Retor idealny (Porównanie politycznych mówców cz. 6)

2

Po prześledzeniu wszystkich najważniejszych elementów przebiegu życia omawianych postaci (poniżej znajduje się lista linków do poprzednich części wpisu), łatwo zauważyć, że pod wieloma względami osoby te są do siebie bardzo podobne. Pozwala to na stworzenie uniwersalnego przykładu polityka-krasomówcy w krajach anglojęzycznych. 

Po pierwsze jest to osoba, której rodzice lub dziadkowie należą do różnych narodowości (przynajmniej dwóch). Wykształcenie oraz praca ojca i matki nie mają znaczenia, ważne jest natomiast, by przyszły mówca posiadał rodzeństwo. Wskazane jest, aby rodzina, w ciągu dojrzewania przyszłego polityka, przeprowadzała się, tymczasowo zmieniając kraj zamieszkania i ponownie do niego wracając. Należy jednak pamiętać, by ostatecznie znaleźć się blisko dużego ośrodka akademickiego. Rodzina nie musi być zamożna, za to powinna wyznawać tę samą religię, co większość narodu. Szlachetne urodzenie danej osoby jest istotne wyłącznie w Wielkiej Brytanii. Młody człowiek powinien wewnętrznie pragnąć sławy i świadomie do niej dążyć[1]. Najlepiej, aby ćwiczył zdolności perswazyjne na niższych szczeblach polityki lub podczas transakcji biznesowych. Studia, które podejmie taka osoba, powinny odbyć się na kierunkach: ekonomii, politologii, prawa bądź socjologii. Sama uczelnia zaś musi być uniwersytetem cieszącym się dużym prestiżem. Na koniec warto wspomnieć, że polityk taki jest zazwyczaj żonaty i ma średnio czworo dzieci.

Kup moją książkę pt. „Jak politycy nami manipulują”:
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki”
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce”


[1] http://www.llkc.com.pl/wspolczynnik-slawy.php, 04.05.2011.