TISA – zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych danych?

0

W tajemnicy przed opinią publiczną blisko 50 państw prowadzi negocjacje nad aneksem dotyczącym usług finansowych, który wchodzi w skład porozumienia TISA (Trade in Services Agreement).

Negocjacje nad porozumieniem TISA trwają już od kwietnia 2013 roku. Porozumienie – jak sama nazwa wskazuje – ma dotyczyć handlu w zakresie usług. Wypowiedź twórców porozumienia mówi, że porozumienie wprowadzi „nowe standardy w handlu usługami”. Negocjacje nad porozumieniem TISA są utajnione, a możliwość oddania dokumentów opinii publicznej jest możliwa dopiero po 5 latach od zatwierdzenia porozumienia (wynika z dokumentu).

Twórcy TISA chcą deregulacji globalnych rynków usług finansowych. Natomiast zasady i warunki, które są ustalane mają pomóc koncernom we wchodzeniu na rynek z pominięciem barier regulacyjnych. Z dokumentu wynika, że Stany Zjednoczone dążą do zwiększenia transgranicznego przepływu informacji, w tym danych osobowych i finansowych.

Warto przyjrzeć się treściom, które mówią o swobodnym przepływie danych, w tym finansowych oraz osobowych. Porozumienie ma zastąpić układ GATS, który dotyczyć ma USA oraz krajów Unii Europejskiej. Proponowane zapisy umożliwiają swobodne przekazywanie danych, w tym osobowych z jednego państwa do drugiego. To mogłoby stworzyć dużą lukę w europejskich środkach ochrony danych osobowych.

Negocjacje dotyczące porozumienia TISA stawiają sobie za cel przezwyciężenie zawartej w układzie GATS klauzuli wyjątków o charakterze ogólnym, która ma zadanie osłanianie określonych pozataryfowych barier handlowe, m.in. ochronę danych.

Osłabienie europejskich reguł ochrony danych idzie znacznie dalej niż tylko sektor finansowy. Aneks o handlu elektronicznym i usługach telekomunikacyjnych znajdujący się w TISA zawiera zapisy, które zakazują jakichkolwiek ograniczeń przepływu danych wymagań dotyczących lokalizacji usługodawców. Zapis ten wyklucza wszystkie bariery uniemożliwiające swobodny transfer danych do krajów trzecich. Oznaczałoby to, że nasze dane mogłyby znaleźć się w każdym kraju, który przyjął i zatwierdził porozumienie TISA. Kolejny zapis, który jest proponowany przez negocjatorów ze Stanów Zjednoczonych dotyczy zakazu używania środków obliczeniowych w określonych krajach.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here