Wpływ akcentu Cockney na standardową wymowę angielską

0
(poniższy tekst jest streszczeniem mojej pracy o tym samym tytule; w j. angielskim brzmi on: „The Influence of the Cockney Accent on Received Pronunciation”)
Powszechnie akceptowany standard języka angielskiego w naszej części globu to połączenie dialektu UKSE (United Kingdom Standard English) oraz akcentu RP (Received Pronunciation). Niemniej jednak, wraz z nieustannie zmieniającym się światem, RP również ewoluuje. Uważany przez wiele dziesięcioleci za akcent ludzi bogatych i dobrze wykształconych, miał swój niemały udział w fosylizacji odwiecznego rozwarstwienia klasowego społeczeństwa Wielkiej Brytanii. Obecnie, na skutek niezliczonych zmian zachodzących w zbiorowym światopoglądzie ludzkości, akcent RP ulega swoistej demokratyzacji dzięki nabywaniu coraz to kolejnych elementów niestandardowego oraz przypisanego dotychczas klasie robotniczej akcentu Cockney. Zmiany w wymowie Brytyjczyków zachodzą na tyle szybko, że powstał ostatnimi czasy twór o nazwie Estuary English (dosł. Angielski Ujścia), który jest niczym innym jak mieszanką akcentu klasy wyższej – RP i klasy niższej – Cockney. Uniwersalny akcent EE stanie się w przyszłości nową wersją standardu, bądź istotnie wpłynie na kształt przyszłego akcentu RP.
Liczne elementy Cockney z powodzeniem przenikają do sfery polityki (przykładem może być Tony Blair czy księżna Diana), show biznesu (Kate Nash, Lily Allen, Jamie T), a nawet świata mediów (Simon Reeve i wielu innych dziennikarzy BBC). Elementem spoza RP, wpisującym się już na stałe do standardu, może być glotalizacja, której użycie w niektórych słowach jest w pełni naturalne i akceptowalne. Powoli zyskuje ona przewagę nad starannym wymawianiem /p/, /t/ oraz /k/. Inne niestandardowe cechy sukcesywnie pojawiają się w wypowiedziach coraz szerszej gamy celebrytów brytyjskich i z czasem przestaną być napiętnowane i rozpoznawane jako elementy akcentu klasy niższej. Przeprowadzone doświadczenia w pełni potwierdzają tę tezę. Niemniej, zaobserwowane powyżej procesy uwidaczniają jedynie wycinek wyjątkowego obrazu elastyczności i zmienności angielskich akcentów, które razem tworzą unikalną mozaikę połączoną siecią wzajemnych zależności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here