Prawda i fałsz: przykład Katynia

0

Prawda i fałsz są to pojęcia sprzeczne ze sobą i przeciwstawne sobie. A jednak jakże często idą ze sobą w parze np. w polityce. Polityka jest grą interesów, a interesy są na ogół sprzeczne i dlatego w polityce tak często mamy do czynienia zarówno z prawdą jak i fałszem.

O prawdzie krąży wiele aforyzmów. Księdzu Tischnerowi przypisuje się powiedzenie, że istnieją trzy rodzaje prawdy: moja prawda, twoja prawda i g… prawda. Artysta malarz francuski Georges Braque powiedział kiedyś: „Prawda istnieje. Wymyśla się kłamstwo”. Znany XX-czny filozof Erich Fromm powiązał interesy z prawdą mówiąc: „niektórym interesom sprzyja znalezienie prawdy, innym jej niszczenie”.

Nie podzielam poglądu znanego pisarza amerykańskiego Jacka Lontona, który napisał kiedyś, że niektóre rodzaje prawdy są kłamstwem i te właśnie cieszą się największym uznaniem. Owszem zdarza się, że kłamstwo przyjmowane jest przez pewnych ludzi z entuzjazmem ale tylko przez pewien czas. Jak mawiał Abraham Lincoln – można okłamywać pewnych ludzi przez cały czas, wszystkich ludzi przez pewien czas ale nie można okłamywać wszystkich ludzi przez cały czas. Podobną myśl wyraził wcześniej pisarz francuskiego renesansu François Rabelais mówiąc, że czas jest ojcem prawdy. Wcześniej czy później prawda wychodzi na wierzch. Tak było m.in. z radziecką wersją zbrodni katyńskiej, z kłamstwem, które Związek radziecki utrzymywał przez pół wieku.

Fałsz doczekał się też wielu sentencji. Pisarz francuski w XVII w. Françoisa de La Rochefoucauld stwierdził już wówczas, że bywają fałsze, które tak świetnie udają prawdę, iż byłoby błędem nie dać się na nie nabrać. Natomiast współczesny architekt amerykański Philip Cortetyon Johnson powiedział, że to interesy dyktują fałsz a łatwowierność ludzi zachęca do fałszów.

Przytoczyłem niektóre opinie na temat prawdy i fałszu wyrażone przez różne osobistości reprezentujące różne kultury i różne epoki, ponieważ to co chcę przedstawić w niniejszym felietonie potwierdza powyższe złote myśli.

Zbrodnię na polskich oficerach popełniły władze Związku Radzieckiego. Przez pół wieku ukrywały prawdę. Niektórzy z politycznych powodów lub ignorancji uwierzyli w te kłamstwa m.in. w ZSRR, w Polsce Ludowej. Inni m.in. rząd Stanów Zjednoczonych milczał przez pewien czas na temat sprawców tej zbrodni z uwagi na ówczesne interesy strategiczne czyli utrzymania spoistości Wielkiej Koalicji w czasie drugiej wojny światowej. Byli jednak tacy, w tym przede wszystkim Polacy, którzy nie dali wiary tezom głoszonym przez propagandę radziecką i byli skłonni uwierzyć wynikom badań przeprowadzonych w 1943 r. przez Niemcy hitlerowskie na miejscu zbrodni.

