Czy Polska pomija niewygodne dla kraju kwestie praw człowieka?

0

Odbywa się w Warszawie, rokrocznie od kilku lat, międzynarodowa Konferencja poświęcona prawom człowieka. Jej organizatorem jest przede wszystkim Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Prawa, Ekonomii i Administracji) wraz ze Stowarzyszeniem Parlamentarzystów Polskich (dzięki temu odbywa się ona w gmachu Sejmu i w salach Senatu RP), a duszą całego przedsięwzięcia jest b. minister sprawiedliwości, prof. zw. dr hab. Jerzy Jaskiernia.

Chciałbym pochwalić Konferencję, która jak zwykle zgromadziła w tym roku kilkaset osób, które obradowały nie tylko plenarnie, ale też w kilkunastu panelach dyskusyjnych (jednemu z nich miałem zaszczyt przewodniczyć).

Konferencja potwierdza, że szczególnie młodzi ludzie, którzy stanowią wśród uczestników zdecydowaną większość (także z zagranicy, zwłaszcza z krajów dawnego Wschodu) – są „głodni” rozmów na temat standardów praw człowieka u nas, w Europie i gdzie indziej. Konferencja jest sukcesem naukowym i organizacyjnym, dobrze świadczącym o Polsce i o naszym wkładzie w ogólny dorobek tego istotnego dla praworządności i demokracji czynnika. Ale daleko pod tym względem do ideału, bo uniwersalnych rozwiązań nie ma. W szczegóły nie będę się wdawał, gdyż można je znaleźć na stronach internetowych Konferencji.

„Boli” mnie jednak, że Polska, jako aktywny członek Unii Europejskiej nie przystąpiła do tej pory do wielu konwencji, czyli umów międzynarodowych chroniących prawa człowieka! Dlatego – korzystając z okazji, chciałbym się o te niepodpisane dotąd konwencje upomnieć i zapytać tych, którzy za to odpowiadają, dlaczego do tej pory Polska ich nie ratyfikowała? Czyżby próbowano w ten sposób świadomie pominąć pewnie niewygodne dla kraju kwestie praw człowieka? Pragmatyzm w tym zakresie nie jest wskazany i przeciwko takiemu traktowaniu chciałbym zaprotestować! (Chyba, że ktoś wytłumaczy mi na tych łamach, dlaczego tak się dzieje i przekona, że są uzasadnione powody ich nieakceptowania?! Tym bardziej, że WSZYSTKIE przepisy powstawały przecież z naszym udziałem, były szeroko dyskutowane i konsultowane wśród krajów członkowskich Unii.

Przy okazji chciałbym postulować o wprowadzenie do programu szkolnego (także studiów) przedmiotu nauczania dotyczącego rozumienia i przestrzegania standardów w zakresie praw człowieka. Aby kolejne pokolenia Polaków wychowywały się w duchu ich poszanowania i odpowiedzialności za tworzone w tym zakresie prawo.

Konferencja kipi od idei, pomysłów, refleksji, które przetworzone w działanie mogłyby być najlepszym gwarantem ochrony praw człowieka.

Wielką wartością Konferencji (obok książek, które co roku dokumentują jej dorobek) – jest ciągłe przypominanie nam wszystkim i każdemu z osobna o istocie tego niezwykle ważnego zagadnienia.

Nadto pragnę pochwalić Konferencję za nieustanne inspirowanie w tej dziedzinie badań naukowych , za realizowaną podczas obrad zasadę dialogu i swobodnego wyrażania opinii; za podejmowanie działań w kierunku stworzenia „systemu”, a także „katalogu” uniwersalnych praw człowieka.

Poza tym wielką zaletą konferencji (co chciałbym podkreślić jeszcze raz) jest MŁODOŚĆ, bo przyjeżdżają na nią młodzi naukowcy i to szczególnie dzięki nim będą mogły rozwijać się takie pojęcia jak GODNOŚĆ, SZACUNEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ. Żeby nikt na świecie nie był dyskryminowany z jakiejkolwiek przyczyny.

I ostatnia kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę – to zagrożenie dla trwającego obecnie procesu zjednoczeniowego w Europie, który to proces uważam za jeden z najważniejszych we współczesnych stosunkach międzynarodowych. Dlaczego? Bo jest przede wszystkim wielką szansą dla pokoju w Europie, ale też i na świecie.

Dlatego m.in. tegoroczna Konferencja obradowała pod hasłami: 70. rocznicy powstania Rady Europy i 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Poprzedni artykułLiga Mistrzów: Angielski finał – Niech wygra lepszy!
Następny artykułMateusz Majak: Liga Mistrzów jest absolutnie najpiękniejsza
Karol Czejarek
Karol Czejarek, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa; magister filologii germańskiej, tłumacz przysięgły z języka niemieckiego; członek Związku Literatów Polskich; profesor nadzwyczajny b. Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, wieloletni adiunkt - kierownik po. Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego; nauczyciel mianowany j. niemieckiego w szkołach średnich; przedstawiciel stowarzyszenia „ost-west-forum Gut Goedelitz” w Warszawie. Inicjator i redaktor (wspólnie m.in. z Tomaszem Pszczółkowskim), Biografii polsko-niemieckich pt. „Historia pamięcią pisana”, „Polska między Niemcami a Rosją” oraz Redaktor „Dzieł zebranych Hansa Hellmuta Kirsta”. Autor książek: „Nazizm, wojna i III Rzesza w powieściach Hansa Hellmuta Kirsta”, monografii o Annie Seghers, antologii niemieckich pisarzy wojennych pt. „Sonata wiosenna”, gramatyki niemieckiej „Dla ciebie” (wspólnie z Joanną Słocińską), oraz spolszczenia (z synem Hubertem) „Collins German Grammar” i „Collins Verb Tables” (przy współudziale Ewy Piotrkiewicz-Karmowskiej). Współautor publikacji „Polen – Land und Leute” oraz albumów „Polska” i „Szczecin”. Członek Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji nt. „Praw człowieka” w Sejmie RP Przełożył z j. niemieckiego m.in. Georga Heyma, Guentera Kunerta, Hansa Hellmuta Kirsta, Hansa Walldorfa, Christy Grasmeyer, Heinera Muellera. Wykładał m.in. Historię literatury niemieckiej, Metody nauczania j. obcych, Problematyka UE i Globalizacji oraz prowadził ćwiczenia m.in. ze sztuki tłumaczenia i znajomości praktycznej j. niemieckiego. Również (na UW, jak i AH w Pułtusku) – seminarium magisterskie. Autor licznych artykułów i recenzji; aktualnie zastępca red. nacz. Przeglądu Dziennikarskiego. Przed rokiem 1990 – m.in. kierownik księgarni, sekretarz Szczecińskiego Towarzystwa Kultury, dyr. Wydziału Kultury PWRN w Szczecinie; dyrektor Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, dyr. Departamentu plastyki w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyr. Wydziału Kultury Urzędu m.st. Warszawy i Dyr. dep. Książki MKiS.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here