Analiza językowa przemów politycznych (cz. 9): zakończenie

0

W opisanych dotychczas przykładach udało się zaobserwować i sklasyfikować różnorodne metody manipulacji elektoratem. Użytych zostało około 60% opisanych technik. Resztą, stanowiącą około 40% całości, mówcy posługiwali się nieprawidłowo, bądź też zupełnie ją pominęli.

W tym ostatnim przypadku może to oznaczać, że dana metoda, choć niewykorzystana w wybranym wystąpieniu, mogła zaistnieć w innych sytuacjach. Ten margines błędu będzie istniał dopóty, dopóki nie podda się szczegółowej analizie absolutnie wszystkich publicznych przemów danego oratora, co niewątpliwie tworzy dla badaczy swoistą barierę. Należy więc podkreślić, iż średnio w jednej przemowie (nie zaś w ogóle) politycy anglojęzyczni używają ok. 60% technik programowania neurolingwistycznego. Zakładamy wówczas, że choć inne przemówienia mogą zawierać pominięte tu metody, te pierwsze najprawdopodobniej nie będą obejmować wszystkich elementów wymienionych w opisanych już tekstach.

            Jak na tle retorów anglojęzycznych wypada arena polskich mówców? Niestety politycy znad Wisły przywiązują do przemów o wiele mniej uwagi niż ich anglojęzyczni koledzy, co stawia ich na gorszej pozycji w środowisku międzynarodowym. Inercja naszych rodaków pogarsza poziom debaty politycznej oraz obniża jakość wystąpień. Należy jednak patrzeć z nadzieją na przyszłe pokolenia, które być może zainteresują się zgłębianiem sztuki perswazyjnego oratorstwa. Niewykluczone też, że z czasem będzie ukazywać się na rynku książek więcej złożonych, interdyscyplinarnych prac poświęconych właściwemu tworzeniu wypowiedzi. Z pewnością tego rodzaju trendy wzmocniłyby skuteczność polskich dyplomatów na świecie, polepszyłyby jakość demokracji w Polsce oraz pozwoliły społeczeństwu na świadome kontrolowanie poczynań osób u władzy.

Kup moją książkę pt. „Jak politycy nami manipulują”:
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki”
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce”


[1] G. Beck, Zakazana retoryka…, op. cit., s. 11.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here