Publikacja "Zbliżenia cywilizacyjne". Polecam!

2

Miło mi poinformować, że na rynku ukazała się publikacja zbiorowa pn. "Zbliżenia cywilizacyjne. Tom VII" (pod redakcją dr Ernesta Kuczyńskiego i dr hab. Andrzeja Sepkowskiego). Jeden z rozdziałów został napisany przeze mnie i nosi tytuł "Język perswazji w polityce". Książkę wydała Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku (ISSN 1896-4087, Włocławek 2011). Celem przewodnim publikacji było udostępnienie studentom studiów licencackich wielu ciekawych źródeł i pomysłów na ich prace. Poniżej przedstawiam opis tej pozycji i jej spis treści:

Numer siódmy „Zbliżeń Cywilizacyjnych” jest próbą prezentacji problemów  będących w orbitach zainteresowań młodych, zwłaszcza  poszukiwaczy odpowiedzi na pytania o sprawy ich interesujące, choć, jak zawsze,  celem nadrzędnym redaktorów było gromadzenie przesłanek i wskazówek metodologicznych i bibliograficznych  dla naszych studentów miewających niekiedy kłopoty z poszukiwaniem źródeł do realizacji ich pomysłów na prace licencjackie. Zwykle tworzenie bloków monograficznych sprawia wiele kłopotów, autorzy tekstów specjalizują się w problematyce odmiennej, ale jednak bliskiej i potrzebnej studentom studiów humanistycznych i społecznych. Przydatność w praktyce jest zwykle najważniejszym kryterium w doborze materiałów.  Poczynając od problemów wojny i pokoju w artykule E. Ponczka otwierającym tom, poprzez próby analizy idei nadających kształty polityce, dochodzimy do artykułów traktujących o sprawach lokalnych, także interesujących naszych studentów, dla których nieobce są problemy „małych ojczyzn”. Nie brak artykułów traktujących o sprawach aktualnych, czyli o kryzysie finansowym, kontekstach globalizacji a także tajnikach manipulacji i perswazji w polityce. Mamy nadzieję, że wszystkie spełnią swoje role, będą inspiracją i przewodnikiem w poszukiwaniach dla studentów.

Spis treści
Eugeniusz Ponczek
Wojna i pokój w publicystyce londyńskiej „Nowej Polski"
(1942-1945)    ……………………………………………………………………………….      5
Magdalena Rekść
Historia sacra w dyskursach etnonacjonalistycznych  ………………………..      21
Andrzej Sepkowski
Amerykańskie przeznaczenie  ………………………………………………………..    35
Konrad Hennig
Teoretyczne ujęcia kształtu cywilizacji O. Spenglera i A. Toynbeego  ….    49
Maciej Peter-Wirski
Specyfika globalnego kryzysu finansowego jako przykład implikacji
procesów globalizacji na bezpieczeństwo rynków finansowych  ………..    67
Piotr Kaczmarek
Mit źródła i źródło mitów. Solidarność jako mit fundacyjny   …………….    87
Agnieszka Krawczyk
Tożsamość narodowa a tożsamość europejska: między globalizacją
i regionalizacją    ………………………………………………………………………….    101
Małgorzata Mikołajewska
Manipulacja i perswazja oraz ich techniki  ………………………………………. 117
Paweł Rogaliński
Język perswazji w polityce  …………………………………………………………… 133
Dawid Sawa
Unia Europejska wobec globalnego kryzysu   …………………………………. 153
Hanna Szczechowicz
Samorząd terytorialny w Polsce z perspektywy członkostwa
w Unii Europejskiej. Zarys problematyki   ……………………………………… 163
Joanna Bochaczek-Trąbska
Wywiad Polski wobec ZSRR w latach trzydziestych XX w…………………. 175
Robert Marek Wituła
Szkolnictwo we Włocławku w latach 1918-1922    ……………………………    185
Michał Marcin Kobierecki
Geneza sportu. Od ludów pierwotnych do średniowiecza  ……………….. 195

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here