Życzenia z Niemiec z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

0

Skierowane zostały na moje ręce, jako działacza społecznego sekcji niemiecko-polskiej Stowarzyszenia Wschód-Zachód (ost-west-forum Gut Goedelitz) i b. sekretarza zarządu Międzywydziałowego Centrum Badań-Niemcoznawczych Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pultusku (niestety zlikwidowanego). Ale ponieważ życzenia skierowane zostały do wszystkich Polek i Polaków, (za zgodą red. naczelnego Przeglądu Dziennikarskiego Pawła Rogalińskiego) postanowiłem je upublicznić, tym bardziej, iż zawierają ważną, wypowiedzianą przez znanego działacza niemiecko-polskiego Wolfganga Nichta, treść.

Kim jest Wolfgang Nicht

Urodził się w 1944 roku w Niederlausitz (Niemcy). W latach 1963-1965 mieszkał w Görlitz (Zgorzelcu), nawiązując w tym czasie intensywne kontakty przyjaźni i współpracy z Polakami. W latach 80. studiował matematykę i cybernetykę na Uniwersytecie Technicznym (Politechnice) w Dreźnie, ukończone zdobyciem tytułu doktorskiego.

Jest od lat aktywnym działaczem Kościoła Ewangelickiego, szczególnie w zakresie ochrony praw człowieka; w latach 1991-2005 był członkiem władz Związku Zawodowego Saksonii. W latach 2002-2012 był przewodniczącym Towarzystwa Niemiecko-Polskiego Saksonii. Obecnie jest prezydentem honorowym tego Stowarzyszenia.

Opublikował liczne artykuły w zakresie współpracy niemiecko-polskiej, także spraw społecznych i problematyki ”wewnątrzniemieckiej” po zjednoczeniu Niemiec. Znamienny jego artykuł znajduje się też w wydanej w 2012 r. przez Akademie Humanistyczną (pod moją – wspólnie z Krzysztofem Garczewskim przy współpracy naukowej Tomasza G. Pszczółkowskiego – redakcją I cz. „Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie”. Tytuł artykułu Wolfganga Nichta „Moje życie jest dualizmem”

Treść życzeń

Drodzy polscy przyjaciele!

Z okazji 11. Listopada przesyłam jak najserdeczniejsze pozdrowienia wszystkim moim przyjaciołom w Polsce. Rocznica odzyskania przez Was przed 100 laty państwowej niepodległości, jest okazją, nie tylko do świętowania, ale do wyrażenia wszystkim Polkom i Polakom uznania i szacunku za wielokrotnie organizowaną walkę o niepodległe państwo polskie. Nawiązującą do – popularnego już w XIX wieku – głoszonego przez Was hasła: „Za Naszą i Waszą wolność”. Tym większy oddaję Wam szacunek, gdyż Wasza walka symbolizuje dzisiejsze starania o zjednoczoną, a jednocześnie niepodległą Europę.

Naszą wspólną historią jest oczywiście także tragiczna w skutkach II wojna światowa, Holocaust i Auschwitz, jak i przeciwstawienie się swego czasu władz NRD ruchowi „Solidarności”, który uskrzydlił i nasze pragnienia do uzyskania suwerenności w pamiętnych latach 80-tych ub. wieku

Nasze niemiecko-polskie stowarzyszenie uczciło Wasze Święto Niepodległości 11 listopada oficjalnym uroczystym spotkaniem w auli drezdeńskiego muzeum.

Nie wystarcza nam już spoglądanie wstecz i potępienie tragicznej przeszłości. Stąd osobiście cieszę się, że wielu moich polskich przyjaciół wie, że wspólnie z nimi, nieustannie rozwijamy i będziemy nadal rozwijać nasze wzajemne stosunki dla pomyślności obu naszych narodów. I jeśli nawet wiatr wieje nam nieraz ostro w oczy, będę zawsze – ze wszystkich sił i całym swym sercem – czynił nadal wszystko, dla pomyślnego dobra naszych wzajemnych stosunków.

Z najwyższym szacunkiem, poważaniem i pozdrowieniem

Wolfgang Nicht
Prezes honorowy
DPG Sachen e. V.
(Niemiecko-Polskiego Stowarzyszenia w Saksonii)

Poprzedni artykułColbie Caillat – „Christmas In The Sand” – Radosna świąteczna płyta
Następny artykułZarządzanie tożsamością a etyczne paradygmaty polityki
Karol Czejarek
Dr Karol Czejarek, prof. nadzw. - doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; germanista i niemcoznawca, tłumacz przysięgły i literacki j. niemieckiego. Emerytowany profesor nadzw. Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora; wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego. B. sekretarz Międzywydziałowego Centrum Badań Niemcoznawczych AH w Pułtusku. Przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Autor m.in. monografii o Annie Seghers, książki „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”; także tłumacz 10 jego powieści i redaktor „Dzieł zebranych” opublikowanych przez Wydawnictwo Interart. Autor m.in. „Gramatyki niemieckiej dla ciebie” (wspólnie z J. Słocińską); spolszczenia (wspólnie z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins German Verb”; redaktor i inicjator publikacji (wspólnie z T. G. Pszczółkowskim, A. Warakomską, K. Garczewskim i A. Schmidtem) „Historia pamięcią pisana. Biografie polsko-niemieckie” (cz. I - Pułtusk 2014, cz. II Pułtusk 2017) oraz wydanej w 2011 r. (wspólnie z T. G. Pszczółkowskim) „Polska między Niemcami a Rosją”. Ponadto - autor wielu artykułów i recenzji. Członek Związku Literatów Polskich. Przed r. 1990 m.in. sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury i dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; od roku 1973 w Warszawie na stanowiskach m.in. dyr. Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Wydziału Kultury m. st. Warszawy, departamentów plastyki i książki w Ministerstwie Kultury i Sztuki.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here