Uzbekistan po wyborach

0

W dniach 22-25 października roli międzynarodowego obserwatora wyborów prezydenckich zlustrowałem 12 punktów wyborczych w Taszkiencie i Samarkandzie. Wnioski: dotrzymane standardy międzynarodowe, sprawna praca komisji wyborczych, pełne informacje o kandydatach przed punktem wyborczym, udział na salach obserwatorów -przedstawicieli komitetów kandydatów, dochowanie tajności głosowania, przezroczyste urny wyborcze, udział reprezentantów komitetów wyborczych w czasie liczenia przez komisje głosów, możliwość zgłaszania protestów i przekazywania sygnałów o problemach w głosowaniu i równym dostępie Kandydatów do mediów. Duże delegacje międzynarodowych obserwatorów nadzorowały proces przebiegu głosowania i liczenia wyników wyborów. Wybory w Uzbekistanie to kolejny sygnał o stabilizacji systemów politycznych w Azji Centralnej. Sygnał o kolejnym etapie budowania otwartego n a świat współczesnego Państwa po uruchomieniu w Uzbekistanie szerokich reform rynkowych, lepszych warunków dla inwestycji zagranicznych w wykorzystaniu potencjału gospodarczego, ambitnych celów budowy miejscowej małej i średniej przedsiębiorczości.

Sytuacja w Afganistanie stanowi dla państw Unii Europejskiej i NATO znaczące wyzwanie. Zmienia przebieg procesów pokoju i bezpieczeństwa nie tylko w regionie Azji Centralnej a katastrofa humanitarna w Afganistanie może być przyczyna wielkiej , kolejnej migracji na Zachód. Nowe konstelacje interesów w Azji Centralnej będą nadzwyczaj istotne dla bezpieczeństwa Europy w najbliższych latach. W dniu 16 września br. została opublikowana Unijna strategia współpracy w regionie Indo-Pacyfiku a w niej pojawiły się nowe elementy polityki unijnej wobec Azji Centralnej. Dokument przygotowała Europejska Służba Działań Zewnętrznych (EEAS) na podstawie konkluzji Rady UE z 19 kwietnia b.r.

Region Indo-Pacyfiku odpowiada za 60% globalnego PKB i 2/3 globalnego wzrostu gospodarczego. Jest to też drugi najważniejszy rynek docelowy dla eksportu z UE, a wśród państw regionu jest 4 z 10 najważniejszych partnerów handlowych Unii. Dlatego UE ma „specjalne, żywotne interesy” we wspieraniu opartego na zasadach porządku międzynarodowego, równych warunków działania, a także w tworzeniu otwartego i sprawiedliwego otoczenia dla handlu i inwestycji, przeciwdziałaniu zmianie klimatu i wspieraniu łączności z UE.

W tej sytuacji nie dziwi wzrost aktywności w kontaktach UE- Uzbekistan i podjęte przez Brukselę w rożnej formie inicjatywy wsparcia dla uzbekistańskich reform w tym rozszerzenie dostępu unijnego rynku dla tamtejszych produktów.

