List otwarty polskich uczniów i uczennic

0

Kiedy 29 września 2017 roku pierwszy polski związek uczniowski (odpowiednik związku zawodowego dla uczniów i uczennic), Z.U. Liga Młodzieży Wolnościowej, opublikował List otwarty uczniów i uczennic do polskich szkół mało kto pomyślał, że będzie on aktualny także i w tym roku. Jednak od tego czasu sytuacja w polskich szkołach nie uległa zmianie na lepsze. Dyskryminacja, zarówno werbalna, jak i fizyczna, jest nadal problemem, z którym boryka się wielu uczniów oraz wiele uczennic.

LIST OTWARTY UCZNIÓW I UCZENNIC DO POLSKICH SZKÓŁ

My, Uczniowie i Uczennice wzywamy polskie szkoły do przyjęcia naszych postulatów. Mają one na celu, by szkoła nie kojarzyła się wielu z nas z doświadczaną codziennie przemocą, która doprowadza w efekcie do tragedii, jaką była między innymi samobójcza śmierć 14-letniego Kacpra. Nie chodzi tu tylko o homofobię i rasizm. Chodzi o dyskryminację z jakiegokolwiek powodu.

Wielu z naszych kolegów i koleżanek codziennie spotyka się z agresją ze strony rówieśników, a niekiedy i nauczycieli. Brak odpowiedzi dyrekcji i grona pedagogicznego na tego typu zdarzenia jest dla Nas, uczniów i uczennic polskich szkół, rzeczą niedopuszczalną.

W kraju, w którym coraz częściej do głosu dochodzą ludzie promujący otwarcie zachowania homofobiczne, rasistowskie i ksenofobiczne, my, uczniowie i uczennice gimnazjów i liceów jednoczymy się i tworzymy ten list otwarty w trosce o szkołę wolną od dyskryminacji i hejtu.

Nie dopuścimy by liczba ofiar dyskryminacji wzrosła. Za długo szkoły zamykały oczy na to co działo się na ich terenie. 

Nauczyciele, Nauczycielki! Dyrektorzy i Dyrektorki! Wasza pomoc jest konieczna, byśmy razem tworzyli szkoły, które będą nasze, bezpieczne i demokratyczne. Gdzie każdy uczeń będzie miał głos, który będzie słyszalny.

Oprócz szkół, adresatem tego listu są wszyscy uczniowie i wszystkie uczennice. Wzywamy Was do solidarnego wystąpienia z nami przeciwko przemocy i opresji w szkole. Pamiętajcie, tworzycie swoją szkołę tak samo jak grono pedagogiczne i macie prawo do decydowania o życiu szkolnym. Bierzmy sprawy w swoje ręce! Pamiętajcie, stoimy za Wami murem.

Nasze postulaty to:

  1. Żądamy wpisania do regulaminu szkolnego podpunktu: “Niedozwolona jest dyskryminacja ucznia ze względu na płeć, orientację seksualną, wygląd, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie lub jego brak, poglądy polityczne i światopogląd”.
  2. Żądamy organizowania obowiązkowych warsztatów antydyskryminacyjnych w szkołach.
  3. Żądamy zwolnienia nauczycieli propagujących i prezentujących w szkole poglądy seksistowskie, rasistowskie, ksenofobiczne, homofobiczne.
  4. Żądamy niewpuszczania do przestrzeni szkolnej grup/osób z zewnątrz otwarcie propagujących poglądy dyskryminujące.
  5. Żądamy reakcji ze strony nauczycieli w przypadku dyskryminacji lub prześladowania.
  6. Żądamy adekwatnych kar dla prześladowców.

PODPISANO:

Uczniowie i uczennice gimnazjów i liceów, członkowie i członkinie Związku Uczniowskiego Liga Młodzieży Wolnościowej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here