Nie tylko morzem i koleją? Przewozy drogowe Azja-Unia Europejska

0

W ramach wspólnego działania Izby Przemysłowo- Handlowej Polska Azja i Chińsko-Polskiej Izby Gospodarczej w Projekcie Centrum Polska Azja GD Poland z inicjatywy Sekcji Transport Spedycja Logistyka Izby Przemysłowo-Handlowej Polska –Azja po konsultacjach z organizacjami przedsiębiorców Sektora TSL i JE Ambasadorem RP w Chinach Wojciechem Zajączkowskim i departamentem ekonomicznym Ambasady Pekinie odbyła się się 14 grudnia telekonferencja „Możliwości współpracy międzynarodowego transportu samochodowego w uruchomieniu stałych usług transportowych Polska, UE – Chiny.”

Zaproponowaliśmy udział przedstawicieli następujących organizacji biznesu i firm: 

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych,
Związek Pracodawców Transport i Logistyka Polska,
Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja
Chinsko-Polska Izba Gospodarcza Przedstawiciele firm:

 • PFC
 • RELOPACK SOLUTIONS
 • cargo-partner spedycja
 • CIL Freight Poland
 • ESA logistika
 • Primetransport
 • Eurotrans
 • CSL
 • Transport –Manager
 • Morska Agencja Gdynia
 • Raben
 • Xspedycja Polska i działający w Polsce chińscy przedsiębiorcy Sektora TSL

W czasie dyskusji Janusz Piechociński przedstawił wyniki obrotów handlowych Chiny Polska, problemów transportowych, wzrostu cen frachtu, nieprzewidywalności i braku terminowości dostaw, rolę Polski na Jedwabnych Szlakach i polski potencjał zaplecza gwałtownie rosnącego polskiego i europejskiego e-commerce, rosnące zainteresowanie diaspory chińskich przedsiębiorców działających w Europie Srodkowo-Wschodniej znajdowania w Polsce i Regionie ładunków powrotnych których zakupem zainteresowana jest chińska gospodarka.

JE Ambasador Wojciech Zajączkowski wskazał na rosnąca liczbę pytań kierowanych do Ambasady i Konsulatów RP w Chinach ze strony polskich firm Sektora TSL, uwarunkowania do rozpoczęcia dyplomatycznej pracy nad przygotowaniem treści międzynarodowej umowy o przewozach samochodowych Polska-Chiny, obecnych warunków prawnego dostępu do usług transportowych w Chinach, sytuacji w Krajach na trasie Azja-Europa. Zasygnalizował potrzebę pilnego uruchomienia na poziomie przedsiębiorstw rozpoznania rynku i warunków formalno-prawnych dostępu do rynku chińskiego i potrzebie pilnego poszukiwania firm partnerskich.

Przedstawiciele kierownictwa Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek i Tadeusz Wilk przedstawili obecne warunki dostępu do rynku Białorusi, Rosji, Kazachstanu, Mongolii i Uzbekistanu . Omówili także szczegółowo wnioski ze spotkań przedstawicieli transportu drogowego z Departamentami Ministerstwa Infrastruktury w sprawie rozpoczęcia rozmów z władzami Chin nad regulacjami umożliwiającymi bezpośrednie przewozy Polska-Chiny.

Przedstawiciel Związku Pracodawców Transport i Logistyka Polska Maciej Wroński przedstawił duże zainteresowanie kierunkiem azjatyckim największych polskich firm TSL i poszukiwanie chińskich Partnerów aby zapewnić ładunki powrotne i usprawnić obsługę przewozów szczególnie w Centrach Logistycznych i na poszczególnych granicach.

 

Uzgodniono:

Departament Ekonomiczny Ambasady i Konsulaty Szanghaju, Kantonie i Chengdu otrzymają wszystkie potrzebne materiały od środowiska transportowego w Polsce. Koordynatorem Prac będzie po stronie dyplomacji Ekonomicznej Dyrektor Departamentu.

Izba Przemysłowo-Handlowa Polska Azja razem z Chinsko-Polską Izbą Gospodarczą przygotują spotkanie w Warszawie dla organizacji branżowych firm polskich i chińskich już pracujących w UE zainteresowanych międzynarodowymi przewozami Polska Chiny. Na spotkanie hybrydowe zostaną zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury.

