Jak wziąć rozwód kościelny?

0

Rozwód kościelny to tak zwane stwierdzenie nieważności małżeństwa. W kościele katolickim pojęcie rozwodu właściwie bowiem nie występuje. Jest to znacznie bardziej skomplikowany niż rozwód cywilny. Często wiążą się z nim także wyższe koszty. Jednak coraz więcej osób decyduje się na ten krok. Co jest potrzebne, by stwierdzić, że małżeństwo było nieważne już w chwili jego zawierania?

Najbardziej uznawanym powodem do stwierdzenia nieważności małżeństwa jest ukrywanie przez współmałżonka pewnych informacji jeszcze przed zawarciem związku. Może być to np. choroba psychiczna, alkoholizm czy bezpłodność.

Rozwód kościelny z adwokatem

Ostatnio wiele mówi się na temat uproszczenia całej procedury stwierdzenia nieważności małżeństwa. Także w Polsce wprowadzono możliwość „rozwodu kościelnego” z powodu niedojrzałości emocjonalnej w chwili zawierania małżeństwa. Procedura miałaby być dodatkowo uproszczona – sprawa nie przechodziłaby przez dwie instancje, tak jak dotychczas, ale była rozpatrywana tylko przez jedną. Na razie jednak do uzyskania nieważności małżeństwa konieczne są dwa wyroki, dlatego dobrze jest przedstawić niepodważalne dowody i wynająć doświadczonego adwokata kościelnego.

Materiał dowodowy na rozwód kościelny

By cały proces poszedł sprawnie i nie były potrzebne dodatkowe koszty (cały koszt może wynosić dwa tysiące lub nawet osiem tysięcy złotych – wiele zależy od długości trwania procesu i wynajętych adwokatów) warto zebrać wcześniej cały materiał dowodowy. W skład materiału dowodowego wchodzą zeznania świadków, prywatne listy, świadectwa lekarskie – wszystko, co może być pomocne przy potwierdzaniu przyczyny nieważności. Cały proces trwa zwykle dłużej, niż pół roku, ale podobnie jest w przypadku rozwodu cywilnego.

Rozwód w kościele może być dość kosztownym przedsięwzięciem, jednak nie musi. By nie inwestować w sprawę, która i tak nie zostałaby ukończona stwierdzeniem unieważnienia, warto jest skorzystać początkowo z darmowej porady. Rozmowa taka pozwoli ustalić, czy w ogóle są szanse na unieważnienie małżeństwa. Dopiero potem można zacząć inwestować w cały proces – niekiedy dobrym wyjściem jest zatrudnienie adwokata, który ma doświadczenie w sprawach cywilnych, jak i kanonicznych.

Przebieg rozwodu kościelnego

Po rozmowie na temat powodów, przez które ma być stwierdzona nieważność małżeństwa, można zasiąść do napisania skargi. Przykładowe wzory takich dokumentów można znaleźć na stronach diecezji. Arkusz można wypełnić samodzielnie lub już na tym etapie poprosić o pomoc adwokata. Warto pamiętać o tym, że kościół nigdy nie jest za unieważnieniem małżeństwa. Dlatego oprócz adwokatów stron na samym końcu procesu występuje tak zwany obrońca węzła (małżeńskiego), którego zadaniem jest przysłuchiwanie się procesowi i przestawienie wszelkich wątpliwości. Lepiej więc, by było ich jak najmniej, co ułatwi unieważnienie małżeństwa.

Bardzo często cały proces nie może się rozpocząć z dość błahych powodów, jak na przykład wniesienie skargi do nieodpowiedniego sądu. Najbardziej bezpieczne jest wniesienie skargi do sądu w diecezji, w której zawarty został związek małżeński. W innych przypadkach może być konieczne uzyskanie zezwolenia, poparte argumentacją – na przykład w przypadku gdy małżonkowie przebywają na stałe w innym miejscu. Cały proces unieważnienia może przebiegać szybciej, jeśli małżonkowie współpracują ze sobą, jednak nie ma to aż takiego znaczenia jak w przypadku rozwodu cywilnego. Jest nawet możliwość stwierdzenia nieważności małżeństwa bez obecności drugiego współmałżonka, jednak musi on zostać powiadomiony o procesie, co wiąże się z koniecznością ustalenia jego miejsca zamieszkania.

rozwód z klasą.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here