„Festschrift” dla prof. Wawrzyńczyka! Tytuł książki: „Wokół pewnego cytatu” (recenzja)

0

Chylę czoła przed dokonaniami naukowymi Profesora i dobrze, że tą publikacją zostają one podkreślone. 

Chylę też czoła przed pomysłodawczynią jej wydania, panią prof. Walentyną Grigoriewną Kulpina z Uniwersytetu Moskiewskiego, która w grudniu 2019 roku zaproponowała wydanie tej książki z okazji 75. rocznicy urodzin Jana Wawrzyńczyka, emerytowanego profesora Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego (gdzie miałem przyjemność z nim współpracować i z bliska docenić Jego wybitność jako rusycysty). Absolutnie należy mu się to uznanie i podziękowanie za wieloletnią aktywność dydaktyczną i badawczą!

Wyrazy uznania kieruję też pod adresem pani prof. Uniwersytetu Gdańskiego Katarzyny Wojan, która książkę zredagowała i zaprosiła do niej wiele znaczących autorytetów, aby swoimi artykułami zwrócili opinii publicznej uwagę na działalność prof. Wawrzyńczyka.

Autorzy artykułów znajdujących się w książce, to wybitni językoznawcy, jak np. prof. Lipczuk, b. szef germanistyki na Uniwersytecie Szczecińskim, czy pani prof. Wojan, która jest nie tylko wybitną rusycystką, ale i znawczynią języka fińskiego. Również bibliografem o wielkim dorobku.

Jej tom „Wokół pewnego cytatu” wiąże się szerzej z ideą, pojęciem i narzędziem, jakim jest sam cytat, obecny praktycznie w życiu każdego człowieka. A mnogość cytatów to temat, którym zajmuje się prof. Wawrzyńczyk w ramach „Narodowego Fotokorpusu Języka Polskiego”. (Zachęcam przy okazji do zajrzenia na stronę: www.nfjp.pl, aby dowiedzieć się o tym więcej). 

Prof. Wawrzyńczyk ma w swoim dorobku analizę językową ok. 250 tys. fotocytatów zdaniowych, a wkrótce będzie ich miał pół miliona, we współpracy ze znakomitym językoznawcą, polonistą i koreanistą zarazem, profesorem Piotrem Wierzchoniem z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu!

Zgodnie z wolą prof. Wawrzyńczyka – nie ma w książce jego życiorysu ani bibliografii dokonań. Bardzo szkoda, że autorka tomu tej prośbie Profesora uległa.

Zbytnia skromność Panie Profesorze nie opłaca się, bo szczególnie Pan ma być z czego dumnym! A przy okazji i my – Polacy, jak również polska nauka.

Z okazji Jubileuszu i wydania z tej okazji publikacji składam Panu jak najserdeczniejsze gratulacje i życzenia wielu dalszych sukcesów oraz …niezbędnego do tego ZDROWIA!

Publikacja, która czci Pańską uroczystość (o czym napisała we wstępie liczącym ponad 530 stron książce), jest godna zapoznania się z nią także przez to, że piszą w niej i „inni” specjaliści niż tylko językoznawcy, jak np. Zbigniew Danek (O programach edukacyjnych obowiązujących w państwie Platona) czy Barbara Krucka (Rosja okiem polskiego dziennikarza). 

Jest w niej i mój artykuł o „sztuce tłumaczenia na podstawie własnych doświadczeń”, ale szczególną uwagę zwracam na artykuły, które nawiązują do specjalności naukowo-badawczej prof. Wawrzyńczyka w zakresie zainteresowań językoznawczych, m.in. artykuł Jerzego Bańczerowskiego (o glottotronice), Magdaleny Danielewiczowej (Jakie bywają słowniki) czy Katarzyny Wojan (Bibliografie słowników przekładowych jako narzędzie rekonstrukcji dziejów).

Jak na książkę naukową przystało, są w niej też artykuły w języku niemieckim i rosyjskim! Jest też cenny dla badaczy INDEKS OSÓB.

W ogóle książka jest godna uwagi, przede wszystkim ze względu na analizę językową (i nie tylko językową) wielu cytatów, jak m.in. „Przybyli ułani pod okienko”, „Zakaz plucia i mówienia po bretońsku”, itd.  

Zwracam też uwagę na arcyciekawe rozważania prof. Kulpiny nt. „Pojęcie narodu we współczesnej leksykografii rosyjskiej i polskiej”!

Słowem: polecam tę książkę nie tylko specjalistom, a każdemu, komu nie są obce sprawy języka polskiego. Polecam ją ludziom, którzy nie zaperzają się z powodu popełnianych błędów językowych (a któż ich nie popełnia?). To WIELKA ZALETA PRAKTYCZNA wydanej książki!

100 lat zatem panie Profesorze, a jak się da – to jeszcze więcej! Bowiem zajmuje się Pan niezwykle ważną dziedziną wiedzy. Potrzebną w życiu każdemu. I chwała Panu za to!

„Wokół pewnego cytatu”,  zbiór artykułów pod redakcją Katarzyny Wojan, Bel Studio (księgarnia http://www. iknt.edu.pl), s. 531, br. Warszawa 2020

Poprzedni artykułPłot Chestertona, czyli o co chodzi konserwatystom
Następny artykułJeszua – Kazanie na Górze
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here