Akcenty brytyjskie: Estuary English (New London Voice)

0

Hybryda Cockney oraz RP, znana również jako New London Voice, charakteryzuje się przede wszystkim ciemnym /l/, lecz nie w tak skrajnej postaci[1] jak w przypadku Cockney. W słowach takich jak pool oraz full wykorzystywany jest więc dźwięk /?/[2]. Powszechne zwarcie krtaniowe, powodujące glottalizację, powoli zyskuje w niektórych wyrazach miano cechy standardowej, np. Gatwick, little, Scotland, network[3][4]. Zamiast starannej wymowy /t/ oraz /p/ lub /k/, występuje tam /?/. Powszechne jest również wspomniane wcześniej pominięcie /j/[5]. Poza wyżej wspomnianymi, Estuary English nie posiada więcej stałych cech, a jego charakter opiera się na mieszaniu elementów wymowy Received Pronunciation oraz Cockney. Oznacza to, że osoby używające New London Voice stosują często code switching[6] (nazywane również: code shifting), czyli każde ze słów mogą wymówić w dwojaki sposób, w zależności od kontekstu i nastroju mówcy[7]. Estuary English zyskuje obecnie na Wyspach coraz szersze grono zwolenników[8] i niewykluczone, że w przyszłości stanie się obowiązującym standardem również na brytyjskich salonach[9]. Więcej na ten temat w e-książce „British Accents: Cockney, RP, Estuary English” http://www.przegladdziennikarski.pl/jezyki-obce/english/e-book-british-accents-cockney-rp-estuary-english/[1] Obecne następuje proces wokalizacji tego dźwięku.

[2]J. Wells, Whatever happened to Received Pronunciation? [w:] C. Medina, P. Soto (red.), II Jornadas de Estudios Ingleses, Jaén 1997, s. 27.

[3]J. Wells, Accents in Britain today [w:] E. Waniek-Klimczak, P. James Melia (red.), Accents and Speech in Teaching English Phonetics and Phonology. EFL Perspective, Frankfurt 2002, s. 23.

[4] Choć wciąż istnieją słowa, w których /t/ jest wymawiane, np. costly, roast beef.

[5]P. Stockwell, Sociolinguistics…, op. cit., s. 40.

[6] W tym przypadku zmiana z wymowy RP na Cockney i w przeciwną stronę, wielokrotnie podczas swojej wypowiedzi.

[7]J. Przedlacka, Estuary English and RP: Some Recent Findings, Warszawa 2001, s. 36.

[8] J. Przedlacka, Estuary English?, Frankfurt 2002, s. 17.

[9] http://www.independent.co.uk/news/language-estuary-english-engulfs-a-nation-1197104.html, 21.12.2010.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here