Tony Blair – perswazyjna przemowa czy manipulacja? (cz. 2)

4

Tony Blair, jak zostało już wspomniane, używa wielu interesujących manipulacji słownych. Część z nich została już wspomniana w poprzedniej części wpisu ( http://www.przegladdziennikarski.pl/marketing-2/tony-blair-perswazyjna-przemowa-czy-manipulacja-cz-1/ ). Podobnie w przypadku słowa spróbuj:

Mój punkt widzenia jest bardzo prosty. Można wyliczać wszystkie wady religii tak, jak można wyliczać wady polityków, dziennikarzy itp. Ale dla osób wierzących powodem, dla którego próbują czynić dobro, jest to, że różne wyznania motywują ich do robienia tego. I to jest prawdziwa oraz właściwa twarz religii.

(ang. My point is very simple, you can list all the faults of religion, just as you can list the faults of politicians, journalists and any other profession, but for people of faith, the reason why they try to do good, and when they do it, is because their faiths motivate them to do so and that is genuinely the proper face of faith).

W powyższym cytacie wyraźnie widać, że nietrafione try niszczy podświadomy sens całego przekazu[1]. Identyczny przykład pokazuje zdanie:

Można również znaleźć przykłady, gdzie religia próbowała pokonać podziały poprzez rozpowszechnianie prawdziwego przekazu wiary – o miłosierdziu i miłości.

(ang. You can also find examples of where religion has tried to overcome those divides by preaching what is the true message of religion, one of human compassion and love).

Niszcząc swoje własne argumenty, mówca dał rywalowi szansę do wykorzystania wszelkich słabości i zdobycia tym samym przewagi.

Aby nadrobić straty, premier posłużył się metodą przesądów: Zamierzam w ciągu „moich” siedmiu minut powiedzieć o siedmiu kwestiach. To taka biblijna siódemka. (ang. I am going to make seven points in my seven minutes, that’s a biblical seven)[2]. W wyśmienity sposób stosował też liczne metafory (które niekiedy pełniły również funkcję immunizacji):

Samemu rabinowi Hillelowi rzucono ongiś nie lada wyzwanie. Pewien poganin stwierdził, że nawróci się jeśli tylko Hillel wyrecytuje całość Tory stojąc na jednej nodze. Ten ostatni stanął na jednej nodze i powiedział: Nie czyń bliźniemu, co tobie niemiłe. To cała Tora, reszta jest tylko komentarzem. Teraz idź i zrób to, co ci powiedziałem.

(ang. It was Rabbi Hillel who was once famously challenged by someone that said they would convert to religion if he could recite the whole of the Torah standing on one leg. He stood on one leg and said: Do unto others as you would have them do unto you. That is the Torah, the rest is commentary. Now go and do it)[3].

Kup moją książkę pt. „Jak politycy nami manipulują”:
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki”
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce”


[1]A. Batko, Sztuka perswazji…, op.cit, s. 51.

[2]http://www.youtube.com/watch?v=4AAAEUGePUw&feature=related, 04.04.2011.

[3] Ibidem.

4 KOMENTARZE

Skomentuj Paweł Rogaliński Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here