IV.2010: Szczyt ds. ubóstwa zorganizowany przez Komisję Europejską

0
(English version at the end of this post)
Poniżej przedstawiam program kolejnego szczytu zorganizowanego przez Komisję Europejską we współpracy z Parlamentem Europejskim oraz hiszpańską prezydencją w UE. Na spotkaniu ponownie reprezentowałem media brytyjskie, choć nie ukrywam, że tematyka polska jest mi również niezmiernie bliska. Wrażenia ze spotkania opiszę nieco później, teraz zamieszczam cele i szczegółowy plan spotkania:
 
Delegacje krajów UE spotkają się 25 i 26 czerwca 2010 roku w Brukseli z okazji dorocznego Spotkania ds. Osób Dotkniętych Ubóstwem. Tegoroczna, 9. edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „Początek nowego ładu”. Współorganizuje ją Komisja Europejska, hiszpańska prezydencja UE oraz Europejska Sieć Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).
 
Celem corocznych spotkań jest zapewnienie osobom żyjącym w ubóstwie i/lub doświadczającym wykluczenia społecznego forum, na którym mogą podzielić się swoimi problemami i aspiracjami oraz nawiązać bezpośredni dialog z przedstawicielami rządów, instytucji Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych walczących z ubóstwem i grup interesów w dziedzinie spraw społecznych. Wyjątkowy format spotkania ma za zadanie rozszerzyć dwustronną komunikację i umożliwić nawiązanie nowych form dialogu. W spotkaniu wezmą udział delegacje z 27 państw członkowskich, a wśród decydentów znajdą się specjaliści z zakresu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym na szczeblach krajowym i europejskim. Wysłuchanie prawdziwych historii opowiedzianych przez osoby dotknięte ubóstwem będzie dla decydentów wyjątkową okazją, by lepiej zrozumieć obecną sytuację i różnice pomiędzy państwami.
 
W tym roku głównym tematem spotkania będzie określenie priorytetów i ustalenie programu dziesięcioletniego planu działania mającego za zadanie zlikwidowanie ubóstwa w krajach Unii Europejskiej. Uczestnicy będą rozmawiać o metodach szerzenia wiedzy o ubóstwie w krajach członkowskich oraz o sposobach rozwiązywania problemów w takich dziedzinach, jak integracja finansowa, mieszkalnictwo, świadczenie usług, udział w życiu społecznym i zatrudnieniu. Tegoroczne spotkanie ma szczególne znaczenie, gdyż zbiega się w czasie z unijną kampanią informacyjną na rok 2010 w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.
 
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE rosną
 
84 miliony mieszkańców Unii Europejskiej żyją poniżej progu ubóstwa, co odpowiada około 16% ludności Unii. Gdyby nie transfery socjalne, ubóstwem byłoby zagrożonych 25% obywateli. Pomimo wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w ostatnich 10 latach nie udało się osiągnąć celów strategii lizbońskiej w zakresie redukcji ubóstwa w Unii Europejskiej do 2010 roku.
 
Największa od dziesięcioleci recesja przyczyniła się do problemów finansowych obywateli Unii Europejskiej. W grudniu 2009 roku bezrobocie w krajach członkowskich osiągnęło 9,6% i szacuje się, że do końca 2010 roku wzrośnie do 10,2%. Szczególnie niepokojący jest problem ubóstwa wśród dzieci, z których 19 milionów codziennie odczuwa skutki ubóstwa i wykluczenia społecznego. Trzy sprawujące kolejno prezydencję UE kraje – Hiszpania, Belgia i Węgry – podkreśliły konieczność szybkiego zlikwidowania ubóstwa wśród dzieci i zahamowania międzypokoleniowego dziedziczenia ubóstwa.
 
Opis i program wydarzenia

Poza osobami bezpośrednio dotkniętymi ubóstwem w imprezie wezmą udział również przedstawiciele rządów państw członkowskich, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej i organizacji pozarządowych. Swoją obecność zaznaczą tacy ważni goście, jak László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i integracji, Trinidad Jiménez García-Herrera, hiszpańska minister zdrowia i polityki społecznej, Philippe Courard, belgijski sekretarz stanu ds. integracji społecznej i walki z ubóstwem, Pervenche Berès, przewodnicząca komisji ds. zatrudnienia PE, Robert Verrue, dyrektor generalny DG EMPL oraz Fintan Farrell, dyrektor Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN).