Polska jest największym importerem produktów z Uzbekistanu w UE a w ciągu trzech ostatnich miesięcy na polskim rynku pracy wśród migrantów zarobkowych Uzbecy po Ukraincach i Białorusinach zajmują już 3 miejsce. Duże zainteresowanie rynkiem w Uzbekistanie wykazują także firmy członkowskie Izby Przemysłowo-handlowe Polsk a Azja. Nie tylko wielcy polscy producenci techniki rolniczej Pronar, Unia i Sipma ( już obecni z sukcesem na rynkach Azji Centralnej ) poszukują nowych możliwości , nowych partnerów także dla montażu swoich produktów w fabrykach w Uzbekistanie. Z tych właśnie powodów przyjąłem zaproszenie do obserwacji wyborów prezydenckich bowiem strona uzbecka zaproponowała dla mnie specjalny program kontaktów z organizacjami biznesu i samym biznesem: Izbą Przemysłowo-Handlową Uzbekistanu i liderem rynku produkcji wyrobów bawełnianych państwowym koncernem Uztextile Industry, którego liczna reprezentacja firm przyjedzie do Polski na Targi Odzieżowe w EXPO Ptak od 1 do 3 grudnia. Już na miejscu agenda spotkań poszerzona została o możliwości współpracy w sektorze Transport Spedycja Logistyka, możliwości uruchomienia stałych transportowych połączeń z wykorzystaniem miejscowego potencjału firm i kierowców, zlecania przez polskie firmy IT prac partnerom w Uzbekistanie (uruchomiono właśnie wielki rządowy program kształcenia informatyków i programistów) i kooperacji w produkcji części, elementów zwłaszcza w sektorze metalowym. Z wiceministrem finansów przedyskutowałem potrzebę uruchomienie leasingu dla ułatwienie dostaw polskiej techniki rolniczej dla małych i średnich uzbeckich firm. Polska nie wykorzystuje swojego potencjału w relacjach Uzbekistanem i Centralna Azją o czym świadczy fakt, że 6-7 gospodarka w UE i 22 w świecie ma poniżej 20 firm inwestorów na terenie Uzbekistanu a aktywniej od nas pracują na przykład Węgrzy. Nie wystarczy bardzo duża aktywność Ambasadorów ( polskiego w Taszkiencie Radosława Gruka i uzbeckiego w Warszawie Bahrum Babajewa i deklaracje administracji odpowiedzialnych za współpracę. potrzeb a zwiększonej aktywności nie tylko firm Kapitału Ludzkiego coraz skuteczniej importujacych Uzbekow do pracy Polsce (aktualnie w Ambasadzie w Taszkiencie ponad 5 tysięcy wniosków o wizę).

Aktualne informacje:
Uzbekistan zwiększył eksport bawełnianych wyrobów z 43 krajów w 2016 do 72 w 2021.
Eksport tekstyliów i odzieży w 2020 r. 2 mld USDWzrost eksportu 2020 do 2016 2,7 razy
miesięczne wynagrodzenie netto 225 euro
energia elektryczna o,035 eur/kwh
woda 0,2 euro m3
koszt kontenera transport eur/40 w 14 dni 2230 euro
kanalizacja 0,12 euro za m3
gas 0.08 euro m3
paliwo 0.45 euro za litr
wynajem powierzchni przemysłowych 2,5 euro do 12 euro
transport Uzbekistan Turcja 40 1770 14 dni
34,7 milionow mieszkańców 7378 dolarow na głowe
W 2020 wzrost 1,9 %
Prognoza wzrostu na 2021 4,8-5,2 %
Inflacja w 2020 11,1 %
Podatek dochodowy 12 %
podatek od osób prawnych 15
podatek od nieruchomości 2 %
podatek od wartości dodanej 15 %

Poprzedni artykułRozmowa z Janem Stępniem – pisarzem, poetą, rzeźbiarzem, rysownikiem oraz autorem sztuk teatralnych
Następny artykułDlaczego warto korzystać z reklamy online
Janusz Piechociński
Janusz Piechociński - polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W 1987 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Obronił pracę magisterską zatytułowaną Polityka inwestycyjna w Polsce, napisaną pod kierunkiem Janusza Kalińskiego. W latach 1987–1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Zaangażowany w działalność Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, w PSL od 1987 r. Radny sejmiku woj. mazowieckiego (1998-2002). Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1999-2002), w latach 2001-2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Był członkiem rad nadzorczych: Geotermii Mazowieckiej, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. W latach 2012–2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, a także prezes PSL. 22 września 2014 objął urzędy wicepremiera i ministra gospodarki w nowo powołanym rządzie Ewy Kopacz. 16 listopada 2015 zakończył urzędowanie na stanowisku wicepremiera i ministra. Od 2016 pełniący funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W latach 2017–2018 był wiceprezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here