Marketing polityczny i gospodarczy – wnioski (cz. 2)

8

Pierce Brosnan(pierwsza część wpisu dostępna pod adresem: http://www.przegladdziennikarski.pl/marketing-2/marketing-polityczny-i-gospodarczy-wnioski-1/ )

Aby poznać każdą z kolejnych kategorii (a mianowicie: dobra luksusowe, tanie dobra i usługi, sfera polityki), należy je po kolei, z osobna przeanalizować. Poniżej więc znajduje się szczegółowy wykaz ilości wykorzystanych czynników paralingwistycznych (których jest jednak stosunkowo niewiele w pierwszej wymienionej grupie, głównie ze względu na specyfikę tychże reklam i ich formę), specyfiki głosu, overstatement a także techniki atrakcyjności w reklamach produktów luksusowych. Aby uprościć wyniki i uczynić je bardziej przejrzystymi, symbol ?+? pojawia się w przypadku prawidłowego wykorzystania danej metody, symbol ?-? w sytuacji, gdy użycie jest niezadowalające, a ?0?, gdy dany element nie dotyczy wybranej reklamy. Tam, gdzie jest taka potrzeba, widnieją również właściwe, krótkie komentarze.

Tab. Czynniki paralingwistyczne i specyfika głosu w reklamach dóbr luksusowych

 

  Vera Wang Marc Jacobs reklamy Calvin Klein reklamy Rolls Royce reklamy Dodge Viper Pierce Brosnan
przyjemna barwa głosu

0

0

0

0

0

+ (niska, męska)

płynność mówienia

0

0

0

0

0

+

spójność

+

+

+

+

+

+

intonacja

0

0

0

0

0

+

przeciąganie samogłosek

0

0

0

0

0

– (brak)

tempo

0

0

0

+

+

+

staranna artykulacja

0

0

0

0

0

+

wymowa

0

0

0

0

0

+

pauzy

0

0

0

0

0

+

rytmiczność

0

0

0

+

+

+

akcent

0

0

0

0

0

standardowy General American

overstatement

+ (gesty, ubiór)

+ (gesty)

+ (gesty)

+ (tło, muzyka)

+ (muzyka, dynamika)

+ (gesty, mimika, ubiór)

technika atrakcyjności

+ (gracja, uroda)

+ (uroda, atrakc. fizycz.)

+ (uroda, atrakc. fizycz.)

+ (elegancja, uroda)

+ (drapież-ność)

+ (elegancja, atrakc. fizyczna)

Jak widać, reklamy produktów luksusowych są bardzo dobrze i profesjonalnie przygotowane. Niemal wszystkie wyżej wymienione elementy zostały użyte prawidłowo (o ile miały możliwość zaistnieć). Oczywiście dostrzegalny jest fakt, że ogłoszenia promocyjne tego typu pojawiają się zazwyczaj w ograniczonej formie i dla ściśle wybranej widowni (stąd głównym rodzajem przekazu jest tutaj forma drukowana, a nie telewizyjna). Dobór ten podkreśla jednak ekskluzywność marek ? reklama jest bowiem skierowana tylko do bardzo wąskiego grona odbiorców. Telewizja, rzadko kiedy wyspecjalizowana z myślą o bogatych widzach i ze swej natury będąca najpowszechniejszym środkiem masowego przekazu, w tym przypadku rzadko spełnia formę nośnika tego rodzaju reklam. W powyższych przykładach można więc oceniać głównie wizualizacje i tekst(1), ale analiza czynników paralingwistycznych zostaje ograniczona głównie do przekazów Pierce?a Brosnana, któremu poświęcony jest osobny podrozdział w tej grupie (2.2). Należy też zaznaczyć, że głos i akcent Brosnana w reklamach dóbr luksusowych są bardzo bliskie pożądanym (jeśli mowa o marketingu na rynku międzynarodowym i jednoczesnych dążeniach właścicieli do internacjonalizacji danej marki) (2).

 

(1) M. Arbogast, O. Mons, Animez la communication de votre association, Librairie Vuibert, Paris 2006, ss. 67-68.

(2)  Zob. W. Grzegorczyk, Marketing na rynkach zagranicznych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, s. 9.

8 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here