Stowarzyszenie Demokratyczne: Przywróćmy Królewiec Europie!

1

Kalinigrad, Krolewiec, Autor newkaliningrad.ru

Stowarzyszenie Demokratyczne: Przywróćmy Królewiec Europie!

INFORMACJA PRASOWA STOWARZYSZENIA DEMOKRATYCZNEGO 1937 (OGÓLNOPOLSKIEJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ DZIAŁAJĄCEJ NA RZECZ WOLNOŚCI I DEMOKRACJI)

– Musimy zapytać mieszkańców obwodu kaliningradzkiego czy chcą, by ich eksklawa stała się niezależnym od Rosji państwem, które w przyszłości mogłoby aspirować do miana członka Unii Europejskiej i NATO – mówi Paweł Rogaliński, rzecznik prasowy Stowarzyszenia Demokratycznego, ogólnopolskiej organizacji pozarządowej.

Jak wynika z oficjalnego apelu Stowarzyszenia Demokratycznego (opublikowanego m.in. na stronie http://www.przegladdziennikarski.pl/krolewiec-europejski-nie-rosyjski/ ), w obliczu obecnej polityki Rosji, która akceptuje i zachęca do samostanowienia narodów nawet wbrew państwowej konstytucji, zasadę tę trzeba wpierw zastosować wobec głównego zainteresowanego – w tym przypadku Moskwy.

– Tereny obwodu kaliningradzkiego od wieków leżały na styku trzech kultur: polskiej, niemieckiej i litewskiej. Dopiero agresywna polityka osadnicza ZSRR po II wojnie światowej doprowadziła do częściowej zmiany jej pierwotnego charakteru – wyjaśnia Paweł Rogaliński.

Stowarzyszenie Demokratyczne zachęca też, by „uważniej przyjrzeć się przyszłości” innych spornych, europejskich terytoriów tego państwa, takich jak: Iwangorodu (będącego do 1945 roku w granicach Estonii), Republiki Karelii (terenu na pograniczu Rosji i Finlandii) czy okręgu pytałowskiego (o który do niedawna upominała się Łotwa).

Stowarzyszenie Demokratyczne 1937 (www.sd1937.org.pl) to ogólnopolska organizacja pozarządowa działająca na rzecz szeroko pojętej wolności i stojąca na straży przestrzegania zasad demokracji. Jej celem jest także:
– wspomaganie polskich organizacji demokratycznych;
– przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji w życiu publicznym;
– wspieranie i kreowanie inicjatyw społecznych, dążących do budowy społeczeństwa obywatelskiego opierającego się na zasadach tolerancji, demokracji, praworządności i sprawiedliwości;
– stwarzanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości gospodarczej i polityki regionalnej;
– archiwizowanie dokumentacji historycznej i udostępnianie zbiorów archiwalnych do celów naukowych i dydaktycznych;
– promowanie prac badawczych nad historią polskich organizacji demokratycznych;
– działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, w tym m.in. wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających do realizacji konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju – ekorozwoju, występowanie do organów administracji rządowej i samorządowej we wszystkich sprawach związanych z ochroną środowiska, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
– działalności charytatywnej;
– działalność na rzecz organizacji pozarządowych;
– ochrona praw konsumenckich.
Więcej na stronie internetowej Stowarzyszenia Demokratycznego.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here