W jaki sposób wspólnicy podejmują decyzje w spółce cywilnej?

0
338

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej z pewnością interesuje Cię też sposób podejmowania decyzji w ramach spółki. W końcu w spółce nie będziesz już działał sam, lecz ze wspólnikami. Naturalną konsekwencją tego wydaje się być konieczność konsultowania decyzji z pozostałymi wspólnikami i ucieranie wspólnego stanowiska. Ale czy jest tak naprawdę? Czy każda decyzja musi być konsultowana z pozostałymi wspólnikami? A jeżeli tak to w jaki sposób się to odbywa?

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem spółki cywilnej z pewnością interesuje Cię też sposób podejmowania decyzji w ramach spółki. W końcu w spółce nie będziesz już działał sam, lecz ze wspólnikami. Naturalną konsekwencją tego wydaje się być konieczność konsultowania decyzji z pozostałymi wspólnikami i ucieranie wspólnego stanowiska. Ale czy jest tak naprawdę? Czy każda decyzja musi być konsultowana z pozostałymi wspólnikami? A jeżeli tak to w jaki sposób się to odbywa?

Pierwszą rzeczą, o której powinieneś wiedzieć odnośnie sposobu podejmowania decyzji w spółce jawnej jest to, że czynności z tego zakresu określa się mianem „prowadzenia spraw spółki”. Jak wskazuje ekspert Wojciech Rudzki, autor bloga o spółce cywilnej, „jako prowadzenie spraw spółki rozumiemy podejmowanie wszystkich decyzji dotyczących każdego aspektu funkcjonowania spółki, a ten jest ograniczony celem gospodarczym określonym w umowie spółki”.

Kolejną informacją, którą powinieneś sobie przyswoić jest to, że Kodeks cywilny określa 3 zakresy spraw, które mieszczą się w pojęciu „prowadzenie spraw spółki. Należą do nich „zwykłe sprawy spółki”, „sprawy przekraczające zwykłe sprawy spółki” oraz „sprawy nagłe”. W zależności od tego, do której z kategorii wskazanych przed chwilą zostanie zakwalifikowana dana decyzja do podjęcia, to konieczne będzie podjęcie tej decyzji w odpowiedni sposób.

Zwykłe sprawy spółki” mogą być prowadzone samodzielnie przez każdego wspólnika. Jak wyjaśnia Wojciech Rudzki „zwykłe sprawy powinny być rozumiane jako sprawy związane z codzienną działalnością spółki cywilnej, w związku z czym w przypadku każdej spółki cywilnej mogą być one rozumiane inaczej”. Należy jednak pamiętać, że samodzielne podejmowanie decyzji może być w bardzo prosty sposób zablokowane przez innych wspólników – wystarczy, że którykolwiek z pozostałych wspólników złoży sprzeciw co do prowadzenia tych spraw przez wspólnika.

Sprawy przekraczające zwykłe sprawy spółki” to sprawy o większym ciężarze gatunkowym niż wspomniane przed chwilą zwykłe sprawy spółki. W związku z tym, podjęcie decyzji w sprawie wchodzącej w zakres tego pojęcia możliwe jest po wcześniejszym podjęciu uchwały w tej sprawie przez wszystkich wspólników spółki. Tak jak miało to miejsce w poprzednim przypadku nie jest możliwe abstrakcyjne ustalenie jakie sprawy powinny być kwalifikowane jako sprawy przekraczające zwykłe czynności spółki, wszystko zależy od konkretnej spółki, a zwłaszcza od rozmiaru prowadzonej przez nią działalności.

Sprawy nagłe” to wszystkie sprawy niezależnie od tego czy przekraczają zakres zwykłych czynności spółki, czy też nie. Jak wskazuje nasz ekspert Wojciech Rudzki „te sprawy wyróżnia się ze względu na grożące spółce cywilnej niebezpieczeństwo poniesienia niepowetowanej szkody w przypadku braku podjęcia odpowiedniej decyzji”. Najczęściej konieczność podjęcia tego rodzaju decyzji związana będzie z zajściem niespodziewanego lub nagłego zdarzenia, które zmusza wspólników spółki cywilnej do pilnego działania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here