[email protected]: nowa akcja Komisji Europejskiej

8

(poniższy materiał pochodzi ze źródeł KE)

Youth @ work: nowa akcja mająca na celu tworzenie nowych miejsc pracy i promowanie przedsiębiorczości w UE
Jedna piąta* młodych Europejczyków nie może dziś znaleźć pracy. Oznacza to ogromne marnotrawstwo talentu i potencjału ludzkiego, co grozi Unii Europejskiej utratą konkurencyjności w nadchodzących latach. W ramach działań mających na celu rozwiązanie tego problemu Komisja Europejska podjęła nowatorską akcję pod nazwą [email protected], która ma pomóc w tworzeniu atrakcyjnych i stałych miejsc pracy dla młodych ludzi z terenu Europy.
Akcja [email protected] pozwoli połączyć młodych ludzi oraz małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP), które, jako sektor wychodzący z kryzysu gospodarczego szybciej niż inne, mają do odegrania ważną rolę w przyspieszeniu naprawy sytuacji gospodarczej w Europie. Celem tej inicjatywy jest pobudzanie zainteresowania pracodawców z sektora MSP zatrudnianiem osób w młodym wieku oraz promowanie wśród młodych ludzi pracy w sektorze MSP jako dobrego startu dla osób zainteresowanych założeniem własnej firmy. O sukcesie tej akcji zadecyduje też zaangażowanie Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz krajowych publicznych służb zatrudnienia pełniących funkcje pośredników udzielających informacji oraz porad zarówno pracodawcom, jak i młodym ludziom poszukującym pracy.

Osoby w młodym wieku najmocniej odczuwają skutki kryzysu gospodarczego, gdyż często brakuje im doświadczenia i kwalifikacji, aby konkurować na rynku pracy, na którym panuje niedobór wolnych stanowisk. Jednak ich świeże spojrzenie na świat oznacza, że mają często nowatorskie pomysły oraz energię, które mogą zaoferować pracodawcom.
W ramach akcji [email protected] podczas targów pracy odbywających się na terenie całej UE organizowane będą sesje poświęcone zagadnieniom takim jak: tworzenie sieci kontaktów, mentoring oraz rekrutacja. Organizatorzy tych sesji będą aktywnie współpracować z pracodawcami z sektora MSP, młodymi ludźmi oraz z publicznymi służbami zatrudnienia, zachęcając do zatrudniania w europejskich firmach z sektora MSP większej liczby młodych osób poszukujących pracy. Pomysły i entuzjazm młodych ludzi mogą się również przekładać na chęć założenia własnej firmy. Osobom tym brakuje często kompetencji i środków, aby urzeczywistniać te zamiary; program [email protected] będzie więc stanowić doskonałą okazję do udzielania tym potencjalnym młodym przedsiębiorcom stosownych informacji i wsparcia.
Wspieranie wychodzenia z kryzysu gospodarczego oraz przyszłej konkurencyjności
W ten sposób akcja [email protected] przyczyni się do wyprowadzenia Europy z kryzysu gospodarczego oraz do realizacji ambitnego celu sformułowanego w ramach strategii „Europa 2020”, jakim jest podniesienie do 2020 r. wskaźnika zatrudnienia mężczyzn i kobiet w wieku 20–64 lat do poziomu 75%. Pomoże także Unii Europejskiej maksymalnie wykorzystać potencjał jej najważniejszego zasobu — młodych ludzi.
Informacje ogólne
Akcja [email protected] zostanie zainicjowana 29 kwietnia 2011 r., podczas odbywających się w Budapeszcie Europejskich Targów Pracy dla Młodych Ludzi. Konferencja jest organizowana przez węgierskie publiczne służby zatrudnienia na polecenie rządu węgierskiego, sprawującego aktualnie przewodnictwo Unii Europejskiej, w ramach jego dążenia do umieszczenia problematyki bezrobocia wśród młodych ludzi w programie działań UE.
Ta nowa akcja stanowi wsparcie dla podjętej przez UE inicjatywy „Mobilna młodzież”, której celem jest rozszerzenie europejskich systemów edukacyjnych oraz wspomaganie wkraczania młodych ludzi na rynek pracy. „Mobilna młodzież” to jedna z czołowych inicjatyw UE podjętych w ramach unijnej strategii na rzecz wzrostu gospodarczego „Europa 2020”. Ta przyjęta na najbliższe dziesięciolecie strategia ma pomóc w przekształceniu UE w „inteligentną i zrównoważoną gospodarkę sprzyjającą włączeniu społecznemu”. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w materiałach dodatkowych.

8 KOMENTARZE

  1. Komunikat prasowy, który dostałem na maila, wysłany był przez Komisję Europejską dopiero 29 kwietnia, czyli w dniu zainicjowania akcji. Każda dalsza publikacja zajmuje trochę czasu (tym bardziej, że wtedy wyjechałem), wiec i tu pojawiła się z małym poślizgiem. Mam jednak nadzieję, że kolejne komunikaty będą wysyłane przez KE trochę wcześniej niż w dniu danego wydarzenia 🙂

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here