O trzech nowych książkach prof. Wojciecha Pomykało

0

Są nimi:

„Wizje człowieka przyszłości” (o tworzeniu historycznych i aktualnych podstaw kreacji wizji człowieka przyszłości)

„Wyścig gigantów” (pomiędzy CHRL i USA)

oraz

Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi w 90. rocznicę urodzin.

Wymieniona tu w kolejności, jako ostatnia – ma znamienny tytuł „WAŻNE WYBORY” i charakteryzuje życie oraz dorobek naukowy Autora.

Zatem od niej zacznę swoją „recenzję”, pragnąc przede wszystkim dołączyć do gratulacji dla Jubilata, wyrażonych przez koleżanki i kolegów zaliczających się do luminarzy polskiej nauki.

Nie sposób wymienić tu wszystkich wybitnych przedstawicieli różnych dziedzin nauki, z którymi Profesor przez długie lata współpracował (wśród nich są również nieżyjący już Jan Szczepański i Bogdan Suchodolski); wymienię kilkanaście osób, których teksty znalazły się w jubileuszowej księdze: Brunon Hołyst, Jerzy Jaskiernia, Longin Pastusiak, Władysław Szymański, Maria Szyszkowska, Witold Dobrołowicz, Walery Bebyk, Wojciech Huebner, Urszula Jeruszka, Mieczysław Kabaj, Stefan Opara, Kazimierz Pospiszyl, Józef Półturzycki, Zdzisław Sirojć i oczywiście sam Profesor Wojciech Pomykało.

Redakcją naukową tej „pysznej” (bo do czytania i myślenia) publikacji zajął się Zdzisław Sirojć!

Książka została znakomicie wydana i redakcyjnie opracowana przez Oficynę Wydawniczą ASPRA-JR! Brawo i ukłon dla jej inicjatorów, wydawcy, redaktora naukowego i dla autorów publikujących w niej swe interesujące ze wszech miar teksty.

Profesorowi Pomykało życzę zdrowia, długich lat życia i TAKIEJ WERWY, z jakiej jest powszechnie znany.

Bowiem nadal ma dużo planów, a przecież nie wygląda na swoje lata. Nie dałbym Mu więcej, jak 70!

Szczególnie życzę Mu (także w imieniu red. nacz. naszego magazynu – Pawła Rogalińskiego)

ZDROWIA i SPEŁNIENIA DALSZYCH ZAMIERZEŃ!

Podziwiam zresztą niezmiennie (a znamy się od dawna) Jego dorobek publikacyjny, który nieprzerwanie trwa od roku 1955! Od …”Ojca chrzestnego faszyzmu”, poprzez „Stanowiska Polaków wobec rewolucji październikowej w Rosji”, „Ideologii i światopoglądu w wychowaniu” czy „Sporu o ideał Polaka” do… no właśnie, do… wydanych dosłownie przed kilkoma tygodniami pozycji, o których dzisiaj piszę.

Druga książka (po Jubileuszowej), na którą chciałbym zwrócić uwagę – to

„Wizje człowieka przyszłości”.

Dotyczy ona, m.in. zagadnienia „Kształtowania człowieka w nowożytnej historii i jego skutków dla WSZYSTKICH I DLA KAZDEGO”!

Jest „Zarysem metodologii kształtowania wizji człowieka przyszłości!”

I jeszcze kilka słów o 3. – wydanej obecnie książce:

Zapytałem Autora, dlaczego podjął tematykę rywalizacji chińsko-amerykańskiej, o której ostatnio tak wiele się mówi? (Bo o tym jest ta książka).

Odpowiedział, że – Jego zdaniem – już wkrótce nastąpi wygranie tego współzawodnictwa przez Chińczyków.

– Czyżby naprawdę Panie Profesorze?

– Tak, gdyż nastąpiło załamanie dotychczasowych kierunków rozwoju człowieka, w związku z czym czeka nas ostatnia faza współzawodnictwa międzyustrojowego.

Zagadnienie to Wojciech Pomykało próbuje udowodnić na tle „Chińskiej Wiosny 1978 roku”, kreśląc metodologiczne podstawy kreacji wizji człowieka przyszłości, powołując się przy tym na „drogi i ścieżki rozwoju współczesnego człowieka w świetle doświadczeń osobistych”.

Całość zagadnienia Profesor ujął też – co ciekawe – z uwzględnieniem obecnej …roli koronawirusa i jego wręcz nieobliczalnych skutków!

Książka wzbudziła moje zainteresowanie, gdyż po raz pierwszy w sposób całościowy podjęty został problem, czy i na jakiej podstawie można i należy przewidywać kreacje człowieka przyszłości.

A ta problematyka nie jest dotąd szerzej podjęta w literaturze, zwłaszcza filozoficznej, pedagogicznej i ekonomicznej (z naukowego punktu widzenia) – stąd polecam książkę do przeczytania. Tym bardziej, iż jest pewną informacją, co w tej kwestii mają do zaoferowania Chińczycy?!

Ważne wybory, Księga Jubileuszowa dedykowana profesorowi Wojciechowi Pomykało w 90. rocznicę urodzin, red. naukowa Zdzisław Sirojć, s. 345, twarda oprawa, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021.

Wojciech Pomykało: Wizje człowieka przyszłości. Monografia, s. 310, br., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2020.

Wojciech Pomykało: Wyścig gigantów. Stan i wizja współzawodnictwa CHRL i USA, s. 246, br., Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2021.

Poprzedni artykułRafał Mokrzycki: „Night Songs” jest nocną wędrówką przez świat”. Wywiad
Następny artykuł„Psu na budę”, czyli o sztuce w przestrzeni publicznej
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here