Jak nas widzą inni – pozycja Polski na świecie

0

Prawie trzy lata temu zamieściłem w „Głosie Weterana i Rezerwisty” komentarz  o miejscu Polski w Europie i w świecie. Układ sił w świecie jest układem dynamicznym, zmienia się. Dotyczy on także Polski. Warto więc przyjrzeć się jak zmieniła się pozycja naszego kraju zarówno w Europie jak i w świecie w ostatnich latach według wybranych wskaźników.

Pod względem obiektywnych wskaźników, a więc obszaru i liczby ludności nadal jesteśmy krajem średnim. Wśród ok. dwustu państw pod względem obszaru (312 685km2) zajmujemy 69 miejsce w świecie i 9 miejsce w Europie. Natomiast pod względem liczby ludności (38,6 mln) plasujemy się na 30 miejscu w świecie i 8 miejscu w Europie.

Inne wskaźniki społeczne, gospodarcze są dynamiczne i w swej większości  wykazują na umacnianie się miejsca Polski w międzynarodowym układzie sił. Oto kilka przykładów.

Według Eurostatu Polska jest ósmą gospodarką w Unii Europejskiej. W ostatnich latach pod względem PKB wyprzedziliśmy Belgię, w 2006 r. Austrię. Nasz udział w unijnym PKB wynosi 3 % przy ludności 7,5% ogólnej populacji UE.

Firma Brand Finance wycenia markę danego kraju traktując ją jak znak towarowy. Uwzględnia się przy tym m. in. takie wskaźniki jak dochód  PKB na głowę opinię o danym kraju poziom innowacji. Najwyżej wymieniono markę Stanów Zjednoczonych na 19,26 bln dolarów. Polska z wyceną 0,602 bln dolarów zajęła 20-te miejsce w świecie.

Polska pnie się coraz wyżej w rankingu wolności gospodarczej sporządzonej przez „The Heritage Foundation” i „Wall Street Journal”. Ranking uwzględnia m.in. korupcję, ochronę własności, regulacje rynku pracy, warunki prawne dla biznesu. W 2014 r. Polska sklasyfikowana została na  50. miejscu w tym rankingu zajęły: Hongkong, Singapur i Nowa Zelandia.

Polskie firmy mają mocną pozycję w Europie Środkowo-Wschodniej. Wśród 10 największych firm tego regionu połowę stanowią firmy polskie pod względem przychodu. Na pierwszym miejscu w regionie znajduje się PKN Orlen z przychodem w 2014 r. 25,5 mld dolarów. Natomiast wśród 500 największych firm w regionie, aż 170 to firmy polskie.

Polska awansuje również w rankingu konkurencyjności. Według rankingu World Economic Forum Polska poprawiła swoją pozycje z 43 miejsca w 2014 r. na 41 miejsce w roku bieżącym. Dobrze oceniono polskie wskaźniki makroekonomiczne. Gorzej natomiast oceniono Polskę pod względem jakości infrastruktury transportowej oraz prawa podatkowego.

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oceniła, że w Polsce żyje się najtrudniej wśród 34 krajów członkowskich. Tylko Turcję i Meksyk oceniono gorzej od Polski. Wskaźnik OECD uwzględniał m.in. takie kryteria jak: nierówności społeczne, poziom wydatków na politykę społeczną, duży odsetek osób zatrudnionych na umowach śmieciowych, wysokość wynagrodzeń.

Fundacja Bertelsmanna przygotowuje raporty o sprawiedliwości  społecznej państw unijnych. Ten wskaźnik uwzględnia m.in.: poziom ubóstwa, dostęp do edukacji, dostęp do służby zdrowia, różne formy dyskryminacji. Polska wśród 28 państw Unii Europejskiej sklasyfikowana została w 2014 r. na 18 miejscu, ale w stosunku do roku 2008 poprawiła swoją pozycję.

Pod względem płacy minimalnej istnieją ogromne rozpiętości w świecie. Np. w Bułgarii wynosi ona 191 euro, w Słowenii 791 euro, w Wielkie Brytanii 1510 euro, a Luksemburgu 1923 euro. W Polsce natomiast 418 euro.

Szwedzka firma badawcza Health Powerhouse krytycznie oceniła stan służby zdrowia w Polsce na tle innych krajów europejskich. Wśród 36 krajów zajęliśmy odległe 31 miejsce. Tę niską pozycję zawdzięczamy m.in. długiem oczekiwaniu na leczenie raka, na wizytę u specjalisty, na terapię a także brak profilaktyki w leczeniu uzależnienia od papierosów i alkoholu. Szwedzka firma wskazała także na przypadki w Polsce występowania zakażenia w szpitalach.

Istnieją również pomiary postaw społeczeństw państw europejskich wobec Unii Europejskiej oraz mniejszości religijnych i etnicznych. Otóż według sondażu amerykańskiego Pew Research Center Polacy mają najlepszą (72%) opinię o Unii Europejskiej. Równocześnie razem z Włochami przodujemy w antysemityzmie i negatywnym stosunku do muzułmanów.

Poprzedni artykułPowiew zmian na lewicy
Następny artykułOkrucieństwa Guantanamo
Longin Pastusiak
Prof. dr hab. Longin Pastusiak - politolog, amerykanista. Ukończył studia na Wydziale Dziennikarskim Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Wydziale Spraw Międzynarodowych University of Virginia w Stanach Zjednoczonych. W latach 1963-1993 pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Od 1978 r. profesor nadzwyczajny, a od 1986 r. profesor zwyczajny. W latach 1994-2005 Profesor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985 -1988 Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Poseł Ziemi Gdańskiej w Sejmie I, II, III kadencji (1991-2001). Wiceprzewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu RP oraz przewodniczący stałych delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO oraz do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii zachodnioeuropejskiej W latach 2002-2004 wiceprezydent Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W latach 2001-2005 marszałek Senatu V kadencji. Profesor w Akademii Finansów oraz w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie. Obecnie jest profesorem w Akademii Finansów i Biznesu Vistula, gdzie jest Dyrektorem Instytutu Spraw Społecznych i Stosunków Międzynarodowych. Prof. Longin Pastusiak wykładał na uczelniach polskich i zagranicznych. Doctor honoris causa uczelni polskich i zagranicznych. Prof. dr hab. Longin Pastusiak jest autorem ponad 700 publikacji naukowych w tym ponad 90 książek. W 2015 r ukazały się następujące książki prof. L. Pastusiaka: * Polacy w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, Bellona, Warszawa 2015. * Prezydenci USA w anegdocie. Od Trumana do Obamy, Bellona, Warszawa 2015. * Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza “Adam”, Warszawa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here