E-book: "British Accents: Cockney, RP, Estuary English"

36

I invite you to read my new e-book entitled "British Accents: Cockney, RP, Estuary English". Below you can find a description of the book:

Today, we can find many elements of speech, which are considered to be characteristic of the Cockney accent and are used in Standard English. Other examples show that Londoners’ speech, as well as Received Pronunciation are both used on television and radio. What is more, the book concentrates upon the way RP changes, the impact of Cockney on Received Pronunciation, and certain features of the accents perceived as 'standard' ones. Paweł Rogaliński (born in 1987) is a Polish freelance journalist, publisher, bloger (www.przegladdziennikarski.pl), and an English teacher. He writes sociopolitical articles for all-Polish magazines and Polish minority newspapers (e.g. "Polish Zone" in the United Kingdom, "Magazyn Polonia" in the United States, "Tygodnik Polski" in Australia, “Panorama Polska” in Canada, "Gazeta Petersburska" in Russia). He published a collection of his essays and articles entitled "Świat, polityka i my" in 2010. Paweł Rogaliński was granted several prestigious European awards. You can buy my e-book in several bookshops (e.g. Amazonka.pl, Gandalf.com.pl, Ebook.pl, E-tekst.pl, Libranova.eu, Rynek-ksiazki.pl, Virtualo.pl).

You can buy it for example here:
http://virtualo.pl/british_accents_cockney_rp_estuary_english/pawel_rogalinski/a3386i14374/
http://www.amazonka.pl/british-accents-cockney-rp-estuary-english_pawel-rogalinski,99902375194.bhtml
http://www.gandalf.com.pl/e/british-accents-cockney-rp-estuary/

The websites above are in Polish language. If you don't know Polish and have problems with buying my book, please write an e-mail to me: http://www.przegladdziennikarski.pl/kontakt-2/

[nggallery id=25]

CONTENTS:
– INTRODUCTION
– ACCENTS IN LONDON AREA
– UPPER-CRUST RP
– GENERAL AND ADOPTIVE RP
– THE POSITION OF RP
– MODERN BRITISH NON-REGIONAL PRONUNCIATION (NRP)
– NEW LONDON VOICE
– COCKNEY AND MOCKNEY
– RECEIVED PRONUNCIATION VS. COCKNEY
– THE ACCENT OF SHOW BUSINESS
– POLITICIANS AND THEIR RUSH FOR POPULARITY
– MEDIA AND “VOICES FROM THE REGIONS”
– SOCIOLINGUISTIC COMPARISON
– WHAT IS STANDARD ENGLISH?
– CHANGES IN RP
– RP OR R.I.P.? ADVICE FOR EFL TEACHERS
– REFERENCES
– INTERNET SOURCES
– APPENDIX

 

REFERENCES:

Collins, B. & Mees, M. I. (2008) Practical Phonetics and Phonology, London and New York.
Gimson, A. C. (1992) An Introduction to the Pronunciation of English, New York.
Graddol, D., Leith, D., Swann, J. (1996) English: history, diversity and change, London.
Hughes, A., Thrudgill, P., Watt, D. (2005) English Accents and Dialects: An Introduction to Social and Regional Varieties of English in the British Isles, Malta.
Liwarowski, W. (1966) The Use and Social Significance of Cockney Dialect in G. B. Shaw’s ‘Pygmalion’, Łódź.
Nevalainen, T., Tieken-Boon van Ostade, I. (2006) A History of the English Language, (chapter 5: Standardisation), Cambridge.
Przedlacka, J. (2002) Estuary English?, Frankfurt.
Przedlacka, J. (2001) Estuary English and RP: Some Recent Findings, Warsaw.
Przedlacka, J., Dzibalska-Kołaczyk, K. (2005) English Pronunciation Models: A Changing Scene, Bern.
Roach, P. (1991) English phonetics and phonology, Cambridge.
Stockwell, P. (2002) Sociolinguistics: A resource book for students, London and New York.
Szymczak, J. (2009) The phenomenon of Cockney English – a comparative study of Cockney accent in motion pictures, Łódź.
Waniek-Klimczak, E., James Melisa, P. (2002) Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology: EFL perspective, Frankfurt.
Wells, J. C. (1992) Accents of English 1: An Introduction, London.
Wells, J. C. (1986) Accents of English 2: An Introduction, London.

