Punkt zwrotny

0
Autor fotografii Grzegorz Przyborek

Aby sformułować adekwatny pogląd w danej sprawie trzeba wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki, jakie na nią wpływają. Ta wydawałoby się oczywista zasada jest powszechnie łamana, a kiedy zacznie w praktyce funkcjonować, będzie punktem zwrotnym w dziejach cywilizacji. Jest to centralna teza moich spostrzeżeń, którą rozwijam i uzasadniam w swoich pracach. W zaprezentowanym szkicu wstępnie ją omówię, wymienię także najnowsze teksty poświęcone tej tematyce.

Typowym błędem poznawczym – czyli leżącym w sferze odwzorowania rzeczywistości w naszym umyśle – który dotyczy formułowania poglądów, jest podporządkowanie ocen i opinii indywidualnym potrzebom. W szczególności jest to potrzeba prostoty oraz szybkiej satysfakcji, która skłania do wzięcia pod uwagę bardzo ograniczonej liczby, nierzadko zaledwie pojedynczego aspektu rozważanej sprawy, który z jakichś względów przyciągnął uwagę. Proceder ten wywołuje całą kaskadę zniekształceń poznawczych. Wynikają one przede wszystkim z ignorowania informacji przeczących pochopnie przyjętemu zdaniu oraz z konieczności ukrywania przed sobą auto manipulacji i niegodnych zabiegów obronnych (takich jak stosowanie demagogii i uników w dyskusjach). Skutkuje to poważnymi zniekształceniami obrazu rzeczywistości, prowadzącymi do decyzji odległych od optymalnych. Komplikacje, jakie z tego wynikają zdecydowanie przewyższają doraźne korzyści płynące z szeroko rozumianej wygody nieobiektywnych przekonań.

O sile tych deformacji zdałem sobie sprawę prezentując teksty, w których opisywałem pożytki wynikające z edukacji, która zapobiegałaby błędom poznawczym. Reakcja ucieczki od tych tematów, w której należałoby się dopatrywać obawy przed zdemaskowaniem własnych błędów, zdradzała daleko posuniętą fragmentaryczność myślenia oraz jego podporządkowanie doraźnej i dominującej potrzebie. Niektórzy radykalnie rozwiązywali ów problem zrywając kontakty, inni jedynie ochładzali relacje i przetrzymywali teksty przyjęte do czytania – nieraz w nieskończoność, posiłkując się uniwersalnym pretekstem braku czasu.

Bogatszy o te mało przyjemne, ale pouczające doświadczenia, obecnie staram się uprzedzać rozterki i wyjaśniać ich podłoże. Zapowiadam, że osoby, które dzięki moim pracom usprawnią swoje myślenie i przy podejmowaniu ważnych decyzji będą uwzględniały zamieszczony na wstępie dezyderat całościowości, doświadczą korzyści proporcjonalnych do niedostatków w tym zakresie (korelujących z siłą złych emocji odczuwanych przy zetknięciu z tą tematyką). Ci, którzy poznawszy jej założenia, poprą reformę programów edukacyjnych, mogą się spodziewać znacznie więcej. Jeśli nie ulękną się trudności i urzeczywistnią rozwiązanie, które jak twierdzę i potrafię szeroko uzasadnić, odmieni oblicze ludzkiego świata, zapiszą bezprecedensową kartę w historii.

Oto najnowsze teksty poświęcone koncepcji edukacyjnej oraz ich główna tematyka (będą wkrótce publikowane na „Przeglądzie Dziennikarskim”):

Wiadomość znad Wisły (2 strony) – konieczność edukowania polityków; chwała należna tym, którzy przezwyciężą polskie piekło i propagując reformę, rozsławią nasz kraj.

Jądro ciemności i nadziei (3 s.) – rola błędów poznawczych w generowaniu zła; dość szeroko o korzyściach płynących z kontaktu z tematyką reformy.

Odkrywanie zagubionych oczywistości (10 s.) – rozwinięcie powyższego tekstu, zwłaszcza w aspekcie etycznym; ujawnienie kulisów odkryć w materii poznawczej.

Usprawnianie własnego myślenia, czyli mądrość zmienia świat – przygotowywana książka łącząca praktyczne rady z zakresu poznawczego z szerokimi skutkami nowej edukacji.

Poprzedni artykułWesołych Świąt!
Następny artykułWiadomość znad Wisły
Witold Nowak
Witold Nowak jest absolwentem studiów ścisłych. Jego zainteresowania ludźmi i społeczeństwem były podyktowane potrzebą holistycznego zrozumienia świata i z czasem zaczęły dominować. Przez wiele lat traktował to jako bezinteresowne hobby, by w pierwszych latach nowego wieku opublikować kilka prac w "Obywatelu", "Forum Psychologicznym" i "Forum Europejskim". Wkrótce jednak zaczął tworzyć wyłącznie to, co odpowiadało jego zainteresowaniom. Twierdzi, że właśnie samodzielność i bezinteresowność umożliwiły mu dokonanie ważnych odkryć. Rezerwa, jaką obserwował, wynikająca z jego wykształcenia, pogłębiała jego wiedzę z psychologii poznawczej. Podobnie reakcje związane drażliwymi kwestiami, jakie poruszał. Jak mówi, trudne przeżycia, na jakie nie mają szans naukowcy, znani myśliciele, czy publicyści, przyczyniły się do wykrystalizowania wielu spostrzeżeń. Za najważniejsze z nich uznaje docenienie roli błędów poznawczych w niepożądanych zjawiskach społecznych. Oprócz tego zgłębiał takie zagadnienia, jak psychologiczna interpretacja polskiego kryzysu, rola edukacji w przeobrażeniach społecznych, obrona przed manipulacjami, przyszłość demokracji, globalne zagrożenia. Jego ambicją jest wyszukiwanie kluczowych treści i ich upowszechnianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here