Przemoc wobec kobiet – koniec milczenia

0

przemoc wobec kobiet6 marca 2014 roku jako stażystka Parlamentu Europejskiego miałam zaszczyt osobiście uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, która obchodziła Międzynarodowy Dzień Kobiet pod hasłem Zapobieganie Przemocy wobec kobiet -wyzwanie dla wszystkich.

Posiedzenie otworzył sam Martin Schulz, a właściwie video – przemówienie Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego – z uwagi na niemożność osobistego uczestniczenia w posiedzeniu. Martin Schulz kategorycznie stwierdził, iż zjawisko przemocy jest całkowicie nieakceptowalne w europejskim społeczeństwie, dlatego też apeluje, a wręcz zobowiązuje Europejczyków do działań zwalczających ten nikczemny proceder.

Na posiedzeniu zostało przedstawione sprawozdanie Agencji Praw Podstawowych, według którego sytuacja kobiet oraz dziewczynek, zarówno w Europie, jak i na świecie jest przerażająca.

Według przeprowadzonego badania 33% kobiet doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej, już po ukońzceniu 15 roku życia. Aż 22 % płci pięknej doświadczyło niniejszych przeżyć ze strony swojego partnera. Na pytanie „Od czasu ukończenia 15 roku życia do teraz, jak często była Pani zmuszana do odbycia stosunku seksualnego w sytuacji, w której została Pani obezwładniona lub w sytuacji, w której zadawano Pani ból w innej formie?” – pozytywnie odpowiedziało aż 5 % respondentek, czyli 1 na 20 ankietowanych kobiet. Aż 33% kobiet było ofiarą przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony osoby dorosłej, w okresie dzieciństwa, w tym połowa badanych padła ofiarą obcych mężczyzn. 18% respondentek to ofiary stalkingu! 11% kobiet spotkało się z niestosownymi propozycjami składanymi im na łamach portali społecznościowych bądź za pomocą wiadomości e – mail, czy sms.

Najważniejsze i nabardziej zatrważające statystyki – 67% kobiet nie zgłosiło stosowania wobec nich przemocy ani Policji, ani innym organom ścigania. Dlaczego? Po prostu, zwyczajnie się boją! Boją się sprawcy, który natychmiast oskarży je o donoszenie na kochającego męża, partnera, ojca etc! Boją się, że zginą! Boją się o własne dzieci!

Zatem konieczne jest odpowiednie wsparcie oraz kształtowanie świadomości prawnej zarówno ze strony społeczeństwa, jak i samej Unii Europejskiej w celu zwalczania przemocy wobec kobiet, co podkreśliła na koniec posiedzenia komisarz Daniela Bankier.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here