Analiza językowa przemów politycznych (cz. 4): Barack Obama i Tony Blair

2
Następne zestawienie, przedstawione poniżej, dotyczy technik defensywnych oraz tych, które pozwalają na utrwalenie przekazu.
Tab. 9 Zestawienie użytych metod defensywnych oraz utrwalających przekaz.
Metody defensywne i utrwalające przekaz:
Barack Obama
Tony Blair
Kłamstwa

Nie (nie było takiej potrzeby)

Tak (stąd przydomek B-liar)
Kozła ofiarnego

Nie (nie było takiej potrzeby)

Nie (nie było takiej potrzeby)
Grupowa

Tak

Tak
Klakiera

Tak

Tak
Zarządzania wrażeniem

Tak (wielokrotnie stara się zniwelować efekt ludzkiej oszczędności poznawczej, dotyczącej osób czarnoskórych)

Nie
Aktualizacji

Tak (powtarzanie wielu elementów, np. zmiana lub tak, możemy)

Tak (wielokrotnie powtarza słowa: dobro, pozytywny, miłość, natchnąć)

            W przypadku metod defensywnych obaj politycy wykazują się podobnym ich zastosowaniem – czterech z puli sześciu. I choć metody: klakiera i grupowa podczas przemówienia Tony’ego Blaira nie są potwierdzone, należy je uznać za faktyczne, gdyż podczas swoich przemów premier Wielkiej Brytanii regularnie i umiejętnie je stosuje[1]. Czołową i najważniejszą techniką z tego grona jest z pewnością aktualizacja. Została ona w pełni wykorzystana przez obu mówców, dzięki czemu elektorat mógł łatwiej zapamiętać główne punkty wypowiedzi. Co więcej, warto zauważyć, że premier Wielkiej Brytanii powstrzymał się od skorzystania z innej bardzo ważnej metody – zarządzania wrażeniem. I mimo że, tak jak było wspomniane, należy bardzo ostrożnie dobierać wachlarz możliwości perswazyjnych (gdyż nieumiejętnie wykorzystane mogą się obrócić przeciwko samemu mówcy), wydaje się, że pod pewnym względem Blair zbyt łatwo zrezygnował z dużej części arsenału manipulacji. Już na samym początku debaty postawił siebie w gorszej pozycji, co mógł wykorzystać jego rywal[2].

Kup moją książkę pt. „Jak politycy nami manipulują”:
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki”
– „Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce”


[1] Co przynosi efekty. Zob. http://wyborcza.pl/1,75477,2693888.html, 11.05.2011.
[2] http://keeptonyblairforpm.wordpress.com/2010/11/28/analysis-1-results-of-the-blair-vs-hitchens-debate-on-religion/, 10.05.2011.

2 KOMENTARZE

Skomentuj Justyna B :) Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here