Izba Polska Azja zorganizuje spotkanie firm zaplecza europejskiego e-commerce ( Amazon, Alibaba, InPost, Poczta Polska , Allegro, JD, MBB i MW Logistics) z przedstawicielami Sektora TSL.

Prezes Chinsko-Polskiej Izby Gospodarczej Han Baohua i Przewodniczący Sekcji Chiny Izby Polska Azja Felix Wang ( liderzy GD Poland i chińskiej biznesowej Diaspory na Mazowszu ) przygotują spotkanie chińskich firm Sektora TSL i rozpoczną poszukiwanie chińskich Partnerów dla organizacji wspólnych przewozów.

Janusz Piechociński, członek Rady Programowej Konferencji Fracht, zaproponuje Radzie wprowadzenie do porządku obrad tegorocznego Frachtu tematu Bezpośrednie przewozy samochodowe Chiny UE z udziałem Ambasad i Departamentów ekonomicznych zainteresowanych Krajow.

 

Zestawienie przedstawionych najważniejszych informacji:

Chiny umacniają się na pozycji drugiego największego eksportera towarów do Polski, ustępując jedynie polskiemu sąsiadowi Niemcom. Import z Chin w każdym miesiącu bieżącego roku był wyższy niż w analogicznych miesiącach lat 2019 i 2020.

Po trzech kwartałach 2021 r. import z Chin wyniósł już prawie 29,5 mld euro i był wyższy o 26,3 proc. niż w analogicznym okresie 2020 r. i o 38,4 proc. większy niż w ciągu trzech kwartałów 2019 r.

Wzrost importu z Chin widać nie tylko w ujęciu wartościowym, ale też ilościowym.

Biorąc pod uwagę masę netto importowanych towarów, import z Chin w okresie styczeń-wrzesień 2021 r. był o 16,7 proc. większy niż w analogicznym okresie rok temu i o 17,6 proc. większy niż w 2019 r.

Przewozy pomiędzy Europą i Chinami transportem drogowym są już od jakiegoś czasu realizowane i się rozwijają. Są wykonywane także przez polskich przewoźników. Pierwsze takie przewozy realizowała polska spółka, co prawda z holenderskim kapitałem. ZMPD miało w tym swój udział bowiem przekazywaliśmy im informacje o zasadach przewozu w krajach tranzytowych w drodze do Chin dotyczące wymogów formalnych (potrzeba zezwoleń przewozowych, zasad przekraczania granic itp.). Dosyć istotną przeszkodą jest brak umowy transportowej pomiędzy Polską i Chinami co uniemożliwia naszym przewoźnikom wjazd na ich terytorium. Dzisiejsze przewozy ładunków do Chin są zatem ograniczone do przejazdu z Europy do granicy kazachstańsko-chińskiej. Na granicy następuje przeczepienie naczep na chiński pojazd (ciągnik siodłowy), który dokonuje rozładunku i ewentualnego załadunku na terytorium Chin. Trzeba sobie zdać sprawę z występującego tu ryzyka przekazania naczepy i ładunku innej firmie bez możliwości kontroli. Europejskie firmy transportowe starają się zakładać spółki w Chinach i w ten sposób radzić sobie z odwozem i dowozem ładunków po stronie chińskiej poprzez wykorzystanie pojazdów swoich chińskich spółek córek.

Możliwości dojazdu do Chin transportem drogowym są możliwe w zasadzie przy tranzycie Kazachstanu i Mongolii, ewentualnie do Północnych Chin przez Federację Rosyjską. Polska ma podpisane umowy transportowe z Federacją Rosyjską i Kazachstanem. Trwają rozmowy już kilka lat w sprawie podpisania umowy z Mongolią.

Zezwolenia przewozowe wymieniamy z wszystkimi tymi trzema państwami:

 

 1. a) z Federacją Rosyjska wymieniamy się aktualnie kwotami:

 – 68.750 szt. zezwoleń do i z krajów trzecich,

 – 151.250 szt. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych.

 

Na dzień 28.10.2021 r. polscy przewoźnicy pobrali 63.610 zezwoleń kr. III – wykorzystali 54.470, pobrali 91.921 zezwoleń dwustronnych/tranzytowych – wykorzystali 73.633.

Strona rosyjska otrzymuje od nas taka sama kwotę (220.000) zezwoleń ale są to głownie zezwolenia dwustronne/ tranzytowe.

