Manipulacja językowa

1
Czym jest manipulacja? Warto w tym przypadku odwołać się do prof. Bralczyka:
Niemal wszystko, co mówimy i piszemy, może być przez nieżyczliwych nam słuchaczy i czytelników uznane za manipulacyjne. Wiele zachowań językowych osób, którym nie jesteśmy skłonni wierzyć i ufać, możemy podejrzewać o manipulację. Manipulacja dotyczy przede wszystkim nie środków, lecz relacji między nadawcą i odbiorcą, choć ujawniać się może w konkretnych zachowaniach[1].

Ponadto, manipulację językową definiuje się również jako ukryty i zamierzony przekaz[2], wykreowany przy użyciu m.in. eufemizmów, wyrazów wartościujących, zmiany znaczenia słów, schlebianiu odbiorcy, użyciu 1 osoby liczby mnogiej (w celu wywołania wrażenia identyfikowania się nadawcy z odbiorcą) oraz wielu innych środków językowych. Z uwagi jednak na pejoratywne nacechowanie tegoż terminu, językoznawcy nie zgadzają się, co do naukowości pojęcia manipulacja. W związku z wartościującym nacechowaniem słowa, badacz powinien używać go niezwykle ostrożnie i mieć na uwadze jego konotacje z daną oceną[3].

Kup moją książkę pt. "Jak politycy nami manipulują":
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 1: Zakazane techniki"
– "Jak politycy nami manipulują? Cz. 2: Przemowy w praktyce"


[1] J. Bralczyk, Manipulacja językowa [w:] Z. Bauer i E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, Kraków 2000, s. 249.

[2] J. Muszyński, Leksykon marketingu politycznego, Wrocław 2001, s. 97.

[3] I. Kamińska-Szmaj, Propaganda, perswazja, manipulacja…, op. cit., s. 25.

1 KOMENTARZ

  1. Witam!
    ten termin trzeba znać:manipulacja!
    bardzo dobrze, ze zostało ono tutaj poruszone, ponieważ z manipulacją spotykamy się w życiu codziennym.
    Prof.Bralczyk dokładnie wyjaśnia czego manipulacja dotyczy , ale przestrzega przed częstym używaniem samego słowa manipulacja!
    Uważam , że umiejętne zmanipulowanie, które nie przynosi szkody, a wręcz odnosi pozytywny skutek nie jest czymś nagannym!

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here