O trzecim (2019/3) numerze kwartalnika Przeglądu Zachodniopomorskiego, piśmie Uniwersytetu Szczecińskiego

0

Pismo dotarło do mnie od Pani Marii Jaremek, która napisała i zamieściła w nim artykuł poświęcony mojej osobie, za co jestem Jej bardzo wdzięczny, jak również redakcji Przeglądu Zachodniopomorskiego. Tym bardziej, iż obejmuje on lata mojej pracy w Szczecinie, gdy byłem księgarzem i działaczem STK (Szczecińskiego Towarzystwa Kultury), a przede wszystkim współorganizatorem instytucji i społecznego ruchu kulturalnego na Pomorzu Zachodnim. Artykuł obejmuje też moją (choć w dużym skrócie) działalność jako germanisty i autora licznych publikacji. (Cały materiał powstał na podstawie referatu autorki, jaki wygłosiła 15.05. 2018 r. w Książnicy Pomorskiej podczas VI edycji seminarium „Ludzie książki Pomorza Zachodniego”).

Inicjatywę zorganizowania tego seminarium uważam za wydarzenie niezwykle ważne i ciekawe wśród wielu innych, jakie miały miejsce w tej fantastycznej Bibliotece, czyli w „Książnicy Pomorskiej”, a która swoje powstanie i rozwój zawdzięcza szczególnie dwom dyrektorom: panu Stanisławowi Badoniowi i panu Stanisławowi Krzywickiemu – nadal  społecznie bardzo aktywnego działacza (mimo, że od kilku lat jest już na emeryturze).

W Radzie Naukowej „Przeglądu Zachodniopomorskiego” zauważyłem nazwiska bardzo dobrze mi znane z lat mojej pracy w Szczecińskiem, m.in. prof. Tadeusza Białeckiego i prof. Kazimierza Kozłowskiego, (których przy okazji jak najserdeczniej pozdrawiam).

Prof. Tadeusz Białecki też jest na emeryturze, a mimo to – nadal przeogromnie NAUKOWO aktywny(!); pozostanie też na zawsze Kimś, kto wspaniale zasłużył się repolonizacji Ziemi Szczecińskiej, bowiem przez wiele lat pracował czynnie, m.in. w bibliotekarstwie i ochronie zabytków. W każdym razie „czapka z głowy” przed Jego dokonaniami.

Podobnie, jak przed prof. Kazimierzem Kozłowskim, którego poznałem, gdy „zarządzał” (kierował – było by właściwszym określeniem) Wydziałem Kultury w Świnoujściu, dbając o rozwój Festiwalu Artystycznego Młodzieży Akademickiej (FAMA), budowę amfiteatru świnoujskiego, rozwój sieci bibliotek w powiecie, domów kultury i klubów. Dziś Pan Profesor jest cenionym historykiem i archiwistą, specjalizującym się w dziejach Pomorza Zachodniego, zwłaszcza  dziejach współczesnych.

Cieszy też fakt, że w obecnym składzie Rady Naukowej pisma znalazło się też miejsce dla pana Jensa E. Olsena i Martina Schoebla z Greifswaldu  oraz dla przedstawicieli innych (pozaszczecińskich) ośrodków naukowych, w osobach Czesława Osękowskiego z Zielonej Góry oraz Wojciecha Skóry ze Słupska.

Redaktorowi Naczelnemu – dr. hab. prof. Uniwersytetu Szczecińskiego Radosławowi Skryckiemu – życzę wielu sukcesów w dalszym kierowaniu pismem, a przy okazji gratuluję nowej książki „Czego nas uczy historia szczecińskich Żydów”, która już niebawem znajdzie się w obiegu księgarskim!   

Wielką dumą napawa i to, że obecnie „Przegląd” znajduje się pod kuratelą Uniwersytetu Szczecińskiego, co jeszcze bardziej podnosi jego znaczenie i prestiż, jako ważnego pisma naukowego propagującego wiedzę o historycznym, jak i obecnym Pomorzu Zachodnim.

Wśród artykułów omawianego numeru znajdują się arcyciekawe rozprawy o Tomaszu Kantzowie, wczesnym prekursorze nowoczesnej historiografii Pomorza Zachodniego (autorstwa Pawła Śliżewskiego), Agnieszki Borysowskiej o „Eilhardzie Lubinusie”, Aleksandry Skiby  o korespondencji rodzinnej Marii Dąbrowskiej w zbiorach Książnicy Pomorskiej oraz Katarzyny Rembeckiej, analizującej zagadnienie tzw. „berlińskich zakupów”, (sprawa dotąd nie została w literaturze naukowej opisana, a dotyczy m.in. kwestii nadużyć, spekulacji itp.).

Oxana Kozlova i Urszula Kozłowska zatytułowały swój artykuł „Development of Social Capital in the Situation of Migration Intensification”! (Dotyczy on zaufania społecznego, migracji i readaptacji oraz partnerstwa). W każdym razie bardzo go PT Czytelnikom polecam. Zresztą nie tylko tę rozprawę, ale WSZYSTKIE zawarte w tej publikacji.

Jest też w omawianym numerze interesujące „Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Starożytnej Uniwersytetu Szczecińskiego za lata 2015-2019, będące dokumentem ważnym, bo ilustrującym inicjatywność badawczą i dydaktyczną tegoż Zakładu.

Przy okazji wyrażam nadzieję, że w kolejnych numerach będą ukazywać się podobne sprawozdania innych Zakładów, Katedr, Instytutów, a nawet Wydziałów.  Pochwalić też chciałbym autora interesującej okładki PZ, a jest nim znany artysta Ludwik Piosicki.

Inicjatorem pisma był niezapomniany Henryk Lesiński, a po nim – przez kilka lat funkcję „naczelnego” sprawował obecny przewodniczący Rady Naukowej – Tadeusz Białecki.

Chwaląc „szefów”, pragnę pochwalić całe pismo, które ukazywało się pod różnymi tytułami NIEPRZERWANIE od roku 1957!! (Specjalnie daję dwa wykrzykniki, choć pismo zasługuje na jeszcze więcej)! Dlaczego? Bo jest DOKUMENTEM niebywałej wartości o dawnych i współczesnych dziejach Pomorza Zachodniego!

„Po drodze” ukazywały się też zeszyty monotematyczne, jak również poświęcone historii budowy i odbudowy miast, gospodarce morskiej, wielu różnym problemom gospodarczym, turystyce i kulturze  Pomorza Zachodniego.

Zatem brawo, brawo, brawo dla WSZYSTKICH autorów, którzy dotąd publikowali w nich swoje teksty.

Osobiście wdzięczny jestem Pani Jaremek,  która pisząc o mnie, musiała dostosować się do wymogów artykułu naukowego i pokonała tę trudność znakomicie.

Życzę pismu z całego serca dalszego rozwoju i popularności.

Proszę jednocześnie Uniwersytet Szczeciński o dalszą opiekę i pomoc Redakcji w realizowaniu – jak się dowiedziałem – jeszcze wielu szczytnych zamierzeń!

Uniwersytet Szczeciński: Przegląd Zachodniopomorski, 3/2019, s.136, br., Szczecin 2019

Poprzedni artykułUrzędowe autorytety a mistrzowie
Następny artykułLiga Mistrzów: Finał: Paris Saint-Germain zagra z Bayernem Monachium
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here