W ostatnich latach polscy przewoźnicy wykorzystują w 100% zezwolenia do i z krajów trzecich natomiast nie wszystkie zezwolenia dwustronne/ tranzytowe. Rosyjscy przewoźnicy wykorzystują w pełni zezwolenia dwustronne/tranzytowe i ciągle monitują o większą wymianę.

 

 1. b) z Kazachstanem wymieniamy się aktualnie kwotami:

 – 4.000 szt. zezwoleń pozwalających na przewozy z i do krajów trzecich,

 – 10.000 szt. zezwoleń dwustronnych/tranzytowych.

 

Na dzień 28.10.2021 r. wydano polskim przewoźnikom 3.282 zezwolenia do i z krajów trzecich – wykorzystano 1.956, pobrali dwustronnych 4.853 – wykorzystali 3.230.

Strona kazachska otrzymuje od nas taka samą liczbę zezwoleń.

W ostatnich dniach zostało zawarte porozumienie o wymianie dodatkowej liczby zezwoleń. Stronę polska interesują głownie zezwolenia do i z krajów trzecich, stronę kazachską dwustronne. Dodatkowa wymiana w tym roku zwiększy również kontyngenty w roku przyszłym.

 1. c) z Mongolią wymieniamy się aktualnie kwotami po 250 szt. zezwoleń do i z krajów trzecich oraz dwustronnych.

Na dzień 28.10.2021 r. polscy przewoźnicy pobrali 66 szt. zezwoleń do i z krajów trzecich – wykorzystali 14, pobrali 100 zezwoleń dwustronnych – wykorzystali 52.

Zezwolenia rosyjskie kr. III, kazachstańskie kr. III oraz mongolskie podlegają ścisłej reglamentacji.

 

 1. Polscy przewoźnicy wykonują również przewozy do :

– Azerbejdżanu – wymiana 100 zezwoleń kr. III – wykorzystanych 91

 500 zezwoleń ogólnych – wydanych 198, wykorzystanych 46,

– Kirgistanu – wymiana 150 zezwoleń kr. III – wydanych 121 – wykorzystanych 49

 1.400 zezwoleń ogólnych – wydanych 84 – wykorzystanych 40,

– Tadżykistanu – wymiana 100 zezwoleń kr. III – wydanych 93 – wykorzystanych 39,

 150 zezwoleń ogólnych – wydanych 35 – wykorzystanych 6,

– Uzbekistanu – wymiana 900 szt. dwustronnych/tranzytowych – wydanych 504 – wykorzystanych 195,

 1.100 szt. ogólnych – wydanych 902 – wykorzystanych 479.

 

Wymiana zezwoleń z Uzbekistanem od kilku lat rośnie. W tej chwili również trwają rozmowy na temat dodatkowej wymiany w tym roku co będzie skutkowało zwiększeniem kontyngentu na rok przyszły.

Stosunkowo niskie wykorzystanie zezwoleń w tych krajach na dzień dzisiejszy wynika z dużej odległości przewozu (długi okres wykonywania przewozu) ale także z faktu, że ostateczne rozliczenie tych zezwoleń musi nastąpić do miesiąca lutego przyszłego roku.

Poprzedni artykułO naszej naturze
Następny artykułPlany Bidena na 2022 rok
Janusz Piechociński
Janusz Piechociński - polski polityk, ekonomista, poseł na Sejm I, II, IV, VI i VII kadencji. W 1987 ukończył studia na Wydziale Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki. Obronił pracę magisterską zatytułowaną Polityka inwestycyjna w Polsce, napisaną pod kierunkiem Janusza Kalińskiego. W latach 1987–1999 pracował jako nauczyciel akademicki w Katedrze Historii Gospodarczej SGPiS/SGH. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu. Zaangażowany w działalność Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, w PSL od 1987 r. Radny sejmiku woj. mazowieckiego (1998-2002). Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1999-2002), w latach 2001-2002 członek Narodowej Rady Integracji Europejskiej. Był członkiem rad nadzorczych: Geotermii Mazowieckiej, Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. W latach 2012–2015 wiceprezes Rady Ministrów i minister gospodarki, a także prezes PSL. 22 września 2014 objął urzędy wicepremiera i ministra gospodarki w nowo powołanym rządzie Ewy Kopacz. 16 listopada 2015 zakończył urzędowanie na stanowisku wicepremiera i ministra. Od 2016 pełniący funkcję prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej Polska-Azja. W latach 2017–2018 był wiceprezesem zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Medicum.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here