Głównym wydarzeniem imprezy będą prowadzone podczas warsztatów dyskusje, w których wezmą udział wszyscy uczestnicy. Drugiego dnia punktem kulminacyjnym będzie przedstawienie 16 priorytetów na następnych 10 lat, które zostaną przedstawione w formie przesłań wyświetlonych na pokaźnych rozmiarów klockach. Ponadto przez cały czas trwania imprezy delegacje będą miały możliwość prezentowania swoich materiałów informacyjnych i wizualnych, w tym broszur, plakatów i płyt DVD.
 
Plan wydarzenia:
 
czwartek, 24 czerwca 2010 r.
19.00
Powitanie dziennikarzy
piątek, 25 czerwca 2010 r.
Parlament Europejski
09.00 – 09.30
Sesja otwierająca
09.30 – 10.00
Prezentacje – omówienie wydarzeń po 8. Spotkaniu z 2009 roku, wyniki badań nad wpływem spotkań na szczeblu UE
10.00 – 10.45
Przedstawienie przez delegatów informacji zwrotnych
11.15 – 12.30
8 warsztatów – podzielenie się przez posłów PE uwagami na temat sesji otwierającej; rozmowy z delegatami
14.00 – 16.00
8 warsztatów – przedstawienie i omówienie przez delegacje dziesięcioletnich planów działania
16.30 – 18.00
8 warsztatów – przedstawienie i omówienie przez delegacje dziesięcioletnich planów działania, każdy warsztat koncentruje się na 1-2 priorytetach
20.30
Uroczysta kolacja
sobota, 26 czerwca 2010 r.
Komisja Europejska, budynek Charlemagne
09.00 – 10.00
Spotkanie z krajowymi delegacjami
10.30 – 11.00
Przedstawienie wyników warsztatów. Prezentacja 16 priorytetów na sześcianach
11.00 – 12.30
Panel – reakcje panelu i otwarta debata
12.30 – 13.00
Sesja zamykająca
 
 
ENGLISH VERSION:
 
The European Meetings – The Story do far
Gradually since 2001, the EU meetings of people experiencing poverty bringing together delegates from all
over Europe have become one of the major events in the EU social agenda.
The specifi city of these EU Meetings is the fact that the Presidency of the EU gives the opportunity to people
experiencing poverty to invite decision makers and political representatives to exchange on the social and
economic policies and on the impact these policies have on their daily life. This makes that EU Meetings of
people experiencing poverty a particularly empowering experience. The meetings are also a moment where
the diversity of the realities of poverty and social exclusion appear in a kind of picture, where the forms and
the colours are refl ecting the diffi culties and the progress in the fi ght against poverty.
Previous EU Meetings have tackled themes such as: housing, health, income, good participatory practices,
the image and perception of poverty, social services and services of general interest, adequate minimum
income and fi nancial inclusion. The meetings clearly demonstrated the expertise and the abilities of people
experiencing poverty to analyse their own life as well as the social policies and to propose tracks for action.
The demands coming from the 2009 Meeting focused on the necessity:
• For Europe to be more accountable and make more visible the key actions taken to ensure follow up of
the proposals and recommendations made at the European Meetings.
• To show how the measures taken to address the fi nancial and economic crisis will prevent people who
live in poverty from being» collateral damage” from how the crisis is managed.
• To demonstrate how the fi ght against poverty has been mainstreamed in policies such as rural policies,
transport or internal market policies and to show how the eradication of poverty is a high priority of
the EU agenda.
• To show what concrete steps have been taken to defend the right to housing and to address
Homelessness and also to pay particular attention to what is happening to Roma and Migrant communities
living in very vulnerable conditions and facing evictions an the policies which follow up.
• To show what steps have been taken to ensure greater access to information about peoples rights and
how to access the services available and how user’s views are taken account of in the delivery of these
essential services.
• To evaluate the impact of the liberalisation and privatisation of services of general interest, including
social services, on the quality, accessibility and aff ordability of the services.
• To show what measures have been taken to ensure the fi nancial inclusion of people experiencing poverty
in areas such as debt advice, access to bank accounts, fi nancial education…
• To show what measures have been taken to ensure that people have access to adequate and accessible
Minimum Income schemes in all the EU Member States.
• To support people experiencing poverty and their organisations to participate in implementing
Anti poverty policies and to ensure their active participation in the 2010 EU Year against poverty and social
exclusion.
Focus of the 9th EU Meeting of people experiencing poverty
The 9th EU meeting will have three main parts. Firstly the initial fi ndings of a research on the impact of EU
Meetings will be presented and discussed. Secondly there will be an exchange between the delegates and
the members of the European Parliament. Thirdly the delegations of people experiencing poverty will discuss
and present their 10 years Action Plans for fi ghting against poverty. They will do this by refl ecting on
the proposals which have come from previous meetings. It is hoped that the ideas that emerged from this
exercise can be taken up in the fi nal declaration from the 2010 European Year for Combating poverty and
social exclusion.
 
