Włochy ukarane za "nieposzanowanie życia prywatnego i rodzinnego". Czas na Polskę?

0

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu nakazał włoskim władzom prawne uznanie związków partnerskich tej samej płci. Tym samym ukarał Włochy za to, że kraj ten odmówił rejestracji związków trzem parom homoseksualnym. Każdy ze związków ma otrzymać odszkodowanie w wysokości 5000 euro. Czy polskie pary homoseksualne pójdą w ślad Włochów i również będą się domagać odszkodowania od państwa? Jak mówi wicemarszałek Sejmu Wanda Nowicka: „włoski precedens otwiera ‚drzwi’ polskim parom, (…) które czują się w naszym kraju pokrzywdzone i (…) jest bardzo prawdopodobne, że osiągną sukces”. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zamieściła przy tym następujący wpis na swojej stronie:

Trybunał w Strasburgu rozpatrzył skargę trzech włoskich par homoseksualnych. Skarżący twierdzili, że włoskie prawo nie zezwala na wstąpienie w związek małżeński ani cywilny, co powoduje, że są dyskryminowani ze względu na orientację seksualną. Trybunał przyznał im rację.
Enrico Oliari i jego partner w 2008 r. wystąpili o wydanie zaświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński do urzędu stanu cywilnego w Trydencie. Po odrzuceniu ich wniosku zwrócili się do sądu, który oddalił ich skargę. Sąd II instancji w Trydencie wystąpił z pytaniem do Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że prawo do zawarcia związku małżeńskiego zarezerwowane jest dla par różnopłciowych. Trybunał Konstytucyjny zasygnalizował jednocześnie potrzebę uregulowania praw i obowiązków osób tej samej płci. W podobnej sytuacji były dwie pozostałe skarżące pary.
ETPC stwierdził, że jeżeli pary tej samej płci nie mogą zawrzeć małżeństwa, to istotne jest, by miały możliwość wstąpienia w związek partnerski. „Zdaniem Trybunału byłby to najbardziej odpowiedni sposób, w jaki można prawnie uznać ich związki i który zagwarantuje im odpowiednią ochronę w postaci podstawowych praw dla osób w związkach homoseksualnych” – mówi dr Dorota Pudzianowska, prawniczka HFPC.
ETPC rozważał też kwestię proporcjonalności praw jednostek, które mogą mieć interes w uregulowaniu związków partnerskich względem interesów całego społeczeństwa. Zdaniem Trybunału rząd włoski nie przedstawił, co jego zdaniem stanowiłoby taki interes. Rząd raczej powoływał się w postępowaniu przed ETPC na margines uznania państwa w tym zakresie.
Trybunał podkreślił kształtujący się konsensus w sprawie par tej samej płci. Większość państw Rady Europy, 24 z 47, wprowadziło jakąś formę legalizacji takich związków. Taka ewolucja obserwowana jest też na całym świecie” – dodaje dr Dorota Pudzianowska.
ETPC zwraca też uwagę, że włoski ustawodawca zignorował poparcie społeczne dla takich związków i sygnalizację przez włoski Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy potrzeby wprowadzenia takich rozwiązań. Większość Włochów, co pokazują statystyki, akceptuje związku jednopłciowe i popiera ich uregulowanie i ochronę.
Wyrok ETPC w sprawie Oliari i inni p. Włochom stanowi ważny przełom w dotychczasowym orzecznictwie ETPC dotyczącym regulacji związków partnerskich osób tej samej płci. W Trybunale na rozpoznanie czeka m.in. sprawa z Polski dotycząca dwóch kobiet, które wskazują na dyskryminujące traktowanie wynikające z braku regulacji związków partnerskich.
„Przez trzy lata kobiety te toczyły przed sądami polskimi postępowania dotyczące kolejno prawa do zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, prawa do złożenia wspólnego zeznania podatkowego (wspólnego opodatkowania) oraz prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad chorym partnerem” – mówi Irmina Pacho, prawniczka HFPC. HFPC pomagała skarżącym złożyć skargę do Trybunału.
Na rozstrzygnięcie w Trybunale oczekuje również sprawa Orlandi p. Włochom, dotycząca naruszenia prawa do poszanowania życia rodzinnego poprzez odmowę rejestracji we Włoszech związków partnerskich zarejestrowanych za granicą. (…)
hfhr.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here