"Być w mniejszości, być mniejszością" – konferencja na Uniwersytecie Łódzkim

2

W czasie, gdy mniejszości etniczne, religijne, seksualne i światopoglądowe mogą czuć się brutalnie zdominowane przez większość niejednokrotnie narzucającą innym swoje własne wartości oraz wizję państwa i modelu rodziny, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego postanowił zorganizować konferencję pn. „Być w mniejszości, być mniejszością”. „Przegląd Dziennikarski” ma zaś przyjemność i zaszczyt objąć swoim patronatem to niezwykle istotne wydarzenie.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pn. „Być w mniejszości, być mniejszością” odbędzie się w dniach 2–4 marca 2016 r. w przestrzeni Muzeum Sztuki Nowoczesnej MS2 w Manufakturze (wstęp wolny – w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy)Jednym z gości będzie prof. Magdalena Środa, znana etyk, filozof, publicystka i feministka zajmująca się historią idei etycznych, etyką stosowaną, filozofią polityczną i feministyczną oraz problematyką kobiecą. Organizatorami wydarzenia są: Katedra Filologii Romańskiej UŁ, Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej UŁ oraz Instytut Filologii Polskiej UŁ.

Poza wystąpieniami prelegentów będzie też można podziwiać wystawę prac plastycznych o tematyce mniejszościowej zorganizowaną we współpracy z ASP w Łodzi, czy też wziąć udział w pokazie filmów krótkometrażowych. Dla gości spoza miasta zorganizowana zostanie wycieczka po Łodzi – mieście wielokulturowym. XIX-wieczna historia Łodzi stanowi bowiem bardzo ciekawą ilustrację współistnienia grup dominujących i mniejszościowych, zaś wypracowane w tamtych czasach metody mogą zainspirować również nowoczesne społeczeństwa.

Jak przekonują organizatorzy, „sformułowane w tytule konferencji zagadnienie mniejszości rozumiemy szeroko — w znaczeniu wszelkiej zmajoryzowanej odrębności (narodowej, etnicznej, wyznaniowej, parlamentarnej, seksualnej, światopoglądowej etc.), uchwyconej w relacji do grupy dominującej”.

Za inspirujące organizatorzy uważają „zwłaszcza Deleuzjańsko-Guattariańskie zdefiniowanie pojęcia”, ale równie interesujący może okazać się „metodologiczny wielogłos — z uwzględnieniem kategorii i perspektyw, jakie w odniesieniu do interesującej nas problematyki wypracowały teorie: post-kolonialna, nowy historyzm, multikulturalizm, krytyka feministyczna, gender studies i inne”.

Jak podkreślają naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego: „proponujemy refleksję interdyscyplinarną, ujmującą z różnych stanowisk badawczych (literaturoznawczych, kulturoznawczych, socjologicznych, politologicznych, filozoficznych, religioznawczych etc.) następujące kwestie szczegółowe: tożsamość mniejszościowa; zależnościowe, anty-zależnościowe i post-zależnościowe aspekty relacji pomiędzy mniejszością a większością; sfera pogranicza; relacje centrum – peryferie; mobilność przestrzenna a mniejszości; różnica kulturowa; spotkanie ludzi różnych kultur; wielokulturowość a międzykulturowość i transkulturowość; dyskurs mniejszościowy i o mniejszościach”.

„Ważnym punktem odniesienia czynimy dziedzictwo intelektualne oświecenia, zapraszając do dyskusji nad obecnością/nieobecnością osiemnastowiecznych idei równości, wolności, praw jednostki, tolerancji we współczesnym myśleniu o człowieku, przydatnością/nieprzydatnością kategorii esencjalizmu, normatywności, uniwersalizmu w konstruowaniu opisu współczesnego świata, jak również zachęcając do formułowania propozycji uwspółcześnionych odczytań dzieł, tematów, wątków i motywów oświeceniowych, pozostających w łączności z zagadnieniami mniejszościowymi”.

Rada Programowa:

prof. Jonathan Locke Hart (Uniwersytet Zachodniego Ontario, Kanada)
prof. dr hab. Ewa Kosowska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
dr hab. Marek Krajewski, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. María Ángeles Llorca Tonda (Uniwersytet Alicante, Hiszpania)
prof. dr hab. Gabriela Matuszek (Uniwersytet Jagielloński)
prof. Pierre Michel (Uniwersytet Angers, Francja)
prof. dr hab. Wiesław Pusz (Uniwersytet Łódzki)

Organizatorzy:
dr hab. Mariusz Gołąb (Katedra Teorii Literatury Instytutu Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr hab. Tomasz Kaczmarek, prof. UŁ (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Joanna Raźny (Katedra Oświecenia i Literatury Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

Sekretarze:

(dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)
dr hab. Anita Staroń (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)
dr Sebastian Zacharow (Zakład Literaturoznawstwa Francuskiego Katedry Filologii Romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego)

(dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)
mgr Katarzyna Dyniak (Centrum Nauczania Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)
mgr Joanna Włodarczyk-Bulska (Centrum ds. Organizacji i Obsługi Studiów w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi)

Kontakt:
[email protected] (dla uczestników z Polski oraz francuskojęzycznych z zagranicy)
[email protected] (dla uczestników anglojęzycznych z zagranicy)

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here