Marketing polityczny i gospodarczy – wnioski (cz. 4)

4

Podmioty polityki działają na podobnych zasadach, ale w tym przypadku mówcy nie mogą okazywać niepewności czy niedoskonałości(1). Wręcz przeciwnie ? aktorzy na rynku politycznym są zmuszeni do walki, współpracy lub ewentualnie kompromisu w celu pozyskania jak największej liczby zwolenników(2). W poniższej tabeli, na potrzeby dyskusji o politykach, trzeba wziąć pod uwagę dodatkowe elementy (głośność oraz poziom reaktywności mówców). Oczywiście najistotniejsze w tym przypadku są umiejętności retorów już po przeprowadzeniu właściwych zmian. Mimo to stan pierwotny jest również odnotowany i oznaczony nawiasem kwadratowym. Co więcej, prócz dokonanych wcześniej opisów, do pogłębionej analizy niezbędny okazuje się także wybór dodatkowych przemów. Dla George’a H. W. Busha są to więc: inauguracja prezydencka z 20 stycznia 1989 roku(3) oraz druga debata prezydencka z 1992 roku(4). W przypadku Johna McCaina jest to wystąpienie 26 września 2008 roku(5), zaś odnośnie Margaret Thatcher – mowy: z 10 października 1980 roku(6)  a także z 30 października 1990 roku(7).

(Poprzedni wpis na ten temat: http://www.przegladdziennikarski.pl/marketing-2/marketing-polityczny-i-gospodarczy-wnioski-cz-3/ )

Czynniki paralingwistyczne i specyfika głosu w przemówieniach politycznych

  George H. W. Bush John McCain Margaret Thatcher
przyjemna barwa głosu

+

+

[- , zbyt wysoki ton modalny] + (znaczna poprawa dzięki ćwiczeniom)

płynność mówienia

[-] +

+

+

spójność

+

+

+

intonacja

[ – , niedostosowana intonacja] +

– (monotonia)

[ – ] +

przeciąganie samogłosek

+

+ (bardzo częste użycie w celu podkreślenia istotnych elementów)

tempo

[- , zbyt szybkie] +

+ (dobre, choć mogłoby być nieco wolniejsze)

+

staranna artykulacja

+

+

+

wymowa

+

+

+

pauzy

[ – , zbyt krótkie] +

– (czasem zbyt krótkie)

+ (skuteczna gra przerwami)

rytmiczność

+

+

+

akcent

+ (standardowy GenAm z drobnymi naleciałościami)

+ (standardowy GenAm)

+ (standardowy RP)

overstatement

[ – , brak pewności siebie] +

+

+ (stąd też przydomek ?Żelazna Dama?)

technika atrakcyjności

[ – , zniewieściałe gesty, słowne gafy] + (siła, pewność siebie)

[ – , podeszły wiek] + (rozsądek, doświadczenie)

[ – , gospodyni domowa], + (charyzmatyczny lider)

głośność

[ – , mówienie przyciszonym głosem], +

+

+

poziom reaktywności

[ – , pozwalał sobie przerywać przemowę], + [lepsza reakcja na innych, bardziej dominująca wypowiedź]

+

+ (nie pozwalała sobie przerywać, właściwie reagowała na wypowiedzi innych]

 

Politycy, będący trzecią opisywaną grupą, potwierdzają jej odmienność od sfery gospodarczej. Nie tylko najłatwiej zauważyć u nich konkretną przemianę w czasie, ale warto też zwrócić uwagę na fakt, że stają się oni sami produktami i sprzedają swój wizerunek (jako lidera, autorytetu) niemal każdego dnia(8). Politycy łączą też w sobie luksus (dążenie do perfekcji, elegancki strój, poprawność wypowiedzi) z codziennością (przeciętny wygląd fizyczny, udział w potyczkach słownych, otwartość i powszechność ? dostępność dla wszystkich wyborców)(9). Przyglądając się wymienionym w tabeli elementom przemów, można dojść do kilku wniosków. Po pierwsze, większość z nich jest ostatecznie zrealizowana prawidłowo, co oznacza, że politycy w trakcie swojej kariery rozwijają umiejętności komunikacyjne i manipulacyjne(10). Uczą się również aktywnie słuchać innych, co jest niezwykle istotną kwestią przy pozyskiwaniu sympatii mas(11). Jak mało kto, są też w stanie przekuć swoje słabości w największe zalety.

 


(1) M. Sprenger, The Leadership Brain for Dummies, Wiley Publishing, Hoboken-New Jersey 2010, s. 9.

(2) L. Sobkowiak, Socjotechniczne mechanizmy walki politycznej [w:] A. Kasińska-Metryka, K. Kasowska-Pedrycz (red.), Socjotechnika w polityce ? wczoraj i dziś, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2009, s. 41.

(3) http://www.youtube.com/watch?v=4S2ptmXsxzs, 24.04.2012.

(4) http://www.youtube.com/watch?v=7ffbFvKlWqE, 24.04.2012.

(5) http://www.youtube.com/watch?v=PLaWNqw0BlQ, 24.04.2012.

(6) http://www.youtube.com/watch?v=rQ-M0KEFm9I, 24.04.2012.

(7) http://www.youtube.com/watch?v=U2f8nYMCO2I, 24.04.2012.

(8) D. Feisthammel, P. Massot, Développer son authorité, Groupe Eyrolles, Paris 2007, s. 89.

(9) M. K. de Vries, La face cachée du leadership, Pearson Education France, Paris 2006, s. 223.

(10) J. Adair, Develop Your Leadership Skills, Kogan Page, London-Philadelphia 2007, s. 58.

[11] N. Thompson, People skills, Palgrave Macmillan, London 2009, s. 5.