Potrzebny nam ruch ponad podziałami

0

Kiedy spojrzymy na sytuację w Polsce, dostrzeżemy spolaryzowane społeczeństwo, polityczną rywalizację partii opozycyjnych – zarówno tych w parlamencie, jak i poza nim – a także rozbicie środowisk postępowych. Nie jest to nic nowego, ponieważ stan ten trwa od kilku lat. Czy jednak Polska musi być skazana przez to rozbicie na rządy konserwatystów i populistów?

Prawo i Sprawiedliwość jest ugrupowaniem, które skonsolidowało środowiska konserwatywne i populistyczne, co doprowadziło w 2015 roku do zwycięstwa tego obozu w wyborach parlamentarnych. Po dojściu do władzy zaczęła się polityka populizmu, ataki na prawa i swobody obywatelskie, dopuszczono się poważnego naruszenia Konstytucji RP, a rząd poszedł w swoim kierunku zamknięty na głos społeczeństwa. Jednocześnie obóz opozycji podjął się prób zatrzymania marszu PiS, jednak próby te skończyły się fiaskiem i dodatkowo doprowadziły do polaryzacji społeczeństwa. Konserwatywne, populistyczne rządy stały się natomiast przyczyną nasilenia kolejnej fali nacjonalizmu i faszyzmu. Polskie społeczeństwo zostało podzielone. Środowiska postępowe uległy dalszemu rozbiciu, co dodatkowo wzmocniło obóz rządowy oraz grupy nacjonalistyczne. Pozycja Polski w świecie częściowo stopniała, polityka zagraniczna rządu przyczyniła się do izolowania Polski w Unii Europejskiej. W ostatnim czasie rząd wykazał się arogancją i pogardą wobec rodziców osób z niepełnosprawnością, co tylko potwierdziło, iż konserwatyści i populiści nie są ludźmi, którym zależy na społeczeństwie, na losie każdego człowieka, lecz wyłącznie na własnych interesach. Można byłoby wypunktować działania rządu uderzające w społeczeństwo polskie, jak również w interes Polski.

Spoglądając jednak na środowiska postępowe, które są nadzieją na pokonanie polityki populizmu i skrajnego konserwatyzmu, nie można dostrzec żadnej znaczącej siły mogącej zakończyć trwający w kraju marazm i faktycznie zjednoczyć oraz zaktywizować Polaków. Problemem ku temu jest to, iż liderzy ugrupowań politycznych patrzą na politykę jako źródło korzyści, a nie w kierunku reform i realnej zmiany oraz odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa. Polska jest zablokowana przez populistyczny rząd, rywalizację i żądzę zysków liderów partii politycznych oraz brak jakichkolwiek reform, które pozwoliłyby uczynić z Polski kraj perspektyw na rozwój oraz uzdrowić chorującą i przechodzącą obecnie poważny kryzys demokrację w Polsce. Blokada ta nie zostanie złamana przez istniejące obecnie ugrupowania polityczne, ponieważ nie ma w Polsce siły, która opierałaby się na dialogu, dążeniu do godnego reprezentowania społeczeństwa oraz bycia faktycznym głosem społeczeństwa polskiego. Polska potrzebuje, aby to zorganizowane społeczeństwo zbudowało nowy ruch polityczny, który wykroczy ponad podziały w celu budowy państwa przyjaznego dla wszystkich, w pełni demokratycznego, z silną, innowacyjną gospodarką oraz wzmocnionymi swobodami obywatelskimi, prawami politycznymi społeczeństwa oraz umacniającego swoją pozycję na arenie międzynarodowej. Ruchu, który byłby w stanie zatrzymać marsz populistów, nacjonalistów oraz skrajnie konserwatywnych środowisk.

Ta zorganizowana siła polityczna społeczeństwa polskiego byłaby w stanie doprowadzić do potrzebnych reform Rzeczypospolitej, a także skończyć z polityką partyjniactwa i populizmu wyciągając kraj z marazmu oraz oddając go z powrotem społeczeństwu. Odparcie fali populizmu, nacjonalizmu i skrajnego konserwatyzmu będzie możliwe wtedy, gdy powstanie ruch będący obywatelską alternatywą.

Poprzedni artykułMamy nowy świat, ale nie mamy nowego ładu światowego
Następny artykułPrawa człowieka w polityce Stanów Zjednoczonych
Dawid Wiktor
Dawid Wiktor - aktywista działający na rzecz praw człowieka i praw cyfrowych. Zwolennik przejrzystości instytucji, reformy prawa autorskiego oraz wolności mediów. Członek ruchu obywatelskiego Nowa Alternatywa. Na co dzień zajmuje się informatyką głównie pracując przy projektach. Dodatkowo pasjonat nowych technologii, literatury oraz sztuki uważający również, iż technologia powinna być wykorzystywana do poprawy jakości życia. Aktywnie uczestniczył m.in. w europejskiej inicjatywie obywatelskiej przeciwko TTIP i CETA, a także zaproponował zmiany w europejskiej dyrektywie dotyczącej e-prywatności w trakcie trwania konsultacji związanych z jej nowelizacją. W swoich tekstach podejmuje tematy wolności informacji, praw człowieka, swobód obywatelskich, aktywizmu oraz spraw społeczno-politycznych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here