Porównanie politycznych mówców (cz. 1): Ronald Reagan, Bill Clinton, Donald Trump, Barack Obama, Declan Ganley, David Cameron oraz Tony Blair

2

W celu dokładnego zbadania podobieństw i różnic w perswazji używanej przez polityków anglojęzycznych, niezbędne jest porównanie przebiegu ich życia i samych wypowiedzi. Co więcej, cenne dane mogą być również zawarte w komparacji miejsca urodzenia, pochodzenia, celów życiowych oraz poziomu edukacji mówców. 

W świetle, którego użycza historia każdego z polityków, w połączeniu z wnikliwą analizą językoznawczą przemów, można z kolei wysnuć wiarygodne i oparte na dotychczasowych badaniach wnioski. Na koniec możliwe będzie stworzenie uniwersalnego modelu niezbędnych cech, które powinien posiadać dobry, anglojęzyczny mówca polityczny (należy tu wyraźnie podkreślić, że będzie to profil oratora a nie „szeregowego” polityka). Aby struktura rozdziału była transparentna i łatwa w odbiorze, poniższe dane są uporządkowane w tabelach i diagramach.

Każdego z omawianych polityków dzieli przede wszystkim pochodzenie społeczne (ang. social background), środowisko, w którym dany polityk dorastał, zmiany miejsca zamieszkania a nawet zawód rodziców – niemal każdy aspekt życia może mieć kolosalny wpływ na późniejsze decyzje i sposób wypowiadania się. To wszystko powoduje, że im bardziej szczegółowo zbada się biogram każdego z mówców, tym dokładniejsze porównanie można później uczynić. W efekcie wyniki i wnioski są dużo bardziej trafne. Poniżej przedstawiona jest tabela, która ma na celu dokonanie komparacji następujących osób: Ronald Reagan, Bill Clinton, Donald Trump, Barack Obama, Declan Ganley, David Cameron oraz Tony Blair. Dane będą jednak analizowane stopniowo, wedle wyszczególnionych kategorii. Pierwszą z nich jest miejsce urodzenia i zamieszkania (do momentu usamodzielnienia się) oraz wykształcenie, zawód i narodowość rodziców tychże polityków:

Tab. 3 Porównanie mówców według miejsca zamieszkania i życia ich rodziców.

Mówcy:

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Wykształcenie i zawód rodziców:

Narodowość rodziców:

Ronald Reagan

Tampico (stan Illinois, USA)

wiele miasteczek w stanie Illinois, w zależności od miejsca zatrudnienia

ojciec: podstawowe wykształcenie, sprzedawca butów; matka: wykształcenie podstawowe

ojciec: Irlandczyk;

matka: pół-Angielska, pół-Szkotka

Bill Clinton

Hope (stan Arkansas, USA)

Hope, Hot Springs

ojciec: sprzedawca obwoźny; ojczym: dealer samochodów, alkoholik; matka: pielęgniarka

ojczym: potomek Anglików i Czirokezów

Donald Trump

Nowy Jork (USA)

Nowy Jork (USA)

ojciec: biznesmen

ociec: pół-Niemiec, pół-Szwed; matka: Szkotka

Barack Obama

Honolulu (stan Hawaje)

Honolulu (Hawaje), Dżakarta (Indonezja)

ojciec: doktorant, ojczym: geograf, matka: antropolog

ojciec: Kenijczyk, matka: potomkini Irlandczyków, Anglików i Czirokezów, ojczym: Indonezyjczyk

Declan Ganley

Watford (Anglia)

Londyn, Glenamaddy (Irlandia)

<brak danych>

ojciec: Irlandczyk, matka: Irlandka

David Cameron

Londyn (Anglia)

Wantage (Oxfordshire)

ojciec: makler giełdowy

brytyjska z domieszką narodowości: niemieckiej, żydowskiej i szkockiej

Tony Blair

Edynburg (Szkocja)

Edynburg (Szkocja), Adelaide (Australia), Glasgow (Szkocja), Durham (Anglia)

ojciec: wykładowca

ojciec: Anglik, matka: Irlandka

 Powyższa tabela wskazuje z jednej strony wyraźne różnice między poszczególnymi mówcami, z drugiej zaś można zauważyć pewne tendencje i prawidłowości.

Kup moją książkę pt. „Jak politycy nami manipulują”:
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki”
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce”