Rzemieślnicy krakowscy chcą odebrać Piskorskiemu kamienicę

10

Rzemieślnicy krakowscy postanowili odebrać zabytkowy pałacyk w Krakowie, który niegdyś zakupili za własne pieniądze i podarowali Stronnictwu Demokratycznemu. Według nich obecny lider, Paweł Piskorski, nie wykorzystuje go zgodnie z pierwotnie przyjętymi założeniami.

W związku z ostatnią, gwałtowną zmianą władzy w zarządzie partii, Paweł Piskorski stanął na czele Stronnictwa Demokratycznego. Ponieważ jednak w strukturach SD wciąż istniała silna opozycja, nowy lider nie zawahał się wyrzucić wszystkich jej członków na bruk, łamiąc przy tym wewnętrzny regulamin. Sąd pierwszej instancji przyznał rację "historycznym" działaczom SD. Po apelacji jednak sytuacja nagle się zmieniła i pomimo przyznania, że usunięcie członków odbyło się wbrew regulaminom, władzę pozostawiono w rękach nowego przywódcy. Od tamtego czasu zjednoczeni, byli działacze SD próbują odzyskać swoje pozycje i majątek gromadzony od lat w SD, a obecnie według nich zagrożony wyprzedaniem w zamian za osobiste korzyści. To wszystko skłoniło ich do poniższego wezwania o zwrot kamienicy wartej blisko 14 mln złotych:

Pan Paweł Piskorski 
Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego
Ul. Chmielna 9 Warszawa

My rzemieślnicy krakowscy składający się w latach 70. minionego wieku na wykup nieruchomości przy ul. Batorego 14 w Krakowie i potomkowie tych, którzy już nie żyją, oświadczamy, że budynek ten został przez nas wykupiony z rąk prywatnych i podarowany Stronnictwu Demokratycznemu z przeznaczeniem na jego działalność polityczną i organizacyjną. Jednak w sytuacji,

gdy partia praktycznie przestała działać w sferze politycznej, a z jej szeregów zostali usunięci niemal wszyscy członkowie związani z tradycyjnym Stronnictwem, a poza tym, jak wynika z uzyskanych przez nas informacji nieruchomość ta (zapisana w księgach wieczystych pod numerem: KR1P/00008964/6) została z premedytacją zadłużona na sumę 2 mln zł, a więc znacznie poniżej jej wartości, wobec p. Macieja Michała Wierzbickiego, związanego, przez firmę Argar sp. z o.o., interesami z rodziną Piskorskich, jako donatorzy występujemy o zwrot podarowanej nieruchomości, gdyż nie tylko nie jest ona użytkowania zgodnie z celami dla jakich została podarowana Stronnictwu. Poza tym istnieje według nas domniemanie, że podjęte działania mają na celu wyprowadzenie tej nieruchomości z całości majątku Stronnictwa.

W tej sytuacji uznajemy, że przedmiot naszej donacji jest użytkowany niezgodnie z naszymi intencjami, jako darczyńców i zwracamy się o natychmiastowy zwrot nieruchomości na rzecz Rzemiosła Krakowskiego. Swe roszczenia wobec nieruchomości zgłaszamy także do Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza, w którym prowadzona jest księga wieczysta tej nieruchomości.

Z poważaniem

Za Komitet Rewindykacyjny: Adam Zyzman

 Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w KrakowieJan Baltaza
Artystyczna Pracownia Złotnicza 'Elja'Janusz Kowalski
Cech Rzemiosł DrzewnychJan Ciszek
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych i Małych Przedsiębiorców w KrakowieTadeusz Damowski
Cech Drobnych WytwórcówMarian Anielski
Cech Rzemiosł MetalowychStanisław Słowik
Cech Rzemiosł ElektrotechnicznychAdam Śliwa

Do wiadomości:

1x  Wydział Ksiąg Wieczystych

      Sądu Rejonowego dla Krakowa – Podgórze  

      w Krakowie.

1x Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie.

1x Stowarzyszenie Demokratyczne 1937.

10 x media ogólnopolskie i lokalne.

1x a.a.

10 KOMENTARZE

  1. Uważam, że politykom nie należy się nic, ponieważ finansują się z pieniędzy, które są ciężko zarabiane przez zwykłych ciułaczy. Robić im prezenty takiego kalibru, to jakieś nie porozumienie, ale każdy ofiarodawca kieruje się własnymi pobudkami. Ofiarowanie pięknej nieruchomości, to również piękny gest, ale można było zrobić w budynku dom dziecka lub inny charytatywny ośrodek, ale to już kwestia podejścia darczyńcy.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here