Polska wprowadzi związki partnerskie? Wypowiedzi posłów

0

zwiazki partnerskie w europieNiewykluczone, że obecna koalicja rządząca jednak dotrzyma słowa i ugnie się pod oczekiwaniami organizacji pozarządowych i sporej części społeczeństwa, głosując za tym, by Sejm obecnej kadencji zajął się projektem ustawy SLD o związkach partnerskich. Sojusz złożył projekty na początku roku 2013, ale dopiero w tym miesiącu skierowano je do pierwszego czytania.

Głosowanie zostanie przeprowadzone 26. maja od godziny 11:00. W zeszłym roku posłowie (m.in. głosami PO) nie chcieli wprowadzić do porządku obrad tematu związków partnerskich. Czy tym razem będzie inaczej, a Ewa Kopacz zrealizuje swoją obietnicę, że „projekt o związkach partnerskich jeszcze do końca kadencji pojawi się na sali obrad” i odbędzie się chociaż pierwsze czytanie ustawy?

[Aktualizacja 26.05.2015: Niestety, również i tym razem, aż 45 posłów PO zagłosowało przeciwko ustawie, a 23 posłów PO wstrzymało się od głosu, co ostatecznie pogrzebało temat w tej kadencji Sejmu. PiS, ZP i PSL zagłosowały jednomyślnie przeciwko związkom partnerskim, a SLD i RP – jednomyślne „za” związkami. Premier Ewa Kopacz, komentując to wydarzenie, uznała: „Nasza ustawa nie trafiła do laski marszałkowskiej. Ten temat będzie realizowany, podejrzewam, w następnej kadencji”…]

Co ciekawe, Polska staje się coraz bardziej osamotnionym krajem w tej kwestii w gronie członków Unii Europejskiej. Jak widać na załączonej mapie, pod względem legalizacji związków partnerskich Polska stoi w jednym szeregu m.in. z Białorusią, Ukrainą, Mołdawią, Bułgarią, Serbią czy Czarnogórą. Czy rzeczywiście chcemy być postrzegani na równi z tymi państwami?

Na świecie nie tylko związki partnerskie, ale i małżeństwa jednej płci można zawierać w następujących krajach: Holandia, Belgia, Hiszpania, Kanada, RPA, Norwegia, Szwecja, Portugalia, Islandia, Argentyna, Brazylia, Francja, Urugwaj, Nowa Zelandia, Luksemburg, Stany Zjednoczone, Meksyk, Wielka Brytania, Słowenia, Irlandia i Finlandia (od 2017). Dla przykładu w Wielkiej Brytanii związki i małżeństwa homoseksualne wprowadził premier James Cameron – lider Partii Konserwatywnej.

Specjalnie dla „Przeglądu Dziennikarskiego” w kwestii związków partnerskich wypowiedzieli się posłowie różnych opcji politycznych. Każdy z nich został poproszony o odpowiedź czy zagłosuje za związkami partnerskimi i przedstawionym projektem ustawy oraz o krótkie uzasadnienie swojej decyzji. Oto ich wypowiedzi:

Anna Bańkowska, SLD:
Tak, będę głosować za ustawą o związkach partnerskich. Uważam, że te kwestie powinny być już dawno uregulowane, zarówno w odniesieniu do związków hetero i homoseksualnych.

Artur Górski, PiS:
Oczywiście, że nie poprę projektu legalizującego związki partnerskie, gdyż uważam, że będzie bardzo szkodliwy dla Polaków, zgubny dla tradycyjnego modelu rodziny, sprzeczny z bliskimi mi wartościami chrześcijańskimi. Po poparciu tego projektu po śmierci trafił bym zapewne do piekła, a moim celem ostatecznym jest trafienie do Królestwa Niebieskiego.

Jadwiga Zakrzewska, PO:
Nie, nie!

Jerzy Fedorowicz, PO:
W sprawie związków: nie czytałem jeszcze projektu ustawy. Myślę, że odbędzie się poważna dyskusja na ten temat. Będę w niej uczestniczył.

