Priorytety UE: czyli edukacja, gospodarka i demokracja

16

Obecna sytuacja na Starym Kontynencie jest bezprecedensowa pod wieloma względami i wymaga umocnienia wewnętrznego i zewnętrznego nie tylko samej Unii Europejskiej, ale i jej najbliższych partnerów. Jakie powinny być w związku z tym priorytety naszej polityki na następne lata? Na co w pierwszej kolejności przeznaczyć unijne pieniądze?

Edukacja i promocja

Po tym, jak Europa straciła palmę pierwszeństwa w innowacyjności i poziomie technologicznym na świecie, zwiększenie konkurencyjności całej Unii powinno stać się bezdyskusyjnie jednym z najważniejszych priorytetów najbliższych dziesięciu lat. Jak tego dokonać? To głównie wysoka jakość kształcenia leży u podstaw rozwoju całego regionu, więc na finansowaniu edukacji nie należy oszczędzać. Docelowy pułap, który trzeba osiągnąć w sferze badań naukowych to coroczne wydatki rzędu 3% PKB. W połączeniu z odpowiednią kontrolą jakości nauczania w szkołach i na uczelniach wyższych, w ciągu 10 lat powinniśmy uzyskać satysfakcjonujące efekty. Innym, równie istotnym aspektem, jest wspieranie nauki języków obcych, poprzez dofinansowywanie kursów oraz implementację rozwiązań ułatwiających działalność i rozwój szkół językowych. Ta z pozoru niewielka zmiana może mieć w dłuższej perspektywie kolosalne znaczenie.

Równie ciężko wyobrazić sobie budowanie konkurencyjności Europy bez promocji Starego Kontynentu jako wielonarodowego i nowoczesnego regionu o bogatej ofercie turystycznej. Ponadto, tworząc media ukierunkowane tematycznie na odbiorców z różnych stron świata, mielibyśmy możliwość zaprezentowania innym kręgom kulturowym naszego stylu życia i światopoglądu. Zdecydowanie przyczyniłoby się to do lepszego zrozumienia europejskiego punktu widzenia na sprawy światowe i w dalszej perspektywie promowałoby dialog i pokojowe rozwiązywanie ewentualnych nieporozumień.

Gospodarka – wzorem Polski

Cytując nowojorski dziennik „The Wall Street Journal”: – Determinacja Polski w sprawie reform gospodarczych może stanowić przykład dla reszty Europy. (…) Lista reform właściwie nie różni się od tej, która została sporządzona dla Europy: cięcie deficytu budżetowego, reforma rynku pracy, wypełnienie czarnej dziury w państwowym systemie emerytalnym, zwiększenie wieku emerytalnego, reforma służby zdrowia, kontynuowanie prywatyzacji i zmniejszenie pomocy dla rolników.

W związku z powyższym państwa europejskie powinny konsekwentnie i zdecydowanie wprowadzać kolejne reformy gospodarcze. Najważniejsze z nich to te wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz dążące do liberalizacji rynku energii. Dla dobra konsumentów, energetyczne monopole państwowe powinny zostać sprywatyzowane, co zrodziłoby zdrową konkurencję i pluralizm. Niezwykle ważny jest też rozwój sieci transportowych i przyznanie specjalnych dotacji na rozbudowę tras transeuropejskich. Te ostatnie pozwolą Europejczykom na podejmowanie pracy z dala od miejsca ich zamieszkania oraz na szybszą wymianę dóbr, co z kolei przyczyni się do większego wzrostu PKB na całym kontynencie. Podczas pogoni za rozwojem gospodarki nie należy jednak zapominać o środowisku naturalnym. Warto tu podkreślić m.in. wagę zastosowania alternatywnych źródeł energii. Ponadto, obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych muszą być pieczołowicie chronione, a osoby naruszające prawo – surowo karane.

Społeczeństwo – działajmy po ludzku

Troska o najbiedniejszych powinna stać się tematem szerokiej dyskusji w Brukseli. W wyniku tego coroczne Spotkania Osób Doświadczających Biedy (organizowane przez Komisję Europejską) muszą w ciągu najbliższych lat spotkać się z większym zainteresowaniem Parlamentu Europejskiego. Wpieranie najsłabszych nie może się jednak ograniczać wyłącznie na najbiedniejszych – należy też pamiętać o osobach niepełnosprawnych, emerytach, rencistach, matkach samotnie wychowujących dzieci i różnego rodzaju mniejszościach. Oni wszyscy potrzebują wsparcia państwa, nie tyle finansowego, ile opierającego się na pomocy prawnej, psychologicznej lub doradczej. Aby jednak zapewnić tym grupom należytą podporę, należy wpierw przeprowadzić konsultacje społeczne. Innym ważnym punktem dotyczącym społeczeństwa jest także odwrócenie ujemnych tendencji przyrostu naturalnego oraz ujednolicenie i uproszczenie polityki wobec imigrantów. W przypadku tego drugiego zagadnienia, należy zwrócić szczególną uwagę na przemyt żywego towaru, handel ludźmi oraz problem ze sprecyzowaniem prawa określającego azyl polityczny. Niemniej ważna jest potrzeba uszczelnienia zewnętrznych granic Unii Europejskiej, by zwiększyć bezpieczeństwo społeczeństw 27 krajów.

