Jeszcze żywy karp…

1

Poniżej zamieszczam petycję Klubu Gaja do Głównego Lekarza Weterynarii. Petycja ma na celu zahamować proceder kupowania żywych karpi i pakowania ich do torebek foliowych, w których zwierzęta te się męczą:

Petycja do Głównego Lekarza Weterynarii
Szanowny Panie!
Rokrocznie w grudniu, w Polsce mamy do czynienia z niehumanitarnym traktowaniem ryb podczas ich transportu i sprzedaży w sklepach, hipermarketach, na stoiskach ulicznych. Dotyczy to w szczególności karpi, które są nadmiernie stłoczone, pakowane żywe do worków foliowych, niepotrzebnie ranione i zabijane w obecności najmłodszych. Jest to nieetyczne i łamie zapisy Ustawy o ochronie zwierząt. Pragniemy przypomnieć, że na wniosek Klubu Gaja Sejm uchwalił poprawkę do Ustawy o ochronie zwierząt. Zmieniony art. 2 wyraźnie wskazuje, iż prawo to chroni także ryby, tak jak inne kręgowce.
Dlatego też my,
niżej podpisani, gorąco apelujemy do Pana o wzmożoną kontrolę transportu żywych ryb i miejsc ich sprzedaży przez podległe Panu jednostki, aby zakończyć zbędne cierpienie tych zwierząt.

1 KOMENTARZ

Skomentuj Sylwia Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here