Życzenia z Niemiec z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

0

Skierowane zostały na moje ręce, jako działacza społecznego sekcji niemiecko-polskiej Stowarzyszenia Wschód-Zachód (ost-west-forum Gut Goedelitz) i b. sekretarza zarządu Międzywydziałowego Centrum Badań-Niemcoznawczych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku (niestety zlikwidowanego). Ale ponieważ życzenia skierowane zostały do wszystkich Polek i Polaków, (za zgodą red. naczelnego Przeglądu Dziennikarskiego Pawła Rogalińskiego) postanowiłem je upublicznić, tym bardziej, iż zawierają ważną, wypowiedzianą przez znanego działacza niemiecko-polskiego Wolfganga Nichta, treść.

Kim jest Wolfgang Nicht

Urodził się w 1944 roku w Niederlausitz (Niemcy). W latach 1963-1965 mieszkał w Görlitz (Zgorzelcu), nawiązując w tym czasie intensywne kontakty przyjaźni i współpracy z Polakami. W latach 80. studiował matematykę i cybernetykę na Uniwersytecie Technicznym (Politechnice) w Dreźnie, ukończone zdobyciem tytułu doktorskiego.

Jest od lat aktywnym działaczem Kościoła Ewangelickiego, szczególnie w zakresie ochrony praw człowieka; w latach 1991-2005 był członkiem władz Związku Zawodowego Saksonii. W latach 2002-2012 był przewodniczącym Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Saksonii. Obecnie jest prezydentem honorowym tego Stowarzyszenia.

Opublikował liczne artykuły w zakresie współpracy niemiecko-polskiej, także spraw społecznych i problematyki ”wewnątrzniemieckiej” po zjednoczeniu Niemiec. Znamienny jego artykuł znajduje się też w wydanej w 2012 r. przez Akademie Humanistyczną (pod moją – wspólnie z Krzysztofem Garczewskim przy współpracy naukowej Tomasza G. Pszczółkowskiego – redakcją I cz. „Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie”. Tytuł artykułu Wolfganga Nichta „Moje życie jest dualizmem”

Treść życzeń

Drodzy polscy przyjaciele!

Z okazji 11. Listopada przesyłam jak najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim moim przyjaciołom w Polsce. Rocznica odzyskania przez Was przed 100 laty państwowej niepodległości, jest okazją, nie tylko do świętowania, ale do wyrażenia wszystkim Polkom i Polakom uznania i szacunku za wielokrotnie organizowaną walkę o niepodległe państwo polskie. Nawiązującą do – popularnego już w XIX wieku – głoszonego przez Was hasła: „Za Naszą i Waszą wolność”. Tym większy oddaję Wam szacunek, gdyż Wasza walka symbolizuje dzisiejsze starania o zjednoczoną, a jednocześnie niepodległą Europę.

Naszą wspólną historią jest oczywiście także tragiczna w skutkach II wojna światowa, Holocaust i Auschwitz, jak i przeciwstawienie się swego czasu władz NRD ruchowi „Solidarności”, który uskrzydlił i nasze pragnienia do uzyskania suwerenności w pamiętnych latach 80-tych ub. wieku

Nasze niemiecko-polskie stowarzyszenie uczciło Wasze Święto Niepodległości 11 listopada oficjalnym uroczystym spotkaniem w auli drezdeńskiego muzeum.

Nie wystarcza nam już spoglądanie wstecz i potępienie tragicznej przeszłości. Stąd osobiście cieszę się, że wielu moich polskich przyjaciół wie, że wspólnie z nimi, nieustannie rozwijamy i będziemy nadal rozwijać nasze wzajemne stosunki dla pomyślności obu naszych narodów. I jeśli nawet wiatr wieje nam nieraz ostro w oczy, będę zawsze – ze wszystkich sił i całym swym sercem – czynił nadal wszystko, dla pomyślnego dobra naszych wzajemnych stosunków.

Z najwyższym szacunkiem, poważaniem i pozdrowieniem

Wolfgang Nicht
Prezes honorowy
DPG Sachen e. V.
(Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia w Saksonii)

Poprzedni artykułColbie Caillat – „Christmas In The Sand” – Radosna świąteczna płyta
Następny artykułZarządzanie tożsamością a etyczne paradygmaty polityki
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here