Stowarzyszenie Demokratyczne: "To niedopuszczalne, by tzw. narodowcy zastraszali dyrekcje polskich szkół"

0

To niedopuszczalne, aby agresywne i skrajne ideologicznie środowiska były w stanie zastraszać dyrekcje polskich szkół. Dyrekcja gimnazjum w Piątkowisku nie może ugiąć się pod presją zaściankowego i ksenofobicznego manifestu środowisk marginalnych.

Łódzki oddział Stowarzyszenia Demokratycznego, organizacji pozarządowej czuwającej nad jakością demokracji w Polsce, jest silnie zaniepokojony wpływem, jaki na przebieg warsztatów w szkole chcą mieć skrajne bojówki ONR (Obozu Narodowo-Radykalnego) i wspiera nauczycieli gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Piątkowisku oraz dyrektora placówki – Pana Mirosława Młynarczyka.

Stowarzyszenie w pełni popiera też motywację i cel warsztatów, cyt. „Rolą nauczycieli i wychowawców jest nie tylko działalność dydaktyczna, lecz również (jeśli nie przede wszystkim) przygotowanie młodych ludzi do stworzenia społeczeństwa, w którym każdy jest równie ważny, jest tak samo godny szacunku. Każdy – bez względu na płeć, kolor skóry, wyznanie, narodowość, orientację seksualną czy status majątkowy. Z relacji uczniów naszej szkoły wynikało, że doświadczają oni różnych form dyskryminacji. Ponieważ problemy Państwa dzieci są dla nas istotne, uznaliśmy, że sygnałów takich nie należy lekceważyć. Przeprowadzone w naszej szkole badania dowiodły, że duża część uczniów/uczennic przejawia postawy dyskryminujące wobec osób o orientacji homoseksualnej oraz osób wyznania innego niż rzymskokatolickie. Mamy do czynienia z przemocą psychiczną, tj. agresją słowną, obrażaniem, ośmieszaniem, rozpowszechnianiem plotek, ale też z przemocą fizyczną, potrącaniem, szarpaniem itp. Jesteśmy pewni, że „nasza młodzież” nie jest „zła”, a wymienione zachowania wynikają jedynie ze stereotypowego myślenia lub po prostu z niewiedzy. Z związku z tym grupa inicjatywna postanowiła zorganizować dwudniowe warsztaty, których celem będzie kształtowanie postawy tolerancji i budowanie wzajemnego zrozumienia”.

Organizacja wyraża przy tym nadzieję, że warsztaty będą miały swoje coroczne edycje i w roku 2016 dyrektor szkoły Mirosław Młynarczyk również zezwoli nauczycielom na ich przeprowadzenie. Wierzymy także, że gimnazjum w Piątkowisku stanie się znane ze swojej otwartej, pozytywnej i tolerancyjnej postawy, a agresywne protesty paradoksalnie staną się formą ogólnopolskiej reklamy dla tej placówki. W końcu, jak sami skrajni narodowcy przyznali, „Napawa optymizmem, że po naszej interwencji (…) rozpisały się media. (…) Sprawa trafiła również do telewizji”.

Życzymy tym samym zarówno nauczycielom, jak i dyrekcji owocnej pracy w walce z ksenofobią, bo w tym obszarze – jak widać – jest jeszcze wiele do zrobienia, a warsztaty trafiły dzięki medialnemu nagłośnieniu nie tylko do młodzieży w Państwa szkole, ale do milionów Polaków – tak młodych, jak i tych starszych. Mieli więc Państwo możliwość kształtować postawę tolerancji i budowania wzajemnego zrozumienia nie tylko w Piątkowisku, ale i w całym kraju. Serdecznie gratulujemy tego sukcesu.
Z poważaniem

Łódzki oddział Stowarzyszenia Demokratycznego
NGO działającego na rzecz poprawy jakości demokracji w Polsce
www.sd1937.org.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here