikę obrazu wroga. Jej ofensywny, łatwy w konstrukcji i uniwersalny charakter powoduje, że jest ona często wręcz nadużywana. Pozostałe techniki (szczególnie te kontrowersyjne pod względem etycznym) cieszą się równie dużym zainteresowaniem. Są wśród nich przede wszystkim: technika kozła ofiarnego oraz kłamstwa[1]. Część mówców pamięta też o budowaniu pozytywnego wizerunku własnej osoby, stąd wykorzystanie m.in. technik: autorytetu, kaznodziei, aktualizacji i atrakcyjności. Inne elementy to przede wszystkim populizm, opierający się na głoszeniu popularnych w społeczeństwie poglądów, skrupulatne przygotowanie do wypowiedzi oraz poczucie humoru i elokwencja.


[1] Zob. też: http://psychologiamanipulacji.pl/manipulacja-polityczna-czyli-klamstwa-politykow/, 05.05.2011.


4 KOMENTARZE

 1. Tekst dotyczy, prócz analizy przemów, również pozostałych elementów kreowania wizerunku polityków. Odnośnie nagrań, może je Pan z łatwością znaleźć na youtube lub innych portalach tego typu. Wybrałem bardzo znane przemowy właśnie w tym celu, aby były ogólnie dostępne.
  W przypadku Obamy była to przemowa analizowana tutaj:
  http://www.przegladdziennikarski.pl/jezyki-obce/jezyk-baracka-obamy-cz-1-the-american-promise/
  Tony Blair: http://www.przegladdziennikarski.pl/marketing-2/tony-blair-perswazyjna-przemowa-czy-manipulacja-cz-1/
  Ogólnie główną uwagę skupiłem na tych dwóch politykach. Pozostałych opisałem już o wiele krócej.
  Donald Trump: http://www.przegladdziennikarski.pl/europa/donald-trump-czy-zywa-legenda-zostanie-prezydentem-usa/
  Bill Clinton: http://www.przegladdziennikarski.pl/europa/bill-clinton-i-jego-metody-w-kampanii-wyborczej/
  Ronald Reagan: http://www.przegladdziennikarski.pl/europa/amerykanizacja-polityki/
  Declan Ganley: http://www.przegladdziennikarski.pl/europa/declan-ganley-miedzy-anglia-a-irlandia/
  David Cameron: http://www.przegladdziennikarski.pl/europa/david-cameron-i-jego-wpadki/
  Pozdrawiam
  Paweł Rogaliński

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here