Polityka wewnętrzna i zagraniczna

Najważniejsze procesy decyzyjne w Unii Europejskiej powinny w większym stopniu opierać się na instytucjach wybieranych w drodze demokratycznej. Innymi słowy Parlament Europejski, jako przedstawiciel blisko 500 milionów obywateli, musi otrzymać większe uprawnienia, m.in. w sprawach dotyczących budżetu. Ponadto, należy wprowadzić większą przejrzystość działania organów unijnych i kontrolę nad wydatkami publicznymi, w celu redukcji liczby nadużyć. Odnośnie polityki zagranicznej, głównym zadaniem w ciągu najbliższej dekady powinno pozostać ugruntowanie strategicznych sojuszy. Rozwój partnerstwa ze Stanami Zjednoczonymi powinien zaowocować wzmocnieniem NATO, z kolei zacieśnienie relacji z krajami ASEAN znacząco przyczyniłoby się do promowania pokoju na świecie. Kolejnym zadaniem Europy, również wymagającym odpowiednich środków finansowych, jest umacnianie zasad demokracji i praw człowieka na świecie. Nie można dłużej akceptować państwowego terroru krajów autokratycznych. Trzeba dobitnie wyrazić dezaprobatę Unii Europejskiej w związku z niehumanitarnym zachowaniem dyktatur i wspierać demokratycznych opozycjonistów w tych reżimach. Tylko poprzez wyraziste artykułowanie swojej opinii Europa ma szansę odzyskać dawny posłuch i wspomóc miliony tych, których podstawowe prawa nie są respektowane.

Przy sumiennym i regularnym wdrażaniu kolejnych reform, Stary Kontynent może osiągnąć sukces. Czekać nas będzie ciężka praca, ale po jej wykonaniu efekty z całą pewnością będą zdumiewające. XXI wiek wciąż stoi przed nami otworem i trzeba ten czas wykorzystać jak najlepiej, by przyszłe pokolenia mówiły z dumą – to Europejczycy, dzięki swej determinacji i prometeizmowi, nauczyli świat tolerancji, pokoju i solidarności.

16 KOMENTARZE

 1. Prowadzę działania w celu opracowania Obywatelskiego Projektu Systemu Świadczeń Emerytalnych. Zapraszam do współpracy.Przedstawiam jego główne założenia patrz załącznik
  GŁÓWNE ZAŁOŻENIA REFORMY EMERYTALNEJ
  1. Emerytura gwarantowana przez Państwo ma charakter socjalny.
  2. Wysokość emerytury jest pochodną ilości wpłaconych składek miesięcznych.
  3.Składka jest stała i zależy od minimum socjalnego, podlega rewaloryzacji.
  4 .Kwota wpłacana na ubezpieczenie emerytalne przez pracodawcę jest składnikiem umowy o pracę i podlega negocjacji.
  5. Każdy pracodawca bez względu na rodzaj umowy ma obowiązek wpłacenia minimum 1/2 składki co miesiąc w wybranym przez siebie terminie.
  6. Wszystkie instytucje wypłacające zasiłki zobowiązane są do płacenia jednej składki miesięcznie
  7. Składki może wpłacać również ubezpieczony np. rolnicy ,duchowni , reprezentanci wolnych zawodów , osoby pracujące za granicą.
  SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być uzależniona od poziomu zamożności obywatela, dlatego powinny stanowić część podatków pośrednich tj. VAT , akcyza i inne.Zwolnienie z płacenia składki zdrowotnej, musi sie wiązać ze znacznym podniesieniem stawki VAT o kilka procent.Wymaga to dokładnych analiz. Związanie kosztów leczenia z poziomem konsumpcji to jedyny „sprawiedliwy” podział kosztów.

 2. Wszystko fajnie tylko ze spogladajac na punkt 5ty, jeszcze bardziej utrudniamy otwarcie nowej wlasnej dzialalnosci gospodarczej.
  Mam firme i wiem jak to wyglada- na poczatku kazde koszty strasznie utrudniaja otwarcie dzialanosci gospodarczej. Jezeli pracodawca, który i tak juz ponosi straty, ma do tego na pierwszych umowach (zazwyczaj zlecenie) ponosic dodatkowe koszty ?
  Nie ma to racji bytu.
  Inne elementy jak najbardziej są logiczne

 3. Bardzo mi sie podobał ten artykuł, zwłaszcza ten watek o „społeczenstwie…” :), dodałbym jeszcze, że edukacja (kursy, szkolenia itp) powinny byc darmowe, albo chociaz w mniejszych kosztach 🙂
  Pozdrawiam!