36 KOMENTARZE

  1. […] Hybryda Cockney oraz RP, znana również jako New London Voice, charakteryzuje się przede wszystkim ciemnym /l/, lecz nie w tak skrajnej postaci[1] jak w przypadku Cockney. W słowach takich jak pool oraz full wykorzystywany jest więc dźwięk /?/[2]. Powszechne zwarcie krtaniowe, powodujące glottalizację, powoli zyskuje w niektórych wyrazach miano cechy standardowej, np. Gatwick, little, Scotland, network[3][4]. Zamiast starannej wymowy /t/ oraz /p/ lub /k/, występuje tam /?/. Powszechne jest również wspomniane wcześniej pominięcie /j/[5]. Poza wyżej wspomnianymi, Estuary English nie posiada więcej stałych cech, a jego charakter opiera się na mieszaniu elementów wymowy Received Pronunciation oraz Cockney. Oznacza to, że osoby używające New London Voice stosują często code switching[6] (nazywane również: code shifting), czyli każde ze słów mogą wymówić w dwojaki sposób, w zależności od kontekstu i nastroju mówcy[7]. Estuary English zyskuje obecnie na Wyspach coraz szersze grono zwolenników[8] i niewykluczone, że w przyszłości stanie się obowiązującym standardem również na brytyjskich salonach[9]. Więcej na ten temat w e-książce "British Accents: Cockney, RP, Estuary English" http://www.przegladdziennikarski.pl/jezyki-obce/english/e-book-british-accents-cockney-rp-estuary-english/ […]

