„Ofiarom Waszym i Naszym” – książka o bezprawnej sprzedaży Fawley Court

0

Szanowni Państwo-Drodzy Rodacy,

Pragniemy poinformować wszystkich czytelników “Przeglądu Dziennikarskiego” o publikacji naszej najnowszej książki „FOR VICTIMS YOURS AND OURS” która odslania nieznaną dotąd historię City of London oraz Washington D.C.

Od 2011 r. prowadzimy kampanię w sprawie bezprawnej sprzedaży polskiego ośrodka społeczno-religijnego w Fawley Court oraz bezprawnej ekshumacji Ojca Jarzębowskiego (więcej informacji: tutaj, tutaj i tutaj – przyp. P.R.), które zostały dokonane przez Zgromadzenie Księży Marianów, przy współudziale władz watykańskich oraz władz brytyjskich w tym Charity Commission, UK Ministry of Justice oraz UK Supreme Court. Nasza korespondencja z brytyjskim sądem (przy biernej postawie polskiej ambasady) trwała wiele miesięcy, aż w końcu nasz wniosek o skargę kasacyjną został odrzucony.

Po wyczerpaniu wszelkich możliwych scieżek prawnych, podążając wytrwale ścieżką Prawdy, Siła Wyższa odkryła przed nami klucz do rozkodowania historii. Otóż okazuje się że był on ukryty w Fawley Court, które było silnie związane z historią City of London, które z kolei miało ogromny wpływ na dzieje świata, w tym tragiczne losy naszej Ojczyzny. Podążając za tym kluczem odkryliśmy kryminalną agendę realizowaną przez elity kupieckie City of London na przestrzeni dziejów, w tym budowanie ekonomii opartej na handlu niewolnikami, niszczenie państw katolickich, rozsiewanie loży masońskich i zbudowanie masońskiego systemu w Europe. Elity londyńskiego City niszczyły bądź osłabiały państwa katolickie takie jak Irlandia, Polska, Hiszpania czy Francja, i budowały imperia takie jak Brytyjskie Imperium, Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Rosja czy Japonia. Głowną rolę w tym procesie odgrywali żydowscy bankierzy pod przywódctwem domu Rotshildów. To oni finansowali naszych zaborców przez cały okres wieku XIX i to oni pomogli dokonać zjednoczenia Niemiec pod przywódctwem Prus. W wieku XX, nie bez przyczyny nazywanym przez niektórych autorów „wiekiem żydowskim”, dokonali strasznej zbrodni – sfinansowali dwa reżimy, faszyzm i komunizm, celem zbudowania nowego porządku świata opartego na kondominium USA – USSR. Dzięki drugiej wojnie światowej oraz możliwości wyprowadzenia kapitału oraz technologii z Europy, swoją potegę zbudowały Stany Zjednoczone oraz Związek Radziecki, a także państwo Izrael. Te kraje, finansowane przez te same siły, wzbogaciły się na tragedii Narodu Polskiego! Opisujemy te procesy (oraz wiele innych ciekawych aspektów historii) w naszej najnowszej książce pod tytułem ‚FOR VICTIMS YOURS AND OURS‚ („Ofiarom Waszym i Naszym”), która jest obecnie dostępna w sprzedaży tylko i wyłącznie na naszej stronie internetowej (w wersji cyfrowej, po angielsku) wraz z materiałami dotyczącymi bezprawnej sprzedaży Fawley Court oraz bezprawnej ekshumacji Ojca Jarzębowskiego. Jeden z rozdzialów naszej książki odsłania rownież nieznane dotąd fakty dotyczące śmierci Generała Sikorskiego.

Materiał zgromadzony w naszej książce jest niezwykle cenny dla wszystkich którzy interesują się geopolityką, historią, ekonomią, naukami społecznymi a także aktywizmem społecznym. Nasza książka przedstawia nowe, interdyscyplinarne podejście do historii i po raz pierwszy ujawnia ukryte siły, które przez wieki determinowały i kształtowały w cieniu losy narodów i porządku świata. Książka ta, która ma ponad 1400 stron oraz ponad 4,000 referencji, daje unikatowa wiedzę, która nie jest nauczana na większości uniwersytetów na świecie.

Wszystkie materiały oraz nasza książka są dostępne na naszej stronie internetowej:
https://forvictims.co.uk/
Serdecznie zapraszamy do lektury!
Z wyrazami szacunku,
Natalie Graszewicz & Dominik Socha
On behalf of POLONIA RESTITUTA
Poprzedni artykułCo robią artyści w czasie pandemii?
Następny artykułCzy Emma będzie musiała żyć w kapitalizmie i neokolonializmie?
Polonia Restituta
Organizacja Polonia Restituta powstała z palącej potrzeby ochrony interesów Polonii w Wielkiej Brytanii, pozostawionej bez ochrony dyplomatycznej i opieki prawnej władz Państwa Polskiego. Polonia Restituta stawia sobie za zadanie uświadamianie społeczności polskiej co do trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, oraz konieczności jednoczenia siły Narodu w obliczu dzisiejszych zagrożeń. Jednym z celów statutowych organizacji jest promowanie form demokracji bezpośredniej jako instrumentu kształtowania świadomości obywatelskiej, odpowiedzialności za wspólne dziedzictwo oraz zobowiązań cywilizacyjnych wobec przyszłych pokoleń. Obecnie organizacja prowadzi kampanię w celu odzyskania sprzeniewierzonego dziedzictwa narodowego oraz restytucji Szkoły Bożego Miłosierdzia w Fawley Court. Organizację prowadzą Natalie Graszewicz i Dominik Socha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here