Równość płac dla kobiet i mężczyzn

0

Filip-Kaczmarek-Rengaswamy-Sankaranarayanan-Cancer-in-Africa-Parlament-Europejski-300x2251Stereotypy i utarte wzorce wciąż umacniają segregację prac oraz podział ról, zaś kobiece umiejętności są często postrzegane bardziej jako „naturalne” żeńskie zdolności, niż jako nabyte kwalifikacje. Różnice w wynagrodzeniach ze względu na płeć były przedmiotem poniedziałkowej debaty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.

 Pomimo pokaźnego dorobku ustawodawczego, obowiązującego od prawie 40 lat, zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć nadal wynosi ok.16,2% w całej Unii Europejskiej. Główną przyczyną różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn jest niedocenianie jakości pracy tych pierwszych.

 Czynniki nierówności mają jednak wielorakie podłoże, stąd trzeba je zwalczać wieloma sposobami. Niezbędny okazuje się więc dialog społeczny w celu uświadomienia pracodawców i pracowników o możliwościach zwalczania segregacji płacowej. Równie ważne jest wspieranie i doradzanie ofiarom dyskryminacji, publikowanie niezależnych raportów, zapewnienie specjalnych szkoleń dla partnerów społecznych i prawników a także zastosowanie wszelkich środków prawnych umożliwiających nakładanie kar na złych pracodawców.

 Na poniedziałkowej sesji plenarnej w Strasburgu przewodniczący Komisji Parlamentarnej Praw Kobiet i Równouprawnienia, Mikael Gustafsson, wystosował interpelację do Komisji Europejskiej, w której pytał, jakie kroki zamierza ona podjąć, aby znacznie zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Nawiązał przy tym do rezolucji, jaką przyjął Parlament w maju 2012 r., w której wezwał Komisję Europejską do dokonania przeglądu Dyrektywy 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia w życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy.

 Unia Europejska stara się przeciwdziałać przykładom dyskryminacji kobiet na rynku pracy, czego wyrazem jest m.in. Strategia w sprawie równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015 czy wspomniana Dyrektywa 2006/54/WE. Komisja Europejska stale podejmuje działania w celu wyeliminowania dyskryminacji płci. Monitoruje praktyki występujące w państwach członkowskich i zachęca przedsiębiorców do zapewnienia równych szans na rynku pracy, w tym wyrównywania płac.

 Rozwiązanie problemu różnic w wynagrodzeniach jest priorytetem wśród kwestii związanych z równym statusem kobiet i mężczyzn, a jednocześnie jednym ze sposobów rozwiązania problemu demograficznego Unii Europejskiej.

 Głosowanie nad projektem Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę tej samej wartości odbędzie się 12 września 2013 roku na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here