Perswazyjne przemówienia polityczne cz. 5: metody charyzmy, autorytetu, kontrastu

4
Metoda charyzmy to stosunkowo bałamutny sposób na podbicie milionów serc, który w dodatku wykazuje swoją największą skuteczność w chwilach kryzysowych. Aby zostać uznanym za osobę charyzmatyczną, trzeba postępować według określonego schematu. Po pierwsze, najważniejsze jest wyjątkowe zachowanie i niezależność w myśleniu. Po wtóre, konieczne jest stworzenie tzw. „nowych przykazań”, gdyż tylko nowatorstwo może być należycie docenione. Za każdym razem polityk musi myśleć i działać wbrew regułom, stanowczo odrzucać biurokrację i demonstrować swój brak zainteresowania pieniędzmi (wiąże się to z odrzucaniem wszelkiego rodzaju wynagrodzeń, za wyjątkiem tych w „słusznej” sprawie). Najlepszą chwilą do zademonstrowania swojej odmienności jest przemówienie, np. Nie oddałem się tej sprawie? Nie pomogłem wielu z was? Nie prowadziłem was dotychczas ku sukcesom? Teraz, gdy pozostały nam ostatnie dni kampanii, chcecie mnie opuścić? Nawołuję: wytrzymajcie, a wygramy! Nie inny mechanizm działania obecny jest w technice autorytetu. Znany amerykański politolog i psycholog społeczny Stanley Milgram udowodnił, że aby wypełnić polecenie osoby mającej duży autorytet, znaczna większość ludzi gotowa jest zabić bądź torturować innych[1]. Pomijając nasuwającą się w tym momencie kwestię reżimów totalitarnych, warto zauważyć, ze niemal każdy współczesny polityk pieczołowicie dba o swój autorytet i grono zwolenników. Najważniejszymi krokami w omawianej metodzie są: kreowanie swojej osoby jako przywódcy oraz niedopuszczenie do podważania przez innych słuszności własnego zdania (nawet, gdy zaprezentowane zostanie lepsze rozwiązanie). Niebagatelną rolę odgrywa też reguła nieuzasadniania własnych rozporządzeń i przemyśleń, która minimalizuje ewentualność otwartej krytyki[2]. Rolę wzmocnienia powyższych dwóch metod może pełnić technika kontrastu, która polega na prezentowaniu się przy najsłabszych konkurentach oraz zastępowaniu wypowiedzi typu: Nasza partia bardzo wolno zyskuje poparcie, zdaniami takimi jak: W porównaniu do zeszłego roku nasze poparcie znacznie wzrosło[3]!
Kup moją książkę pt. "Jak politycy nami manipulują":
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki"
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce"


[1] Zob. eksperyment Milgrama: http://www.psychologia.apl.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=21, 27.11.2010.

[2] G. Beck, Zakazana retoryka…, op. cit., ss. 50-51.

[3] Ibidem, ss. 163-164.

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here