Przemijanie

0

Dane nam były przed dwudziestu laty doznania związane z nowym tysiącleciem. Schyłek dwudziestego wieku wiązał się ze wzmożonym sięganiem do przepowiedni. Czynili to nawet ci, którzy w zwykłych okolicznościach mają dystans do wróżb. Wiadomo, że wszelkie daty są umowne. Ludzkość nie ma kalendarza, który obowiązywałby wszystkich niezależnie od wyznań religijnych.

Przełom lat 2020 i 2021 zachodzi w szczególnej atmosferze grozy spowodowanej zarazą. Wywołała ona bardziej wyraziste i bardziej powszechne uświadomienie sobie tego, że każdemu z nas grozi kres życia. Tę myśl spycha się z reguły w zakamarki świadomości.

Miliardy ludzi od wieków cierpią głód, choroby, nieszczęścia wojenne, modlą się do Boga o pomoc, ale bezskutecznie. Wciąż jednak nie rodzi się powszechny bunt wobec wynalazków cywilizacyjnych, które stanowią zagrożenie dla ludzkości jak obecna epidemia, bądź zagrożenie dla Ziemi. Nasuwa się tu myśl o wierszu „Koniec wieku XIX” Kazimierza Tetmajera, porównujący człowieka do bezsilnej mrówki rzuconej na szyny po których pędzi pociąg.

Być może narośnie refleksja w skali powszechnej, że sugerowane w epoce neokapitalizmu dążenie do zysku jako cel naczelny jest zgubne dla człowieka.

Myślę, że stosowne jest, by w tej sytuacji głębokiego niepokoju przypominać poglądy szlachetnych Polaków, które niestety zbyt szybko są zapominane. Tu chciałabym przywołać poglądy profesora Mikołaja Kozakiewicza. Był rzecznikiem idei holistycznej, a więc pojmował człowieka całościowo, jako jedność psychofizyczną. i w powiązaniu ze światem przyrody.

Zaniepokojony był modelem wychowania nasyconego rozmaitymi uprzedzeniami. Jego zdaniem, nie powinno być problemów przemilczanych. Podkreślał kilka dziesiątków lat temu, że zakazy dotyczące życia erotyczno-seksualnego w rezultacie prowadzą do rozmaitych patologii. Nie pisał o pedofili, o której obecnie jest tak głośno, ale niejako ją milcząco przewidywał. Mikołaja Kozakiewicza niepokoiły funkcjonujące w naszym życiu przesądy. Niepokoiło go też zakłamanie wyrażające się w przemilczaniu pewnych przeżyć i zjawisk, oraz nacisk rzekomo niepodważalnych autorytetów.

Cenne jest twierdzenie Profesora, że nie należy przeprowadzać ostrej granicy między tym, co normalne a nienormalne: nauka nie ma – jak słusznie pisał – precyzyjnego narzędzia pozwalającego to rozdzielić. W pojmowaniu normy tkwi wiele niejasności i sprzeczności

Współcześnie brzmi – biorąc pod uwagę manifestacje kobiet – pogląd Mikołaja Kozakiewicza, że decyzja o urodzeniu dziecka nie powinno być nikomu narzucana. A także wyrażany przez niego szacunek dla homoseksualistów powiązany z wyjaśnieniem, że homoseksualizm nie jest ani chorobą, ani nieszczęściem.

W duchu poglądów Tadeusza Kotarbińskiego, Mikołaj Kozakiewicz podkreśla, że tolerancja, to aprobata również dla tego, co w nas może wzniecać opór. Dla wszystkich powinno być oczywiste, dodam, że nie ma modelu życia, który należałoby w sposób uzasadniony uznać za obowiązujący wszystkich. Nie ma systemu wartości, który moglibyśmy uznać za jedynie prawdziwy. Nie przeczy temu fakt, że od wieków czynione są wysiłki tych, którzy mają władzę, by narzucić innym własny pogląd na świat.

W swojej książce „Nieoczekiwana Ameryka” pisał zaniepokojony o uznawanej w tym państwie sile pieniędzy za wartość o istotnym znaczeniu. Ujawnił w niej syntetycznie różnice kulturowe Stanów Zjednoczonych i krajów europejskich. Mikołaj Kozakiewicz ukazał też w niej panującą w Ameryce biedę, stwierdzając, że gwarancje pracy stwarzałyby poczucie bezpieczeństwa. Już wtedy wskazywał groźne dla zdrowia obyczaje żywieniowe funkcjonujące w tym państwie. Ostrzegał przed biernością wyrabianą przez media i błahymi treściami przez nie emitowanymi. Te przestrogi są bardzo aktualne w Polsce, zważywszy na to, że telewizja prezentuje przede wszystkim amerykańskie filmy i programy.

Poprzedni artykułTrzech prezydentów USA odmówiło udziału w zaprzysiężeniu swego następcy
Następny artykułCo robią artyści w czasie pandemii?
Maria Szyszkowska
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska - filozofka, działaczka polityczna i społeczna, nauczycielka akademicka. Ukończyła Wydział Filozofii w Akademii Teologii Katolickiej oraz Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Habilitowała się na Wydziale Filozoficznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia prawnicze ukończyła w 1961, a studia filozoficzne w 1962. Tematami jej prac magisterskich były Filozofia prawa Kanta (prawo) oraz Intelligibile według Kanta i Tomasza z Akwinu (filozofia chrześcijańska). W roku akademickim 1989/1990 gościnnie wykładała na wydziale filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu. Od 1992 zaczęła pracować na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie została wykładowczynią filozofii współczesnej, filozofii kultury i filozofii prawa. W latach 1993–1997 była członkiem Trybunału Stanu RP, a w 2001 roku została wybrana na senatora RP V kadencji z okręgu warszawskiego; Nominowana w 2005 r. do Pokojowej Nagrody Nobla; W 1999 r. odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest prezesem Pacyfistycznego Stowarzyszenia Wolnej Myśli, wiceprzewodniczącą Polskiego Oddziału Stowarzyszenia Kultury Europejskiej z siedzibą w Wenecji (SEC), członkinią honorową stowarzyszenia ATTAC Polska i jednym z założycieli Polskiego Forum Społecznego. W 1992 r. utworzyła Zakład Filozofii Polityki ISP PAN. Opublikowała ponad 30 monografii, ponad 90 prac zbiorowych i kilkaset artykułów. Uformowała filozofię codzienności, filozofię farmacji i wniosła wkład do rozwoju filozofii prawa. Organizuje ogólnopolskie konferencje. Członkini m.in. Związku Literatów Polskich, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Internationale Gesellschaft „System der Philosophie”. Założycielka „Inicjatywy Otwarci”.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here