  2. […] Języki obce Dodaj komentarz Akcent jest czynnikiem, który w krajach anglojęzycznych odgrywa szalenie ważną rolę. W Stanach Zjednoczonych za bardziej kompetentnych uznaje się tych mówców, którzy posługują się powszechnym dialektem amerykańskim w połączeniu ze standardowym akcentem General American (1) (nazywanym również Network American, GenAm, GAm, GA)(2). Co ciekawe, akcent ten jest dalece bardziej konserwatywny od obecnej wymowy brytyjskiej i w przeciwieństwie do tej ostatniej, czerpie całymi garściami z XVII i XVIII-wiecznej mowy angielskiej(3). Co więcej, obecnie widoczna jest swoista amerykanizacja akcentów języka angielskiego na całym świecie (na marginesie należy wspomnieć, że powszechne jest również zapożyczanie słownictwa typowego dla grupy dialektów pod zbiorczą nazwą American English)(4)(5). W Wielkiej Brytanii powszechnie uznaną wymową, pełniącą rolę standardu, jest rodzina akcentów nazywana Contemporary Received Pronunciation (w skład ogólnie pojętego RP wchodzą głównie: Upper Crust of RP/ Refined RP/ Oxford RP, Conservative RP/  King’s lub Queen’s Speech, Advanced RP/ Oxford English, Mainstream RP/ General RP/ BBC English, Adoptive RP/ Regional RP, Quasi-RP oraz Near-RP) (6). Ponieważ zaś standardowy akcent amerykański wywodzi się z brytyjskiego RP (został zapożyczony w latach dwudziestych XX wieku i połączony z elementami wymowy klasy osób bogatych i dobrze wykształconych, żyjących w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych) (7), akcenty są omówione razem na zasadzie kontrastu. Pierwszą, dość istotną różnicą jest fakt, że w akcencie GenAm długość samogłosek nie odgrywa tak ważnej roli, jak w brytyjskim RP, i wpływa na nią raczej tzw. „otoczenie” (obecność innych sąsiednich dźwięków), niźli reguła wymowy sama w sobie. Drugą jest wymowa „krótkiego o” /?/. W brytyjskim standardzie słowa box, job, bother, knowledge lub non-profit brzmią [b?ks], [d??b], [b?ð?], [n?l?d?] i [n?n pr?f?t] (8). W General American dźwięk /?/ zostaje zmieniony w /?:/, w wyniku czego wymowa wspomnianych wyrazów zmienia się następująco: [b?:ks], [d??:b], [b?:ð?r], [n?:l?d?] oraz [n?:n pr?:f?t] (9). Z drugiej strony, w wielu wyrazach, tam, gdzie w akcencie RP pojawia się /?:/, w GenAm usłyszymy /æ/, np. bath [b?:f?bæf] (10), laugh [l?:f?læf], can’t [k?:nt?kænt], mask [m?:sk?mæsk], advance [?dv?:ns??dvæns] (11). Innym aspektem wartym uwagi jest brytyjskie /?:/, które w wersji amerykańskiej brzmi jak /?/, /?:/ lub /?:/. W ten sposób wyrazy takie jak walk, autumn, daughter, author czy thought brzmią: [w?:k?w?:k], [?:t?m??:t?m], [d?:t??d?:t?r], [?:θ???:θ?r] i [θ?:t?θ?:t] (12). Znane, bardzo charakterystyczne, „amerykańskie r”, objawia się nie tylko we wspomnianych powyżej bother, daughter czy author, ale i w wielu innych wyrazach, szczególnie tam, gdzie w akcencie RP pojawiają się „długie” samogłoski lub dźwięk shwa (np. car [k?:?k?:r], start [st?:t?st?:rt], near [n???n?r], north [n?:θ?norθ], force [f?:s?f?:rs], cure [kj???kj?r], nurse [n?:s?n?rs]) (13). General American zatraca też często różnicę między /?/ a /?/, np. rabbit [ræb?t?ræb?t], watches [w?t??z?w?t??z], wanted [w?nt?d?w?:nt?d]. Interesująco wygląda również stosunek brytyjskiego dyftongu /??/ do amerykańskiego /o/ w słowach takich jak np. goat [g??t?go?t], joke [d???k?d?o?k], know [n???no?] (14). W GenAm powszechne jest również pominięcie /j/ (ang. yod-dropping) w słowach takich jak np. reduce, tune, knew, a także częste wymawianie dźwięku /?/ jako /?/, np. version [v?:?n?v?:r?n], Asia [e????e???]. I choć różnic między dwoma akcentami jest jeszcze wiele, te powyższe wydają się być najbardziej prominentne. Warto wspomnieć, że oba akcenty (RP, GenAm) uchodzą w swoich regionach za standardowe (15). Wszelkie odstępstwa od nich są postrzegane jako elementy niestandardowe. O ile jednak GenAm uznawany jest za wymowę stosunkowo „demokratyczną” (nie budzi pejoratywnych skojarzeń z daną grupą społeczną), Received Pronunciation został stworzony w warunkach silnej hierarchizacji drabiny społecznej (16) i stał się ewidentnym, elitarnym akcentem wspierającym fosylizację systemu klasowego w Wielkiej Brytanii (17). W opozycji do niepopularnego RP, powstało ostatnimi czasy Estuary English (zwane również New London Voice)- połączenie standardu brytyjskiego z regionalnym akcentem londyńskiej klasy robotniczej Cockney (18). Ma ono w sobie cechy obu akcentów, aczkolwiek dobór ich proporcji, ze względu na jego hybrydowy charakter, dopuszcza pewną dozę dowolności (ang. code switching lub code shifting) (19). Estuary English jest postrzegane jako najpoważniejszy, „demokratyczny” konkurent dotychczasowego standardu. Najczęstszymi elementami w nim występującymi są: ciemne /l/, powszechne zwarcie krtaniowe oraz pominięcie /j/ (20). Należy jednak pamiętać, że akcent może ulegać zmianom w zależności od poziomu stresu i sytuacji, w jakiej znajduje się dany mówca. Buy my e-book "British Accents: Cockney, RP, Estuary English"http://www.przegladdziennikarski.pl/jezyki-obce/english/e-book-british-accents-cockney-rp-estuary-english/ […]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here