Barbara Bartuś, PiS:
Jestem przeciwna legalizacji związków tzw. partnerskich. Już dawałam temu wyraz w głosowaniach. Nic w moim stanowisku się nie zmienia. Konstytucja RP mówi o ochronie prawnej małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Arkadiusz Litwiński, PO:
Jutro Sejm będzie jedynie rozstrzygał o ewentualnym dodaniu tej kwestii do porządku obrad najbliższego posiedzenia. Osobiście nie uważam, by było to zasadne, choćby z uwagi na napięty i tak porządek krótszego niż na ogół posiedzenia. Gdyby Sejm postanowił jednak o poszerzeniu porządku obrad, to co najwyżej odbędzie się tzw. pierwsze czytanie, w trakcie którego mogą być zgłaszane wnioski o odrzucenie go w już w pierwszym czytaniu. W takim przypadku sposób swojego głosowania uzależniam od deklaracji projektodawców co do gotowości modyfikowania ich projeku. Nie wykluczam więc dalszych prac nad projektem, jeśli prawdopodobna bedzie jego modyfikacja. Rozumiejąc potrzebę uregulowania jasno tego zagadnienia, nie podzielam opini o zasadności traktowania tego typu stosunków prawnych inaczej niż jako umów cywilnoprawnych  podlegających rejestracji przez Państwo. Nie ma powodów, by nadawać takim związkom charakter quasimałżeństw.

Sławomir Kłosowski, PiS:
Nie!

Witold Waszczykowski, PiS:
Nie zagłosuję za formalizacją związków partnerskich.

26.05.2015:

Andrzej Orzechowski, PO:
Dzisiejsze głosowanie będzie dotyczyło wprowadzenia prowadzenia projektu do porządku obrad, czyli do pierwszego czytania. Będę głosował za skierowaniem projektu do debaty. (…)  [godzinę później – przyp. red.] Po dyskusji jednak się wstrzymuję.

Marek Rząsa, PO:
Mimo, że jestem posłem z Podkarpacia, regionu znanego z konserwatywnych postaw jego mieszkańców, podobnie jak to czyniłem dotychczas, będę głosował za uzupełnieniem porządku dziennego o projekty ustaw o związkach partnerskich. Pragnę wykazać się zrozumieniem dla dużej grupy naszych obywateli, którzy chcieliby uregulowania i usankcjonowania pewnych ich praw wynikających z decyzji o przeżyciu życia z drugą osobą, niekoniecznie w związku małżeńskim. I abstrahuję w tym miejscu od płci tychże osób, bowiem proponowane regulacje nie dotyczą tylko osób homoseksualnych. Dla mnie zawsze liczą się ludzie, problemy które ich dotykają i skuteczne sposoby ich rozwiązania.

Małgorzata Niemczyk, PO:
Zawsze byłam za wolnością naszych obywateli. Zawsze byłam za uregulowaniem związków partnerskich.

Teresa Piotrowska, PO:
W związku z tym, iż głosowanie odbywające się 26.05.2015 dotyczące związków partnerskich odbywało się w czasie posiedzenia Rady Ministrów, nie mogłam w nim uczestniczyć. Moje stanowisko w powyższej sprawie wyraziłam 18.12.2014 r. poprzez głosowanie „za” pracami nad ustawą o związkach partnerskich.

Michał Szczerba, PO:
Zagłosowałem za skierowaniem projektu do Komsji.

Agnieszka Pomaska, PO:
Jestem zwolennikiem przygotowania ustawy o związkach partnerskich. Prawo w Polsce powinno być tworzone także dla mniejszości. Będę głosowała za skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac.

Marcin Święcicki, PO:
Dzisiaj sejm odrzucił projekt SLD w sprawie związków partnerskich, niestety. Ja głosowałem, tak jak i w poprzednich przypadkach, za projektem. Pisałem o związkach partnerskich na moim blogu.

Piotr Chmielowski, SLD:
Tak. Związki partnerskie są formą relacji pomiędzy dwojgiem ludzi. Formalizacja związku daje bezpieczeństwo prawne i utrwala związek.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here