Niniejszy tekst dotyczy stanowiska Stanów Zjednoczonych wobec zbrodni katyńskiej w latach drugiej wojny światowej i w pierwszych latach po jej zakończeniu.
 O tym, że władze amerykańskie miały informacje obciążające ZSRR za zbrodnie katyńską i ukrywały prawdę świadczy historia tzw. Raportu Van Vlieta. Podpułkownik John H. Van Vliet z sił lądowych Stanów Zjednoczonych był amerykańskim jeńcem przetrzymywanym w czasie drugiej wojny światowej w Oflagu IX–A/Z w Rotenburgu w Niemczech. W początkach maja 1943 r. Van Vliet wraz z trzema innymi alianckimi jeńcami zostali pod strażą przewiezieni do Katynia, gdzie byli świadkami ekshumacji zwłok polskich oficerów. Niemcy przedstawili również świadków Rosjan miejscowych mieszkańców, którzy potwierdzili, że oficerowie polscy byli rozstrzelani przez NKWD. Po zakończeniu wojny płk. Van Vliet powrócił do Stanów Zjednoczonych, złożył raport z tego co widział na własne oczy w Katyniu generałowi majorowi Claytonowi Bissell. Generał Bissell był szefem wywiadu w Departamencie Wojny USA w Waszyngtonie. Pułkownik Van Vliet wyraził przekonanie, że odpowiedzialność za zbrodnię katyńską ponosi Związek Radziecki. Generał wysłuchał opowieści Van Vlieta 22 maja 1945 r., po czym poprosił go by w sąsiednim pokoju podyktował sekretarce szczegółowy opis tego co widział w Katyniu. Kiedy zeznanie Van Vlieta zostało przepisane, general Bissell opatrzył je klauzulą „Top Secret” (Ściśle tajne”) i zobowiązał pułkownika Van Vlieta do popisania zobowiązania zachowania treści raportu w tajemnicy. I wtedy dziwnym zbiegiem okoliczności raport znikł. Generał Bissell twierdził, że przekazał tekst raportu do Departamentu Stanu. Departament Stanu oświadczył, że nigdy go nie otrzymał. Wojsko też nie miało żadnych śladów raportu.

Istnieje uzasadnione podejrzenie, że wówczas rząd amerykański nie chciał zadrażniać stosunków ze Związkiem Radzieckim. Wojna w Europie w maju 1945 r. wprawdzie skończyła się, ale na Pacyfiku nadal się toczyła przeciw Japonii. Harry Truman, który był już wówczas prezydentem USA (F.D. Roosevelt zmarł 12 kwietnia 1945 r.) pisał, że głównym celem jego wyjazdu w lipcu 1945 r. na konferencję do Poczdamu było przekonanie Stalina aby przystąpił do wojny przeciw Japonii. Obciążenie ZSRR zbrodnią katyńską przez Waszyngton mogło utrudnić realizację tego celu.

Pięć lat później kiedy nasiliły się napięcia w stosunkach amerykańsko-radzieckich i zaczęła się zimna wojna przypomniano sobie o raporcie Van Vlieta, który mógł teraz okazać się użyteczny w rywalizacji zimnowojennej. Ponieważ nie odnaleziono oryginalnego tekstu raportu z 1945 r., w tej sytuacji 11 maja 1950 r. Van Vliet odtworzył z pamięci to co zapamiętał jako naoczny świadek ekshumacji w Katyniu w maju 1943 r. W konkluzji 8 stronicowy raport stwierdzał: „Uważam, że Rosjanie to zrobili. Nienawidziłem Niemców. Nie chciałem im wierzyć. Zdawałem sobie sprawę, że Niemcom zależało, aby przekonać mnie o winie Rosjan. Bardzo niechętnie zdecydowałem się w końcu uwierzyć, że taka jest prawda”.

Poprzedni artykułProf. dr hab. n. med. Paweł Misiuna – Mistrz i nestor lubelskich chirurgów
Następny artykułUczucie wdzięczności to fundament życia. Pożegnanie Krzysztofa Hejwowskiego, Jana Kobuszewskiego i Edwarda Palińskiego
Longin Pastusiak
Prof. dr hab. Longin Pastusiak - politolog, amerykanista. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Spraw Międzynarodowych University of Virginia w Stanach Zjednoczonych. W latach 1963-1993 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od 1978 r. profesor nadzwyczajny, a od 1986 r. profesor zwyczajny. W latach 1994-2005 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985 -1988 Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Poseł Ziemi Gdańskiej w Sejmie I, II, III kadencji (1991-2001). Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz przewodniczący stałych delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii zachodnioeuropejskiej W latach 2002-2004 wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W latach 2001-2005 marszałek Senatu V kadencji. Profesor w Akademii Finansów oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Obecnie jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie jest Dyrektorem Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych. Prof. Longin Pastusiak wykładał na uczelniach polskich i zagranicznych. Doctor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych. Prof. dr hab. Longin Pastusiak jest autorem ponad 700 publikacji naukowych w tym ponad 90 książek. W 2015 r ukazały się następujące książki prof. L. Pastusiaka: * Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Bellona, Warszawa 2015. * Prezydenci USA w anegdocie. Od Trumana do Obamy, Bellona, Warszawa 2015. * Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza “Adam”, Warszawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here