 4. Oto rozwinięcie mojego programu który jest powyżej w wersji skróconej.

  JEST TRZECIA DROGA MIĘDZY WIEKIEM A LATAMI PRACY
  Jestem członkiem Partii Ruch Poparcia Palikota w Klubie Łódzkim
  mój email [email protected] . Od 1983 r jestem pracodawcą mam praktyczną wiedzę nt; ZUS . Wiem co należy zmienić „od zaraz” a także jakie należy podąć działania
  systemowe.
  CO NALEŻY ZMIENIĆ „od zaraz” na ;
  1. Emerytura gwarantowana przez Państwo ma charakter przede wszystkim socjalny.
  2. Wysokość emerytury jest pochodną ilości wpłaconych składek miesięcznych i możę być wyższa od emerytury socjalnej. Obliczona zostanie wielkość składki i ilość składek dla uzyskania emerytury socjalnej
  3. Wysokość składki zależy od minimum socjalnego i podlega rewaloryzacji.
  4.Gromadzenie składek jest obligatoryjne dla każdego obywatela Państwa Polskiego.
  UWAGA te zmiany zamkną dyskusję nt. wieku emerytalnego,ilości lat przepracowanych itp. Jeżeli obywatel zgromadzi w ZUS np.480 składek po 300zł to kwota 144000zł pozwoli mu/ po odjęciu kosztów obsługi 20% / na 12 lat emerytury w wysokości 800 zł. Policjant będzie mógł przejść na emeryturę po 15 latach jeżeli jego firma wpłaci min 1000 składek .
  5. .Kwota wpłacana na ubezpieczenie emerytalne przez pracodawcę jest składnikiem umowy o pracę i podlega negocjacji nie zależy od wysokości wynagrodzenia .
  7 Pracodawca ma obowiązek wpłacenia na fundusz emerytalny minimum 1/2 składki co miesiąc w wybranym przez siebie terminie bez względu na rodzaj zawartej umowy od każdego pracownika i minimum całą składkę swoją
  8. Wszystkie instytucje wypłacające zasiłki zobowiązane są do płacenia jednej składki miesięcznie
  9 .Powinien powstać pakiet ulg i zachęt dla pracodawców a .także system tanich kredytów aby obywatel mógł uzupęłnić składki za okres bezrobocia.
  UWAGA oderwanie składki od wysokości wynagrodzenia i ustawienie jej jako elementu w negocjacji wynagrodzenia zlikwiduje tzw.umowy śmieciowe. Pracodawcy przestanie się opłacać ukrywać faktyczne wysokości wypłat co zwiększy koszty jego działalności i obniży podatek od dochodu. Pracownik będzię mógł sprawdzić czy jego składki są odprowadzone zgodnie z zawartą umową .Ten system obniży również koszty własne ZUS które są bardzo wysokie ok 60% bo skończy
  się wyliczanie 9 ciu składników uzależnionych od wysokości wynagrodzenia.
  SKŁADKA NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE
  Składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być uzależniona od poziomu zamożności obywatela, dlatego powinny stanowić część podatków pośrednich tj. VAT , akcyza i inne.Likwidowacja składki zdrowotnej, musi się wiązać ze znacznym podniesieniem stawki VAT o kilka procentów.Wymaga to dokładnych analiz. Związanie kosztów leczenia z poziomem konsumpcji to jedyny „sprawiedliwy” podział kosztów.
  Łódź dnia 20 02 2012 r.

 5. Panie Rogaliński jest Pan młodym człowiekiem chyba dobrze sytuowanym i dobrze wynagradzanym. Proszę pisać mądre rzeczy, a nie nic nie znaczące dla ludzi głodujących z winy rządów polskich. I równocześnie napisać ile to Polska odprowadza pieniędzy do UNII i NATO oraz co my Polacy z tego mamy. Pana propaganda i demagogia jest godna byłej „komuny”. Rozsyła Pan swoje wypociny, a z tego niema żadnej korzyści dla Polaków i Polski. Pan zajrzy do mojego bloga: http://jerzy47-renta.blog.onet.pl/ na post nr 43, a dowie się Pan o waloryzacji świadczeń ZUS-u, a właściwie o dewaloryzacji, która jest przyczyną ludobójstwa Polaków. Jest to mordowanie w politycznych rękawiczkach. Pan Tusk i Komorowski to jedna sitwa. Jak Pan nie rozumie, że to sitwa? To mogę Panu wyjaśnić. No cóż żydzi już w znacznym stopniu przejęli Polskie państwo. Pozdrawiam i życzę realnego, logicznego myślenia.jerzy47-renta.blog.onet.pl/

 6. My Polacy powinniśmy mówić polskim językiem. Dotyczącym naszego dobra i o odpowiedzialności karnej naszych urzędników na wysokich stanowiskach państwowych. Mówiąc polityk zwalniamy ich od jakiejkolwiek odpowiedzialności.
  Czy My Polacy to matoły? jerzy47-renta.blog.onet.pl/

 7. Panie Stefaniak,
  Dziekuję za komentarze i rozumiem Pana niełatwe położenie. ZUS należy uzdrowić i jest to rzeczywiście bardzo poważny problem. Jednak UE przynosi Polsce ogromne korzyści i nie ma nawet możliwości podważenia tego. Ksenofobicznych stwierdzeń nie będę tu komentować.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here