PROGRAMME
 Venue: EU Parliament, Access: Altiero Spinelli – Place du Luxembourg
FRIDAY JUNE 25
08.30 – 09.00 Registration at the EU Parliament
09.00 – 09.45 Opening session Room Jozsef ANTALL 2Q2
• Mr. José Manuel FRESNO, Chair, Independent Expert and President of the
Spanish Council for the Equal Treatment and No Discrimination of persons
irrespective of racial or ethnic origin
• Mr. Jerzy BUZEK, President of the European Parliament, invited
• Mr. Lazlo ANDOR, EU Commission, Commissioner Employment, Social Affairs
and Inclusion
• Mrs. Trinidad JIMENEZ Minister for Health and Social Policies, Spanish EU
Presidency
• Mrs. Adelia FERNANDES, Representative of the 8th EU Meeting
09.45– 10.15 Follow up of the key demands from the 8th EU Meeting 2009
Mrs. Antonia CARPARELLI, EU Commission – Head of Unit, Inclusion, Social
Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies,
Study on the impact of EU meetings – Initial findings
Mrs. Danielle DIERCKX, OASeS – Centre on Inequality, Poverty, Social Exclusion
and the City, University of Antwerp, Belgium
10.15 – 10.45 Reactions to the opening session & to the two presentations
From the delegates and from Mrs. Pervenche BERES, EU Parliament, President
of the Commission for Employment and Social Affairs
10.45 – 11.30 Coffee break
11.30 – 12.30 8 workshops
JAN 2Q2 & SPINELLI A1E-3, A5E-1, A5G-1, A1H-1, A3H-1, A1G-1, A5E-3
Members of the EU Parliament react to the opening session and to the 2
presentations
Dialogue with delegates
12.30 – 14.00 Lunch – Deputies Restaurant
14.00 – 16.00 8 workshops
Delegations present and discuss “10 Years Action Plans”
16.00 – 16.30 Coffee break (in the Workshops Rooms)
16.30 – 18.00 8 workshops
Delegations present and discuss “10 Years Action Plans”
Choice of 1 or 2 priorities in each workshop
20.30 Conference dinner

 
SATURDAY JUNE 26
 
 
Venue: Charlemagne, rue de la loi – Boulevard Charlemagne
 
08.30 – 09.00 Registration at the Charlemagne
09.00 – 10.00 Meeting by national delegation
10.00 – 10.30 Coff ee break
10.30 – 11.00 Results of the workshops in brief presented by Mrs. Danielle DIERCKX,
University of Antwerp.
16 Priorities for the next 10 years presented on cubes
11.00 – 12.30 Panel
• Mr. Robert VERRUE, EU Commission, Employment, Social Aff airs and Equal
Opportunities DG
• Mr. Juan MATO, General Director Social Policies, Family and Child, Ministry for
Health and Social Policy TBC
• Mr. Aurelio FERNÁNDEZ LÓPEZ, President of the Social Protection Committee
• Mr. Ludo HOREMANS, President of EAPN
Reactions of the Panel
Open debate
12.30 – 13.00 Closing session
• Mr. Robert VERRUE, EU Commission, Director-General, Employment, Social
Aff airs and Equal Opportunities DG
• Mr. Francisco MOZA ZAPATERO, General Secretary for Social Policy and
Consumption, Spanish EU Presidency
• Mr. Philippe COURARD, Secretary of State for Social Integration and Combating
Poverty, Belgian EU Presidency
• Representative of the Hungarian EU Presidency
13.00 – 14.30 Lunch 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here