Jakie rodzaje PIT-ów od osób fizycznych wyróżniamy?

0
147

Nadchodzi czas rozliczenia naszych deklaracji podatkowych. Jeśli prowadzimy różne rodzaje działalności, możemy mieć problem z dobraniem odpowiedniego formularza. Jakie deklaracje należy uwzględnić, wypełniając PIT 2018?

Kim jest osoba fizyczna?

Pod pojęciem osoby fizycznej rozumiemy pod względem prawnym każdą osobę od chwili urodzenia aż do zakończenia życia. Osoba taka musi być w pełni swoich zdolności prawnych pod względem praw i obowiązków, a deklarację składa w momencie posiadania dochodów. Zaliczamy tutaj zarówno te PIT-y, które deklaruje dana osoba samodzielnie jako pracownik czy najemca, jak i te, które deklaruje za niego pracodawca, np. na rzecz comiesięcznej zaliczki na podatek dochodowy. W przypadku wątpliwości co do tego, jakie konkretne PIT-y 2018 rozliczamy, warto posługiwać się systemem do składania deklaracji takiej, jak ten na stronie https://www.pitax.pl/rozliczenie-pit/.

Rozliczenie PIT 2018 od osób fizycznych

PIT-4 stanowi deklarację wynikającą z zaliczek na podatek dochodowy pracownika, płacony do 20. miesiąca następującego po miesiącu pobranej zaliczki na konto właściwego urzędu skarbowego. Pracodawca wykazuje podatek w picie 4R  składanym do końca stycznia i wykazuje on tak koszt uzyskania przychodu firmy.

PIT-5 jest deklaracją comiesięczną na zaliczkę podatku dochodowego osób prowadzących działalność gospodarczą, niemającą charakteru rolniczego. Wliczają się w to także dochody pochodzące z wynajmowania mieszkań, pokoi i domów, a także z dzierżawy. Czas na jej złożenie trwa do 20. każdego miesiąca po miesiącu, w którym nastąpił przychód.

PIT-11 stanowi informację o pobranych zaliczkach i dochodach, którą co roku pracodawca przesyła zarówno pracownikowi, jak i jego urzędowi skarbowemu. Ma na to czas do końca lutego. Na podstawie tego PIT-u pracownik może dokonywać obliczeń do co rocznej deklaracji podatkowej.

PIT-16A mówi o wysokości comiesięcznej składki zdrowotnej z poprzedniego roku, płaconej przez osoby rozliczające się na zasadzie karty podatkowej. Podatnik reguluje deklarację do 31 stycznia.

Pit-28 deklaruje wysokość odliczeń i ryczałtowych przychodów ewidencyjnych oraz uzyskanym przychodzie. Dotyczy on podobnych osób jak w przypadku pitu-5 czyli pozarolniczej działalności oraz wynajmu niestanowiącego osobnej działalności gospodarczej itp. Czas na złożenie deklaracji to 31 stycznia.

Pit-36 dotyczy wszelakich osób uzyskujących dochody (lub też ponoszących straty) w danym roku podatkowym z pozarolniczej działalności. Dotyczy to osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Dotyczy to działalności gospodarczej, najmu, osób otrzymujących dochody z niepełnoletnich dzieci (np. ze świadczeń) lub korzystających ze zwolnień. W wypadku podatku liniowego należy brać pod uwagę pit-36L. Obydwa PIT-y składamy do 30 kwietnia.

PIT-37 jest najczęściej stosowaną deklaracją odpowiednią dla ludzi niespełniających warunków PIT-u-36. Innymi słowy, dotyczy osób otrzymujących dochody z tytułu zatrudnienia na terenie Polski, które nie prowadzą działalności gospodarczej i nie otrzymują innych dochodów, np. z tytułu świadczeń na małoletnie dzieci. Termin jego złożenia mija 30 kwietnia.

Pit-38 dotyczy jedynie osób mających dochody lub straty z udziałów kapitałowych, takich jak wkłady w spółdzielniach, akcji kapitałowych, działań giełdowych itp. Termin jego złożenia to 30 kwietnia.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułOdczepcie się od WOŚP
Następny artykułDyplomacja insurekcji kościuszkowskiej
Wpis gościnny
Wpisy gościnne są często jednorazowymi publikacjami pisanymi przez ekspertów z danej dziedziny, bądź też przedstawicieli różnych firm.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here