Relacja ze Strasburga: Single Market Act, 13.06.2012

2

Poniżej przedstawiam skrót debaty na temat jednolitego rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, który przeżywa chwile trudności w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego na Starym Kontynencie. Będzie też słowo o krakowskich obchodach Forum Jednolitego Rynku.

BARNIER Michel – Komisja Europejska.

– Trzeba światu przypomnieć, że nie wszystkie problemy rodzą się w Europie. Kryzys narodził się w USA, a nie w Europie. Trzeba pokazać światu, że ten musi być sprawiedliwy i nie może winić Europy za kryzys gospodarczy.

– Trzeba wyrazić zaufanie do instytucji europejskich, do narodu greckiego i do podejmowanych przez nich decyzji. Z pewnością wyjdziemy jednak z tego kryzysu inni niż byliśmy przed nim.

– Nie ma mowy o jednolitej walucie bez dyscypliny – to już wiemy. Znamy słabość systemu bankowego, teraz już wiemy, że to przyczyna naszych niepowodzeń. Musimy stworzyć unię bankową, o której mówił Jose Barosso. Europa musi także wyraźnie słuchać głosu narodów. Parlament Europejski reprezentuje właśnie demokratycznie wybrane ciało przez ponad 500 mln obywateli i trzeba się z nim liczyć.

– Rynek wewnętrzny od ponad 60 lat jest podstawą istnienia UE (oraz jej poprzedników). Myślę, że moglibyśmy być bardziej ambitni, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Komisja Europejska chciałaby wezważ Radę, Parlament Europejski oraz państwa członkowskie do dalszej i bardziej owocnej pracy.

– Ważne są: wzmocnienie implementacji, zerowa tolerancja w odstępstwach od wdrażania potrzebnych zmian w kwestiach usług finansowych, przemysłów sieciowych, rynku cyfrowego, energetyki, transportu.

Semestr Europejski służy nam do osiągnięcia większej spojności. Można tam wytknąć palcem opóźniających się

– Drugi etap Single Market Act jest właśnie przygotowywany. Chcemy przełożyć nasze działania na 12 dźwigni, propozycji – wszystkie będą miały na celu wzrost gospodarczy. Oczywiście chcemy też sukcesywnie drażać to, co już zostało przyjęte.

 

SCHWAB Andreas

– Komisja Europejska musi jasno stwierdzić, że czas samego mówienia o działaniach już się skończył. Teraz należy wprowadzić to wszystko w czyn. Komisja Europejska musi nawoływać te kraje, które nie dostosowują się, do natychmiastowych działań, a jeśli nie da to rezultatu – trzeba wyciągnąć konsekewncje.

– Myślę, że sprawdziłaby się tutaj strategia horyzontalna.

 

GEBHARDT Evelyne

– Jednolityk Rynek obchodzi właśnie 20 rocznicę. Mamy obecnie duże bezpieczęństwo produktów, udało nam się zbliżyć obywateli Europy do siebie. Pozytywne aspekty Jednolitego Rynku powinny być częściej przedstawiane  obywatelom. Koncentrujemy się bardziej na problemach niż na naszych osiągnięciach i obywatele często o tym nie pamiętają.

 

BIELAN Adam

– Jednolity Rynek okazał się szczególnie pomocny podczas walki z kryzysem. Niestety, ze względu na problemy legislacyjne i administracyjne nie potrafiliśmy tego wykorzystać do końca. Usprawnienie funkcjonowania jednolitego rynku za pomocą narzędzi informatycznych to bardzo dobry pomysł. Unowocześnienie administracji publicznej jest również ważne. W końcu istotnym jest też szybkie i sprawne wprowadzanie dyrektywy usługowej. Pilne jest natomiast wyeliminowanie przepisów dyskryminujących, chociażby ze względu na narodowość, istniejących w niektórych krajach członkowskich.

 

HANDZLIK Małgorzata

– Instrumenty prawne często nie są implementowane przez państwa. Jeżeli państwa członkowskie będą bardziej zaangażowane w proces implementacji, mógłby się jeszcze dokonać postęp. Trzeba się też upewnić, że w wolnym handlu nie są zachowane  żadne przeszkody.

 

MORGANTI Claudio

– Towary i usługi – mamy potencjał do wzrostu. Nie możemy pozwolić sobie na wprowadzenie takich regulacji, które blokują nasz potencjał.

 

THUN UND HOHENSTEIN Róża Gräfin von

Musimy nie tylko tworzyć dobre prawo, ale też musimy słuchać obywateli. Mamy przed sobą poważne wyzwania – usługi pocztowe są strasznie drogie w przypadku przesyłek międzykrajowych. Od lat nie ma postępu w konsultacjach społecznych. Wspólnie z obywatelami musimy budować przyszłą, wspólną Unię.

 

DANUTA JAZŁOWIECKA

– Jednolity Rynek stymuluje europejską gospodarkę, jednak państwa członkowskie mają destrukcyjny wpływ na niego i wykazują się nacjonalistyczną retoryką. Receptą na kryzys jest więcej, a nie mniej Europy. Coraz częściej słychać głosy o odbieraniu miejsc pracy, dumpingu itp. Zamykanie się na Europę tylko pogorszy sytuację.

 

BARNIER Michel

– Trzeba skupić się na operacyjności tych aktów, które Komisja Europejska właśnie wdrożyła. Dziś procedura ta trwa 25 miesięcy, skróciliśmy ją do 18 miesięcy, może w przyszłości będzie trwać jeszcze krócej.

Przygotowujemy też Tydzień Jednolitego Rynku od 15 do 20 października w Brukseli i poszczególnych krajach członkowskich (w Polsce Forum Jednolitego Rynku będzie miało miejsce od 2 do 4 października w Krakowie).

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here