Światowe Forum w Berlinie, czyli jak odbudować zaufanie

0
97

W Berlinie po raz drugi zorganizowano Światowe Forum pod patronatem Prezydenta Niemiec, Franka-Waltera Steinmeiera. W wydarzeniu wzięło udział blisko 200 międzynarodowych przedstawicieli rządów, organizacji pozarządowych, firm, naukowców oraz reprezentantów grupy Światowych Odpowiedzialnych Liderów Fundacji BMW. Jako członek tej ostatniej, miałem okazję przybliżyć wszystkim obecnym wnioski z polskiej debaty nt. kwestii uchodźców, wielokulturowości, radykalizmu czy wykluczenia społecznego.

Pod hasłem „Przywracanie zaufania publicznego” omawiano sposoby wzmocnienia zaufania do legalnych instytucji rządowych i radzenia sobie z szerzącymi się: populizmem i radykalizmem. Nie da się ukryć, że uczciwość i tzw. good governance, czyli dobre rządzenie, są niezbędnymi warunkami do zdobycia zaufania obywateli do instytucji państwa oraz odbudowy i stabilizacji społeczeństw po ostatnich zawirowaniach społecznych i politycznych. Brak ufności w działania decydentów jest powszechny w wielu krajach i można go rozwiązać m.in. za pomocą zwiększenia transparentności.

Jak się okazuje, około 1,5 miliarda ludzi, a więc blisko 20% globalnej populacji, żyje w krajach dotkniętych przemocą, niestabilnością polityczną i konfliktami. Uczestnicy pierwszego Globalnego Stołu, który odbył się w Hadze, zgodzili się, że nie brak odpowiednich narzędzi do rozwiązywania konfliktów. Brakuje za to często woli politycznej ze strony międzynarodowych i krajowych aktorów, aby pociągnąć rządy do odpowiedzialności za ich działania. Lokalni aktorzy, którzy nie są częścią skorumpowanych elit, muszą być silniej zaangażowani w budowanie stabilnych społeczeństw, aby zapewnić narodowe pojednanie i odbudowę zaufania.

Brak możliwości rozwoju i pracy, szczególnie dotykający młodych ludzi, jest jedną z głównych przyczyn przez które coraz więcej ludzi czuje się wyobcowanych. Widać to głównie w młodych demokracjach, jak np. w Tunezji, gdzie wiele osób radykalizuje się. Aby przeciwdziałać temu zjawisku, postanowiono pomóc w otwarciu międzynarodowego rynku pracy dla tamtejszych absolwentów uniwersytetów. Globalny Stół w Tunezji rozpoczął inicjatywę, by zapewnić im dostęp do światowego rynku cyfrowego, łącząc międzynarodowe przetargi projektowe z programistami i twórcami stron internetowych.

Oprócz perspektyw zatrudnienia, przejrzyste przepływy pieniężne i mechanizmy antykorupcyjne stanowią inne ważne warunki budowania zaufania do instytucji państwa. Mając na celu stworzenie atrakcyjnego i wiarygodnego środowiska inwestycyjnego na Bałkanach Zachodnich oraz promowanie i poprawę praworządności, uczestnicy Globalnego Stołu w Sarajewie, w ścisłej współpracy z sześcioma regionalnymi izbami handlowymi, opracowali legalny „zestaw narzędzi” dla inwestorów.

Wojny domowe są kolejnym czynnikiem niszczącym zaufanie ludzi do państwa i jego instytucji. Co więcej, podkopują one ufność między jednostkami. Próby rozwiązywania konfliktów wyłącznie środkami prawnymi szybko osiągają swoje granice, jak zakreślono we wnioskach globalnych rozmów w Kolumbii. Zaufanie do państwa może więc wzrosnąć tylko wtedy, gdy stworzony zostanie powszechnie zrozumiały, sprawiedliwy system, otwierający drogę do bezpieczeństwa i pokoju w podzielonym społeczeństwie. Taki system obejmuje swoim zakresem m.in. możliwość dochodzenia do prawdy, uznawanie i ściganie niesprawiedliwości, dokonywanie zadośćuczynień i zapobieganie powtarzaniu się niesprawiedliwości i przemocy.

Aby z powodzeniem wdrożyć te elementy, ważne jest zaangażowanie lokalnych podmiotów i firm w proces pokojowy (obecnie opracowywana jest konkretna koncepcja). Nowe sposoby budowania zaufania w czasach rosnącej polaryzacji społecznej były również przedmiotem dyskusji podczas ostatniego Globalnego Stołu w Atenach, którego celem było opracowanie metod reintegracji zradykalizowanych jednostek, przezwyciężenie polaryzacji społecznej i ułatwienie konstruktywnego dialogu.

Drugi cykl Globalnego Stołu Fundacji BMW pokazał, że odbudowa zaufania odgrywa kluczową rolę w społeczeństwach, które przeszły różnej maści konflikty. Podczas drugiego berlińskiego Globalnego Forum zaprezentowano liczne koncepcje i inicjatywy uczestników w małych, interaktywnych grupach roboczych z decydentami z ośrodków rządowych, środowisk biznesu, kultury i społeczeństwa obywatelskiego.

Liczne dyskusje, spotkania i nieformalne rozmowy podczas Drugiego Światowego Forum w Berlinie były niewątpliwie satysfakcjonującym i inspirującym doświadczeniem. Jaki jest główny cel organizacji Forum? Otóż organizatorzy głęboko wierzą w to, iż poszczególni liderzy mogą wnieść istotny wkład w pozytywne zmiany społeczne i polityczne, a opuszczając Forum będą dążyć do obranych celów.

Organizatorzy, wraz z grupą Światowych Odpowiedzialnych Liderów, wierzą w swoją misję i przynoszącą efekty pracę nad zrównoważonymi rozwiązaniami w najbardziej palących sprawach naszego zglobalizowanego świata. Ten ostatni – szczególnie teraz – potrzebuje stabilizacji i odbudowania wzajemnego zaufania.

PODZIEL SIĘ
Poprzedni artykułŚwiąteczny deficyt wśród Polaków! – Jak damy radę?
Następny artykułPrzedświąteczny dialog ze sceptykiem
Paweł Rogaliński
Paweł Rogaliński jest politologiem, filologiem, rzecznikiem prasowym organizacji pozarządowej oraz twórcą Przeglądu Dziennikarskiego. Od 2015 roku należy do prestiżowej grupy Światowych Odpowiedzialnych Liderów Fundacji BMW Stiftung Herbert Quandt. Za swoje osiągnięcia nagradzany na całym świecie, m.in. w Londynie, Berlinie, Rio de Janeiro, Warszawie, Brukseli i Strasburgu. Ukończył następujące kierunki studiów na Uniwersytecie Łódzkim: stosunki międzynarodowe: nauki polityczne, zarządzanie oraz filologię angielską, osiągając przy tym ogólnokrajowe sukcesy naukowe (m.in. Studencki Nobel). Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Londynie poświęconą popularności politycznej w krajach anglojęzycznych. Jego ostatnia książka pt. „Jak politycy nami manipulują. Zakazane techniki” (Wydawnictwo Sorus, Poznań 2013) z powodu dużej popularności doczekała się dodruku już w kilka miesięcy po wydaniu. Więcej na stronie oficjalnej: www.rogalinski.eu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here