Portrety radnych Łodzi 2006-2010 – cz. 2

8
<Poniżej opisane osoby: John Godson, Bożenna Jędrzejczak, Tomasz Kacprzak, Karolina Kępka, Kazimierz Kluska, Michał Król, Elżbieta Królikowska-Kińska, Jerzy Loba, Anna Lucińska, Ewa Majchrzak, Barbara Masłowska>
Termin wyborów samorządowych jest już coraz bliższy. Dotychczas Łódź ma osiem kandydatur na fotel prezydenta tego miasta. Są nimi: Hanna Zdanowska (Platforma Obywatelska), Witold Waszczykowski (Prawo i Sprawiedliwość), Dariusz Joński (Sojusz Lewicy Demokratycznej), Adam Fronczak (Polskie Stronnictwo Ludowe), Paweł Frankowski (Samoobrona), Włodzimierz Tomaszewski (Łódzkie Porozumienie Obywatelskie), Zdzisława Janowska (Socjaldemokracja Polska) oraz Krzysztof Litwinowicz (Ruch Przełomu Narodowego). Wszystko może się jednak jeszcze na tym polu zmienić, zachęcam więc do zapoznania się z poniższą listą dotychczasowych radnych Łodzi (z kadencji 2006-2010). Pierwsza grupa radnych została opublikowana pod adresem: http://www.przegladdziennikarski.pl/polska/lodz/portrety-radnych-lodzi-2006-2010-cz-1/ , przyszedł więc czas na następne jedenaście osób.
 
·         John Abraham Godson (wcześniej Godson Onyekwere)
Klub: PO
Wiek: 40
Wykształcenie: wyższe, zarządzanie
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Doraźna Komisja ds. Rodziny i Pomocy Społecznej (wiceprzewodniczący)
– Komisja Edukacji
– Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
– Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
– Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
– Komisja Nagród i Odznaczeń
Inne informacje: urodził się i większość życia spędził w Nigerii; w 2000 roku otrzymał polskie obywatelstwo. Jest pastorem Kościoła Bożego w Chrystusie (chrześcijańskiego kościoła protestanckiego o charakterze zielonoświątkowym).
Największy sukces: „Inicjatorem jego (Instytutu Afrykańskiego – przyp. autor) powstania jest łódzki radny John Godson, pochodzący z Nigerii. To pierwszy i jak dotąd jedyny w Polsce Instytut Afrykański. Jego celem jest promowanie współpracy między Polską i krajami Czarnego Kontynentu”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: Radni wciąż myślami są na plażach! Na pierwszej po wakacjach sesji nie palili się do pracy! Atmosfera od początku była piknikowa.  Zaczęło się od prasówki i przeglądania stron w Internecie. John Godson (40 l.) zerkał co nowego na portalu społecznościowym”. Źródło: Fakt.pl
 
·         Bożenna Jędrzejczak
Klub: PiS
Wiek: 59
Wykształcenie: teatrologiczne, muzealnicze
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
– Komisja Kultury (wiceprzewodnicząca)
– Komisja Nagród i Odznaczeń
– Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
– Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
Inne informacje: pracuje w Teatrze Nowym
Największy sukces: „Handlowcy z ulicy Zachodniej, którzy od kilku miesięcy zamiast klientów oglądają robotników w pomarańczowych kamizelkach, nie mają już siły. Sprawą handlowców z Zachodniej zajęła się radna Bożena Jędrzejczak z PiS. – Przygotowujemy projekt uchwały, która jakoś wynagrodzi przedsiebiorcom okres remontu, przez który ich obroty znacznie spadły – mówi radna. – Może będzie już gotowy na kolejną sesję rady miejskiej”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: „Zabiera głos rzadko i zwykle tylko w sprawach kultury. Mało wyrazista, zbyt spolegliwa, nie wykorzystuje swojej wiedzy”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Tomasz Kacprzak
Klub: PO
Wiek: 32
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
– Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
– Komisja Rewizyjna
Inne informacje: przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
Największy sukces: „Wywalczył tańsze bilety MPK na czas remontów ulic, później pilnował, by władze miasta nie wprowadziły podwyżki”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: „Bardziej skomplikowana i pełna niedomówień jest sprawa Tomasza Kacprzaka, który podczas spotkania PO miał powiedzieć: „Magin powinien wracać do Zgierza kozy pasać”. – Spotkania dotychczas nie były nagrywane, więc relacje są bardzo rozbieżne. (…)Tomaszowi Kacprzakowi grozi pouczenie, zawieszenie lub w najgorszym wypadku usunięcie z partii”. Źródło: Halolodz.pl
 
·         Karolina Kępka
Klub: PO
Wiek: 23
Wykształcenie: średnie (studentka)
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (przewodnicząca)
– Komisja Kultury
– Komisja Nagród i Odznaczeń
Inne informacje: była asystentką Cezarego Grabarczyka
Największy sukces: brak informacji*
Największa wpadka: „Ponoć nie ma czasu na radę, bo studiuje i to na dwóch kierunkach. To po co startowała w wyborach?” Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Kazimierz Kluska
Klub: PiS
Wiek: 65
Wykształcenie: średnie techniczne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Kultury
– Komisja Ładu Społeczno-Prawnego (wiceprzewodniczący)
– Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
– Komisja Sportu i Rekreacji
Inne informacje: działacz katolicki i solidarnościowy
Największy sukces: „Kolejna ulica w Łodzi ma mieć zmienioną nazwę. Radny PiS Kazimierz Kluska zgłosił projekt, by ul. Janka Krasickiego (młodzieżowego działacza
komunistycznego zastrzelonego podczas okupacji) na Górnej przemianować na ul.
bł. Rafała Chylińskiego (żyjący w XVIII w. franciszkanin, pochowany w łódzkich
Łagiewnikach)”. Źródło: Gazeta.pl
Największa wpadka: „Kiedyś miał odwagę przyznać, że brakuje mu doświadczenia. Zamienił klub radnych PiS na KRO i tak się własną odwagą przeraził, że bał się to komentować”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Michał Król
Klub: PiS
Wiek: 37
Wykształcenie: wyższe prawnicze
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Doraźna Komisja ds. Rodziny i Pomocy Społecznej
– Komisja Nagród i Odznaczeń
– Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (wiceprzewodniczący)
– Komisja Sportu i Rekreacji
Inne informacje: specjalista w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Największy sukces: „Jest głównym specjalistą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: „Zakochany w sobie… z wzajemnością. Nieporozumienie”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Elżbieta Królikowska-Kińska
Klub: PO
Wiek: 54
Wykształcenie: wyższe fizyczne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Edukacji (przewodnicząca)
– Komisja Finansów, Budżetu i Polityki Podatkowej
– Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
– Komisja Nagród i Odznaczeń (wiceprzewodnicząca)
– Komisja Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej
– Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Inne informacje: dyrektor Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1.
Największy sukces: „– Jest już tradycją, że ja i radna Elżbieta Królikowska-Kińska pilotujemy akcję edukacyjną uświadamiającą, że nie wolno pozbywać się zwierząt na czas wakacyjnych wyjazdów – mówił radny Tadeusz Morawski”. Źródło: Halolodz.pl
Największa wpadka: „Konferencje z kolegami z partii, nic od siebie”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Jerzy Loba
Klub: PiS
Wiek: 53
Wykształcenie: wyższe fizyczne i filozoficzne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Kultury
– Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (przewodniczący)
– Komisja Promocji Miasta i Współpracy Zagranicznej
– Komisja Sportu i Rekreacji
Inne informacje: agent firm z branży tekstylnej
Największy sukces: „Na środowej sesji radni zdecydują m.in. o ogłoszeniu przetargu dla firm, które będą sprzedawać bilety okresowe. (…) Jerzy Loba, przewodniczący komisji planu, zapewnia, że radni będą obradować do skutku, czyli aż uporają się ze wszystkimi 600 uwagami łodzian”. Źródło: Dzienniklodzki.pl
Największa wpadka: „Głosuje jak partia każe, sporadycznie się odzywa. Marnuje własny czas i to na własne życzenie”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Anna Lucińska
Klub: PiS
Wiek: 53
Wykształcenie: wyższe geograficzne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Doraźna Komisja ds. Rodziny i Pomocy Społecznej
– Komisja Edukacji
– Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska (przewodnicząca)
– Komisja Planu Przestrzennego, Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
Inne informacje: pracowała jako nauczycielka
Największy sukces: „Projekty uchwał ma zawsze przeczytane i przeanalizowane, pytania zadaje na temat. Nie boi się głosować wbrew swojej partii”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: brak informacji*
 
·         Ewa Majchrzak
Klub: Lewica
Wiek: 41
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Edukacji
– Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta (wiceprzewodnicząca)
– Komisja Kultury (wiceprzewodnicząca)
Inne informacje: kierownik Ośrodka Kultury Lutnia
Największy sukces: „W związku z brakiem działania od 8 lat ze strony Urzędu Miasta Łodzi w zakresie realizacji potrzeb planistycznych i wieloletnią dewastacją przestrzeni zabytkowej XIX-wiecznej Łodzi, po kilku miesiącach współpracy z Biurem Rady Miejskiej, przy poparciu przedstawicieli trzech klubów Rady Miejskiej (Krzysztof Piątkowski – PiS, Bartosz Domaszewicz – PO, Ewa Majchrzak – Lewica), zostało wypracowanych społecznie 9 projektów uchwał Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia MPZP dla obszarów historycznych Łodzi”. Źródło: Skyscrapercity.com
Największa wpadka: „Zupełnie niewidoczna, choć wiedzy i zdrowego rozsądku jej odmówić nie można”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
·         Barbara Masłowska
Klub: PiS
Wiek: 69
Wykształcenie: wyższe chemiczne
Odpowiedzialny za/ pracujący w komisjach:
– Komisja Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej (wiceprzewodnicząca)
– Komisja Jednostek Pomocniczych Miasta
– Komisja Ładu Społeczno-Prawnego
– Komisja Ochrony i Kształtowania Środowiska
Inne informacje: brak*
Największy sukces: „Działaczka solidarnościowa”. Źródło: Naszemiasto.pl
Największa wpadka: „Radna z przypadku, z nudów, braku innych pomysłów na życie”. Źródło: Naszemiasto.pl
 
Zapraszam do przeczytania opisu kolejnych jedenastu radnych: http://www.przegladdziennikarski.pl/polska/lodz/portrety-radnych-lodzi-2006-2010-cz-3/
 
______________
*W przypadku znalezienia informacji uzupełniającej powyższy spis, bardzo proszę o kontakt.
 
Zdjęcia pobrane ze strony UMŁ bip.uml.lodz.pl/

8 KOMENTARZE

  1. Great post. I used to spend alot of my time yachting and being involved in games. It was quite possible the most memorable time of my young life and your blog really brought back me of that time. Thank You

  2. prosze sprawdzic faktyczne wyksztalcenie Pana Onyekwere,uwazam ze kilka kursow interenetowych i kupione rowniez przez internet dyplomy, nie daja wyzszego wyksztalcenia.Wedlug mnie to oszust,zerujacy na ludzkiej naiwnosci, robiacy wokol siebie duzo wrzawy.

    Leslaw Dobrzanski

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here